Air filters help gyms stay fit for their visitors

Air filters help gyms stay fit for their visitors

The Urban Apes โรงยิมขนาดใหญ่และพื้นที่กิจกรรมปีนหน้าผาจำลอง ในฮัมบูร์ก ประเทศเยอรมนีเป็นสถานที่รวมผู้คนหลายวัยที่มาออกกำลังและทำกิจกรรมร่วมกัน การออกกำลังกายสิ่งที่ควรได้รับคือสุขภาพที่ดี แต่อากาศภายในโรงยิมนั้นอาจเต็มไปด้วยมลพิษทางอากาศ ถือเป็นอันตรายต่อผู้มาใช้บริการ

การเปื้อนของอากาศภายในสถานที่ออกกำลังกาย

ในการออกกำลังกายหากเรายิ่งออกกำลังกายหนักมาเท่าไรเรายิ่งต้องหายใจมากขึ้นเท่านั้นและจากการศึกษา ยิ่งมีประมาณผู้คนที่ใช้ปริมาณมากเท่าไรคุณภาพอากาศภายในยิ่งเกิดมลพิษมากขึ้น ระบบระบายอากาศอาจทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ

ในกรณีของ Urban Apes นักปีนเขาทั้งหลายนั้นใช้ชอล์กแมกนีเซียมคาร์บอเนตเพื่อให้ยึดเกาะได้ดีขณะปีนเขา อนุภาคสูงสุดที่วัดได้จากการใช้งานโรงยิมในขณะมีผู้คนพุ่งสูงถึงรัดับมลพิษฝุ่นภายในโรงงานอุตสาหกรรมท อณุภาคเหล่านี้เป็นอนุภาคขนาด PM1 ที่สามารถเข้าไปในปอดและทำลายสุขภาพได้

สิ่งนี้หมายความว่า ฝุ่นภายในอากาศมีความเข้มข้นสูง ทำให้เกิดอาการ ปากแห้ง ระคายเคืองตา ต้องการปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในโรงงานและลดการใช้พลังงาน

 

 

เครืื่องฟอกอากาศประสิทธิภาพสูงของแคมฟิล ช่วยปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในสถานที่ออกกำลังกาย

เครื่องฟอกอากาศและแผ่นกรองอากาศของแคมฟิลได้ถูกนำเข้ามาเพื่อใช้ปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในอาคาร CC 6000 และ CC 2000 โดยเครื่องฟอกอากาศขนาดใหญ่นั้นติดตั้งที่ห้องออกกำลังกายและอีกเครื่องถูกติดตั้งในห้องขนาดเล็กกว่า

 

THE BENEFITS INCLUDED:

  • คุณภาพอากาศภายในอาคารดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญและมีฝุ่นละอองในอากาศน้อยลง ( อนุภาคPM1,PM2.5 และ PM10 จาก 70% )
  • ปรับปรุงความสะดวกสบาย
  • ประหยัดเวลาในการทำความสะอาด
  • ลดแรงกดดันและยืดอายุการใช้งานแผ่นกรอง
Created 21 ตุลาคม 2563