People Matter 1st - ทำความเข้าใจของผลกระทบต่อฝุ่นละออง

Created 23 กุมภาพันธ์ 2564

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบของฝุ่นละอองที่มีต่อสุขภาพและแนวทางการปกป้องผู้คนภายในอาคาร

ข้อเท็จจริงที่น่าทึ่งสองประการ คือ ทำไมเราต้องให้ความสำคัญคุณภาพอากาศเป็นอันดับต้นๆ ประการที่1. คุณภาพอากาศที่เราหายใจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ มลพิษทางอากาศเป็นสาเหตุที่สำคัญของสิ่งแวดล้อมที่ทำให้ชีวิตสั้นลง มีส่วนทำให้เสียชีวิต 5% จากผู้เสียชีวิตทั่วโลก  ประการที่2. มนุษย์นั้นสูดดมอนุภาคมากกว่า 25 ล้านอนุภาค เราบริโภคสารปนเปื้อนมากเท่าไรโอกาสที่เราเจ็บป่วยมีมากเท่านั้น เราจึงเปิดตัวแคมเปญ ‘People Matter 1st’ รณรงค์เพื่อเน้นถึงอันตราย ( และแนวทางการแก้ไขปัญหา ) ที่เกี่ยวกับคุณภาพอากาศที่ไม่ดีภายในอาคารของเรา most harmful particulates – PM1. 

อนุภาคที่มีความสามารถมากที่สุดในการเข้าถึงพื้นที่ระบบทางเดินหายใจ มีขนาดเล็กมากประมาณ 0.01-1 μm - PM1 

ปอดและอากาศที่สะอาด

การทำงานของปอดขึ้นอยู่กับอากาศบริสุทธิ์ซึ่งมีการแลกเปลี่ยนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ( CO2 ) ซึ่งก่อตัวขึ้นระหว่างกระบวนการเผาผลาญ ขณะเดียวกันออกซิเจน ( O2 ) ออกซิเจนจะถูกลำเลียงจากถุงลมไปยังกล้ามเนื้อและอวัยวะอื่นๆ อนุภาคนาโนซึ่งมีขนาดไม่ใหญ่กว่าไวรัส สามารถติดตามผนังเยื่อหุ้มเซลล์ ของถุงลม มีพื้นที่ผิวทั้งหมดประมาณ 70 ตารางเมตรและมีความไวต่ออนุภาคและสิ่งปนเปื้อนสูง หากมีสารเหล่านี้ปนเปื้อนในร่างกายและระบบทางเดินหายใจจะทำให้เกิดถุงลมโป่งพองอาการบวมน้ำและโรคร้ายแรงอื่นๆ อาจเสียชีวิตก่อนวัยอันควร

CAMFIL AIR TEST

Camfil experts test your indoor air quality to ensure safe, healthy, and clean air.

Indoor air

แนวคิดพื้นฐานการระบายอากาศคือการทำให้อากาศภายในอาคารเจือจางด้วยอากาศภายนอก เนื่องจากอากาศภายนอกมีมลพิษสูงซึ่งเกิดจากกระบวนการเผาไหม้ประเภทต่างๆและก๊าซไอเสีย หากอากาศที่เข้ามาไม่ได้รับการทำความสะอาดอาจเกิดความเสี่ยงภายในอาคารและเกิดอนุภาคที่เป็นอันตรายในระบบหมุนเวียยนอากาศภายในและต่อผู้คน 

แผ่นกรองอากาสที่มีประสิทธิภาพสามารถช่วลดอนุภาคขนาดใหญ่ได้  ภายในนั้นอันตรายมากกว่าภายนอก, มลพิษภายในอาจอันตรายมากกว่ามลพิษภายนอกหลายเท่าเนื่องจากเมื่ออนุภาคและสารอื่นๆผ่านเข้าไปภายในอาจเกิดการสะสมและทำให้เกิดอนุภาคที่อันตรายมากขึ้น different materials inside the building.การปล่อยมลพิษเหล่านี้ประกอบไปด้วยอนุภาคและสารจากเฟอนิเจอร์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด การเผาไหม้เทียนหอม สีเคลือบไม้สิ่งเหล่านี้อาจสะสมและนำไปสู่การระคายเคืองได้

การสร้างอากาศบริสุทธิ์ เป็นกฎของ Camfil, เราเชื่อมั่นว่าการหายใจเอาอากาศบริสุทธิ์เข้าสู่ร่างกายเป็นสิทธ์ของมนุษย์ทุกคน

การกรองฝุ่นขนาด pM1

การใช้แผ่นกรองอากาศที่เหมาะสมไม่เพียงแต่ช่วยรักาษาคุณภาพ IAQ ยังช่วยประหยัดพลังงานและค่าใช่จ่ายอีกด้วย เรามีตัวกรองที่ตอบสนองความต้องการสำหรับกำจัดการปนเปื้อน PM1 Opakfil ES, Hi-Flo XLT7, and Hi-Flo M7.

มาตรฐานระดับสูง

In ISO 16890 เรามีมาตรฐานการกรองอากาศที่แจ้งให้ทราบถึงชนิดและรายละเอียดมากกว่ารุ่นก่อน และยังได้รับรองมาตรฐานระดับโลก
เพื่อเสริมความคิดริเริ่มเราได้จัดพิมพ์คู่มือช่วยตรวจสอบสาเหตุผลกระทบและแนวทางแก้ไขคุณภาพอากาศที่ไม่ดีโดยเน้นสภาพแวดล้อมภายในอาคาร