ความสำคัญของอากาศภายในโรงงานแปรรูปเนื้อสัตว์
ลดการแพร่กระจายของไวรัสและปกป้องผู้คนและกระบวนการต่างๆ

คำแนะนำคุณภาพอากาศสำหรับโรงงานแปรรูปเนื้อสัตว์

คุณภาพอากาศภายในโรงงานแปรรูปเนื้อสัตว์มักเป็นส่วนสำคัญที่ถูกมองข้าม คุณทราบหรือไม่ว่าโรงงานแปรรูปเนื้อสัตว์มีความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายไวรัสและจุลินทรีย์ในอากาศ อุณหภูมิและความชื้นมีส่วนสำคัญในการเติบโตของไวรัสในอากาศ

ปัญหาของคุณภาพอากาศทั่วไป

 

คำนวณความต้องการอากาศสะอาดภายในโรงงาน

Width:

 

Length:

 

0 m3

สิ่งสำคัญในระบบ HVAC ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการจ่ายอากาสเข้าเพียงพอและอากาศที่จ่ายเข้าควรมีมาตรฐาน แผ่นกรองอากาศ ePM1 เป็นตัวกรองขั้นสุดท้ายสำหรับการจ่ายอากาศโดยตัวกรอง ePM1 60% สำหรับการกรอวแบบ 2 ขั้นตอน และ ePM1 80%

การเปลี่ยนแปลงของอากาศที่เพิ่มขึ้นช่วยเจือจางและกำจัดจุลินทรีย์ในอากาศ ทกุสิ่งล้วนขึ้นอยู่กับปัจจัย เช่น  ขนาดของโรงงานและแม้แต่กระบวนการภายในที่มีผลต่อฝุ่นละออง. ความท้าทายอีกอย่างนึงบ่อยครั้งที่ระบบปรับอากาศไม่ได้ออกแบบมาเพื่อให้สามารถปรับปรุงได้ ดังนั้นจึงใช้เครื่องฟอกอากาศเพื่อการเปลี่ยนแปลงระบบอากาศภายในระบบ HVAC ของคุณ .

สาเหตุหนึ่งที่ทำให้ไวรัสแพร่กระจายได้ง่ายขึ้น บ่อยครั้งที่กระบวนการผลิตที่แตกต่างกันสร้างอนุภาคส่วนเกินในอากาศทำให้ไวรัสเกิดการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว

การลดความเสี่ยง, การสร้างโซลูชั่นอากาศบริสุทธิ์ภายในกระบวนการผลิตถือเป็นสิ่งสำคัญ.

การใช้เครื่องฟอกอากาศและท่อแบบผ้าสามารถสร้างพื้นที่จ่ายอากาศที่ดีขึ้นเพื่อปกป้องพนักงานและการทำงานภายในโรงงานได้ดีขึ้น.

ป้องกันเชื้อไวรัสภายในโรงงานแปรรูปเนื้อสัตว์

ผลิตภัณฑ์สำหรับโรงงานแปรรูปเนื้อสัตว์

ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของเราผ่านการทดสอบและรับรองมาตรฐานเครื่องฟอกอากาศทั้งหมดพร้อมตัวกรอง HEPA ที่ผ่านการทดสอบและรับรองมาตรฐาน EN1822:2019 ตัวกรองทั้งหมดผ่านและรับรองตามมาตรฐาน ISO 16890

Created 17 สิงหาคม 2563