เครื่องฟอกอากาศ HEPA Filter ประสิทธิภาพสูง
งานวิจัยโดย University College of Dublin

นวัตกรรมเครื่องฟอกอากาศ HEPA filter ที่มีประสิทธิภาพ

Created 9 กรกฎาคม 2564

นับตั้งแต่การแพร่ระบาดของ COVID-19 การแพร่กระจายของไวรัสภายในอากาศและการแพร่กระจายภายในอาคาร กลายเป็นประเด็นสำหรับผู้คนทั่วโลกตามแนวทางที่กำหนดโดยองค์การอนามัยโลก (WHO) คำแนะนำการใช้นวัตกรรมการฟอกอากาศโดย HEPA Filter ในสภาพแวดล้อมอากาศที่ไม่ดี เพื่อแสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมเหล่านี้มีความสำคัญขนาดใดภายในสภาพแวดล้อมเหล่านี้ Dr.Kevin Nolan from the school of mechanical and materials engineering at University College Dublin ได้นำนวัตกรรมของเรามาทดสอบ

The Report

Dr.Kevin Nolan, from University College Dublin, วิเคราะห์ความสามารถของ City M ในการกำจัดละอองที่ล่องลอยอยู่ในอากาศออกจากสภาพแวดล้อมที่มีการระบายอากาศที่ไม่ดี อ่านรายงานฉบับเต็มเพื่อเข้าถึงวิธีการทดสอบดำเนินการและรายงานที่ครอบคลุมเกี่ยวกับประสิทธิภาพของ City M รายงานนี้ศึกษาปัจจัยสองประการที่แตกต่างกันเพื่อกำหนดประสิทธิภาพ เกี่ยวกับจลศาสตร์การไหลที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์และประการที่สองคือความสามารถในการกรองละออง. 

Summary of Report

จากรายงาน Dr. Kevin Nolan สรุปได้ดังนี้ การศึกษาครั้งนี้พิจารณาแผ่นกรองอากาาศสองชุดตามทฤษฎีจลศาสตร์ของการไหล - การไหลเข้าและออก การวัดชุดที่สองเกี่ยวกับความสามารถในการลดปริมาณละอองลอยที่มีอยู่อย่างรวดเร็ว การกำหนดว่าการไหลของกระแสน้ำออกจากอุปกรณ์เป็นระยะ 1 เมตรในแนวรัศมี สังเกตุได้ว่าการไหลหมุนเวียนรัศมีประมณ 2 เมตร แสดงว่าอุปกรณ์มีีีีีีผลในวงกว้างเนื่องจาก่องระบายอากาศออกทุกทาง คาดว่าการรไหลของอากาศจะเสร็จสิ้นภายใน 90 วินาที เนื่องจากอากาศจะถูกส่งออกไปยังอุปกรณ์จึงควรระมัดระวังในการใช้งาน เนื่องจากอาจส่งผลต่อการปนเปื้อนผ่านอากาศ.
การทดสอบละอองงลอยแสดงให้เห็นว่า City-M มีการกรองละอองลอยปริมาณมากที่เข้มข้นและสม่ำเสมอ.

Restraints Noted: ละอองลอยที่ใใช้ในการทดลองสลายหายไปในระยะเวลาอันสั้นกว่าอนุภาคภายในอากาศและไรัส ได้รับการพิสูจน์แล้วว่ายังคงอยู่ในอากาศ ละอองลอยอยู่ภายในอากาศเป็นเวลา 8 นาทีโดยไม่มีการบำบัดและการระบายอากาศที่ไม่ดีและไม่ไดมีการใช้งานเป็นประจำ จากการทดลองละอองลอยที่ยาวนานอาจเกิดขึ้นจากหหห้องขนาดใหญ่และระยะทางที่ไกล

The Videos

การกำจัดสารคัดหลั่งที่ล่องลอยภายในอากาศ 1m

การกำจัดสารคัดหลั่งที่ล่องลอยภายในอากาศ 2m

Dr. Kevin Nolan กล่าวว่า
“ เรารู้สึกขอบคุณอย่างมากที่ Camfil อนุญาติให้เราใช้เครื่องฟอกอากาศ  City M นับตั้งแต่การระบาดของ COVID-19 การทดสอบวิธีการใหม่ๆในการรักษาพื้นที่ภายใน เพื่อให้อากาศสะอาดและปราศจากอนุภาคที่เป็นอันตราย เครื่องฟอกอากาศ City M ของ Camfil ได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพสูงในการกำจัดสารคัดหลั่งที่ล่องลอยภายในอกาศได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ สร้างสภาพแวดล้อมที่ดีต่อสุขภาพและปลอดภัยยิ่งขึ้น ณ โรงพยาบาล Mater Misericordiae ช่วยแสดงให้เก็นว่าโรงพยาบาลต่างๆ จะได้รับประโยชน์จากการใช้เครื่องฟอกอากาศคุณภาพสูงเพื่อปกป้องผู้คนและเจ้าหน้าที่ได้อย่างไร ”