คุณภาพอากาศภายในสำนักงานของคุณ
การปกป้องสุขภาพของพนักงานของคุณ

คำแนะนำคุณภาพอากาศสำหรับพื้นที่อาคารสำนักงาน

คุณภาพอากาศภายในสำนักงานมีความสำคัญต่อการปกป้องสุขภาพของพนักงาน คุณภาพอากาศที่ไม่ดีอาจนำไปสูการแพร่กระจายของไวรัสระหว่างพนักงานซึ่งอาจส่งผลกระทบทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานลดลงและการลาป่วยเพิ่มขึ้น

วิธีปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในอาคาร

อากาศภายในอาคารของคุณอาจมีคุณภาพที่ไม่ดีจากแหล่งที่มาต่างๆมากมาย มลพิษอากาศภายนอกที่เข้าสู่อาคาร การแพร่กระจายมลพิษจากคนสู่คน.การสร้างสภาพแวดล้อมที่มีอากาศบริสุทธิ์นั้นมีความสำคัญต่อสุขภาพของพนักงาน ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับปรุงคุณภาพอากาศในสำนักงาน

คำนวณความต้องการอากาศบริสุทธิ์ภายในสำนักงานของคุณ

Width:

 

Length:

 

Height:

0 m3

ตรวจสอบรายงานและคุณภาพอากาศภายในอาคาร

การทำความเข้าใจว่าอาจมีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนในอากาศ ความเสี่ยงเหล่านี้มีอนุภาคขนาดเล็ก การใช้เซ็นเซอร์ AirImage ช่วยตรวจสอบคุรภาพอากาศภายในสำนักงานของคุณ. เซ็นเซอร์ของแคมฟิลนี้สามารถตรวจสอบ PM1, PM2.5 อุณหภูมิและความชื้นภายในสำนักงานของคุณ.

AirImage สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่างๆของคุณ (คอมพิวเตอร์และมือถือ) เพิ่มความมั่นใจให้พนักงานสามารถดูคุณภาพอากาศได้แบบเรียลไทม์

Contact us

Created 17 สิงหาคม 2563