เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

 • เกี่ยวกับ Camfil

  ในฐานะผู้ผลิตชั้นนำด้านโซลูชันอากาศบริสุทธิ์ Camfil จึงจัดหาระบบการค้าและอุตสาหกรรมสำหรับการกรองอากาศและควบคุมมลพิษทางอากาศที่จะช่วยปรับปรุงกำลังผลิตของเครื่องจักรและผลผลิตแรงงาน โดยใช้พลังงานอย่างน้อยที่สุดและมีประโยชน์ต่อสุขภาพของผู้คนและสิ่งแวดล้อม

  Read more
 • ผู้คน

  ที่ Camfil เราให้ผู้คนเป็นศูนย์กลางของทุกสิ่งที่เราทำ และให้คำมั่นอย่างหนักแน่นต่อความเป็นอยู่ที่ดี การพัฒนาอาชีพ และสถานที่ทำงานที่สุขลักษณะและปลอดภัยของพนักงาน

  Read more
 • ความยั่งยืน

  Camfil เป็นบริษัทที่มีความยั่งยืนตั้งแต่วันแรก นานกว่ากึ่งศตวรรษที่เราช่วยให้ผู้คนหายใจด้วยอากาศบริสุทธ์

  Read more
 • ข่าวสารและกิจกรรม

  ข่าวประชาสัมพันธ์และข่าวบริษัท กิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น และอื่น ๆ

  Read more