Laboratories & Biosafety

Laboratories & Biosafety

ควรรักษามาตราฐานความปลอดภัยในห้องปฎิบัติการ ตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือที่สำคัญและลดความเสี่ยงด้วยโซลูชั่นด้านความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือ ลดความเสี่ยงด้วยโซลูชั่นด้านความปลอดภัยทางชีวภาพที่หลากหลายของ แคมฟิล..

ในสภาพแวดล้อมที่ละเอียดอ่อนภายในโรงงานผลิตยาและชีวเภสัชกรรมที่มีระดับความปลอดภัยสูง สิ่งแวดล้อมมีความเสี่ยงสูงต่อการได้รับสารพิษ.การปกป้องนักวิจัยจากสารปนเปื้อนและป้องกันจุลินทรีย์จากสภาพแวดล้อม มีส่วนสำคัญต่อชีวิตบุคคลเหล่านี้

ความปลอดภัยทางชีวภาพมีความสำคัญต่องานเหล่านี้:

  • Life science, ความสำคัญในการปกป้องไม่ใช่เพียงแค่ผลิตภัณฑ์แต่ต้องรวมถึงผู้คนและสิ่งแวดล้อมภายนอกจากการสัมผัสเชื้อโรคและสารต่างๆ.
  • การวิจัยและการป้องกัน, เหตุผลที่ควรควบคุมอันตราย นักวิจัยจัดการกับวัสดุชีวภาพสารเคมีและกัมมันตรังสีที่อันตรายสูงควนบรรจุให้ปลอดภัยและมิดชิดเพื่อป้องกันความเสี่ยงหรือการระบาดที่รุนแรง.
  • การดูแลสุขภาพภายในห้องสำหรับการรักษาโรคติดเชื้อหรือในเวชศาสตร์นิวเคลียร์.

กระบวนการความปลอดภัยที่แตกต่างกันจำเป็นต้องใช้น้ำยาทำความสะอาดอากาศที่แตกต่างกัน

ในวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตสิ่งอำนวยความสะดวกด้านเภสัชกรรมและชีวเภสัชมีข้อกำหนดคุณภาพคุณภาพอากาศโดยมีสิ่งที่เหมือนกัน คือ ทำให้พนักงานและอุปกรณ์ปลอดภัย.

ห้องปฎิบัติการด้านความปลอดภัยทางชีวภาพเป็นห้องปฎิบัติการวิจัยเฉพาะนักวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาตัวแทนการติดเชื้อแบคทีเรียไวรัสปรสิตและสารพิษ. อนุภาคและโมเลกุลของก๊าซที่ปนเปื้อนอาจก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงจากห้องปฎิบัติการเหล่านี้ สิ่งสำคัญสำหรับระบบการกรองอากาศคือป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคเหล่านี้.

การป้องกันความปลอดภัยถูกกำหนดทางชีวภาพ 4 ระดับ(BSLs). เมื่อข้อกำหนดเพิ่มขึ้นและข้อจำกัดควรปฎิบัติตามข้อกำหนด– ร้ายแรง – โรคที่มนุษย์ไม่สามารถรรักษาได้.

โซลูชั่นการกรองอากาศของแคมฟิลช่วยเพิ่มความปลอดภัยภายนห้องทดลอง

การกรองอากาศเข้าและออกจากห้องปฎิบัติการเป็นสิ่งสำคัญ อากาศที่นำเข้าต้องสะอาดเพื่อป้องกันการปนเปื้อนและต้องระบายอากาศที่ออกจากห้องปฎิบัติการเพื่อป้องกันสารเคมีที่ออกไปทำลายสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม.

แคมฟิล นำเสนอโซลูชั่นการกักกันโดยเฉพาะเพื่อมอบความปลอดภัยในระดับสูงสุด ห้องปฎิบัติการหลายแห่งทั่วโลกกำลังต้องการโซลูชั่นของเรา.

การติดต่อผู้เชี่ยวชาญของเราเพื่อค้นหา วิธีการแก้ปัญหาลดการแพร่กระจายของโรคที่อาจเกิดขึ้นผ่านระบบจัดการอากาศของห้องปฎิบัติการด้านความปลอดภัยทางชีวภาพและโรงงานผลิตยา. นอกจากประสิทธิภาพการกำจัดอนุภาคแล้ว’ ยังมีโซลูชั่นการใช้งานที่ยาวนานลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและต้นทุน.