พลังงาน & การศึกษา
จัดการฝึกอบรมในทุกแง่มุมเกี่ยวกับอุตสาหกรรมของเรา

การศึกษา & การเรียนรู้

คุณภาพอากาศที่ไม่ดีภายในอาคารของคุณย่อมทำให้เกิดอันตรายต่อพนักงานและตัวคุณเอง และย่อมส่งผลกระทบต่อผลลัพธ์ในภาพรวม การฝึกอบรมเรื่องพลังงาน วิทยาศาสตร์ และเรื่องเกี่ยวกับคุณภาพอากาศทั้งหมด ทั้งการกรองและการผลิตอากาศ จะช่วยให้คุณแก้ปัญหาทั้งสองนี้ได้ แคมฟิลได้มอบศูนย์ศึกษาเกี่ยวกับการกรอง การทดสอบคุณภาพอากาศ และการเรียนรู้ ตามสถาบันการศึกษาแคมฟิลที่มีอยู่ทั่วโลก


Can We Remove it

Created 9 กันยายน 2564

การกำจัดกลิ่นและสารพิษในอากาศนับเป็นความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการควบคุมการปนเปื้อนของโมเลกุลและการป้องกันผลกระทบที่ก่อให้เกิดอันตรายจากสารปนเปื้อนในอากาศ

Air quality Food and beverage Life science and healthcare Education and Experience Manufacturing and Machinery Electronics and optics Commercial and Public buildings

Watch and Learn

Created 18 มิถุนายน 2564

สื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับผลกระทบของการกรองอากาศที่มีต่อกังหันก๊าซ

Education and Experience Energy and Power Systems

Camfil and Singaporean SME, Curious Thoughts Academy join hands in partner initiative BY SWEDCHAM

Created 17 มิถุนายน 2564

Camfil Singapore ได้ร่วมมือกับ Curious Thoughts Academy เป็นองค์กรที่เน้นการศึกษาในท้องถิ่น ในสโครงการนวัตกรรมเรียกว่า SESG ซึ่งพัฒนาโดยหอการค้าสวีเดน สิงคโปร์ (SwedCham)

Air quality Education and Experience

Power Systems Webinars

Created 17 มิถุนายน 2564

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการกรองอากาศส่งผลต่อประสิทธิภาพเครื่องจักร กังหันก๊าซอย่างไร และสิ่งที่ทำได้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

Education and Experience Energy and Power Systems

Webinars and tutorials

Created 17 มิถุนายน 2564

ดูการสัมนาผ่านเว็บหรือลงทะเบียนการสัมนาผ่านเว็บเกี่ยวกับการกรองอากาศที่กำลังจะมีขึ้น

Education and Experience

LET'S TALK CLEAN AIR - PODCAST

Created 23 กุมภาพันธ์ 2564

Camfil Podcast - Lets Talk Clean air. ฟังการบรรยายจากผู้เชี่ยวชาญเรื่องเกี่ยวกับอากาศบริสุทธิ์ สารปนเปื้อนในอากาศจากภายนอกไปจนถึงการแพร่กระจายไวรัสภายในอากาศ

Education and Experience

People Matter 1st - ทำความเข้าใจของผลกระทบต่อฝุ่นละออง

Created 23 กุมภาพันธ์ 2564

การทำความเข้าใจผลกระทบที่ส่งผลต่อสุขภาพและการจัดหาแนวทางแก้ไขเพื่อปกป้องผู้คนภายในอาคาร

Air quality Take a breath Education and Experience Air cleaners and air purifiers

ศูนย์การเรียนรู้แคมฟิล

Created 6 พฤษภาคม 2562

In the Camfil Experience Centre, you will experience the importance of indoor air quality in an interactive and multimedia manner. Let yourself be inspired and experience Camfil in Reinfeld, Germany.

Education and Experience

การทดสอบตัวกรองก๊าซเทอร์ไบน์

Created 6 พฤษภาคม 2562

อุปกรณ์ทดสอบได้รับการปรับเทียบตามมาตรฐานตาม EN 779, ISO 16890 และ ASHRAE 52.2 และได้รับการพัฒนาขึ้นสำหรับการทดสอบตัวกรองอากาศเพื่อจำลองสภาพอากาศที่เลวร้าย

Education and Experience

ฝุ่น& ความสามารถของห้องปฏิบัติการดักจับควัน

Created 6 พฤษภาคม 2562

เราามารถทดสอบฝุ่นละอองและตัวอย่างความท้าทายที่จำลองขึ้นเพื่อทดสอบประสิทธิภาพสำหรับความต้องการของคุณ

Education and Experience