พลังงาน & การศึกษา
จัดการฝึกอบรมในทุกแง่มุมเกี่ยวกับอุตสาหกรรมของเรา

การศึกษา & การเรียนรู้

คุณภาพอากาศที่ไม่ดีภายในอาคารของคุณย่อมทำให้เกิดอันตรายต่อพนักงานและตัวคุณเอง และย่อมส่งผลกระทบต่อผลลัพธ์ในภาพรวม การฝึกอบรมเรื่องพลังงาน วิทยาศาสตร์ และเรื่องเกี่ยวกับคุณภาพอากาศทั้งหมด ทั้งการกรองและการผลิตอากาศ จะช่วยให้คุณแก้ปัญหาทั้งสองนี้ได้ แคมฟิลได้มอบศูนย์ศึกษาเกี่ยวกับการกรอง การทดสอบคุณภาพอากาศ และการเรียนรู้ ตามสถาบันการศึกษาแคมฟิลที่มีอยู่ทั่วโลก


การทดสอบตัวกรองก๊าซเทอร์ไบน์

The test rig has been calibrated according to standards EN 779, ISO 16890 and ASHRAE 52.2 and was developed for air filter testing simulating the harsh climate conditions where gas turbines are often located.

Education and Experience

ศูนย์การเรียนรู้แคมฟิล

In the Camfil Experience Centre, you will experience the importance of indoor air quality in an interactive and multimedia manner. Let yourself be inspired and experience Camfil in Reinfeld, Germany.

Education and Experience

ฝุ่น& ความสามารถของห้องปฏิบัติการดักจับควัน

We can perform a battery of bench tests on your sample dust, including simulated challenges. We analyze your performance requirements and use this information to develop the best collection system for your needs.

Education and Experience