ความรับผิดชอบของธุรกิจ & พันธสัญญาพนักงาน
ดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบและมีความยั่งยืน

ความรับผิดชอบของธุรกิจ & พันธสัญญาพนักงาน

ที่ Camfil เราให้คำมั่น – ต่อธุรกิจ ลูกค้าของเรา และต่อพนักงานของเรา – ทุกวัน

เราส่งเสริมโครงการด้านความยั่งยืนอย่างครอบคลุม เพื่อให้มั่นใจว่าเราดำเนินงานของเราเองด้วยความยั่งยืนบนวิถีแห่งความรับผิดชอบ ส่งผลให้เราเป็นหุ้นส่วนที่เชื่อถือได้ต่อลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ

ซัพพลายเออร์ของเราก็พึงพอใจที่เราให้เวลาทำความรู้จักพวกเขาและสนทนาแลกเปลี่ยนกันอย่างต่อเนื่อง เราพัฒนาการออกแบบเครื่องกรองของเราอย่างต่อเนื่องเพื่อลดความต้านทานการไหลของอากาศ ซึ่งเป็นการปรับปรุงประสิทธิภาพด้านพลังงานโดยตรงของระบบระบายอากาศที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา

สำหรับภายในองค์กร เราปรับปรุงกระบวนการด้วยโปรแกรมกิจกรรมต่าง ๆ เช่น CamfilCairing และ CamfilCairing Code (จรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ) ของเรา โปรแกรมกิจกรรมเหล่านี้เป็นนโยบายและกรอบงานที่ชัดเจนซึ่งเป็นแนวทางให้เราสำหรับการทำงานประจำวัน

"Cairing" - ใส่ใจในวิถีแห่ง Camfil

CamfilCairing โปรแกรมที่มีผลต่อทุกภาคส่วนของกลุ่มธุรกิจ เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นชัดเจนว่าเราใส่ใจในอากาศที่เราหายใจและปัญหาสิ่งแวดล้อมในวงกว้างขึ้นขนาดไหน เราผนวกความยั่งยืนและการเป็นพลเมืองที่ดีเข้าไปในกลยุทธ์ทางธุรกิจของเราทุกมุมมอง เป็นชื่อที่มาจากสิ่งที่อยู่รอบ ๆ Camfilนั่นคือ สิ่งแวดล้อม, ใส่ใจ และ อากาศที่เราหายใจ.

เรามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานด้วยความยั่งยืนของท้องถิ่นและความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของพนักงานผ่านโปรแกรม CamfilCairing ที่ผนวกความคิดริเริ่มด้านความยั่งยืนและการเป็นพลเมืองที่ดีเข้าไปในกลยุทธ์ทางธุรกิจของเราทั่วทุกสำนักงานและภูมิภาคที่เราทำงาน 

 

กิจกรรม CAMFIL CAIRING WEEK

ในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมนี้ ทุกปีกลุ่มบริษัท Camfil จะเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมสัปดาห์แห่งการเอาใส่ใจ (Cairing Week) โดยตลอดทั้งสัปดาห์ เราจะให้ความสนใจเป็นพิเศษกับกิจกรรมช่วยเหลือชุมชนและมาตรการปรัปปรุงภายในที่ช่วยสร้างโลกให้ยั่งยืนสำหรับคนรุ่นอนาคต เริ่มตั้งแต่การทำความสะอาดชายหาดไปจนถึงการบริจาคเลือด การใช้รถร่วมกัน (car-pooling) เพื่อกิจกรรมทางการกุศล และกิจกรรมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มความตระหนักด้านสุขภาพ การมีส่วนร่วม การศึกษา และแรงบันดาลใจของบุคลากรเรา

ถัดไป: