PM1
อากาศสะอาดเป็นสิทธิมนุษยชน

หายใจเข้า

การสูดอากาศหายใจเข้าออกเป็นสิ่งจำเป็นต่อชีวิต เป็นสิ่งแรกสุดที่เราทำตอนเกิด นี่คือสัญชาตญาณและตามธรรมชาติแล้วเราคาดหวังว่าอากาศนั้นต้องสะอาด แต่เราไม่ได้ตั้งคำถามโดยใช้สัญชาตญาณถึงคุณภาพของอากาศที่เราหายใจเข้า
อย่างไรก็ตาม ในช่วงไม่กี่ปีมานี้ชุมชนวิทยาศาสตร์และสื่อทั่วโลกมีการรายงานเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เกี่ยวกับความเชื่อมโยงระหว่างสุขภาพของมนุษย์และคุณภาพอากาศที่แย่ หน่วยงานระดับชาติจำนวนมากและองค์กรระดับโลกกำลังแก้ปัญหานี้อยู่ ในขณะที่ผลกระทบต่อสุขภาพและผลกระทบทางเศรษฐกิจเป็นที่ชัดแจ้งยิ่งขึ้น พวกเขาก็ได้พยายามที่จะกำหนดมาตรฐานใหม่ๆ และยกระดับการรับรู้
เป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องให้การสนับสนุนความคิดริเริ่มในขอบเขตทั่วโลกเหล่านี้ ซึ่งจะเปิดโอกาสให้คุณได้หายใจเข้าด้วยความมั่นใจเต็มเปี่ยม ภารกิจของเรากับการรณรงค์ Take a Breath (หายใจเข้า) ก็คือการสร้างความสนใจ ให้ข้อมูล และยกระดับการรับรู้เกี่ยวกับมลพิษทางอากาศภายในอาคารและภายนอก

ดังนั้นขอให้หายใจเข้าและดำดิ่งไปกับเราใต้พื้นผิวของ "คุณภาพอากาศ"

PM1 เป็นอันตรายที่สุด 

Camfil ต้อนรับ ISO 16890 

มาตรฐานนี้เป็นโอกาสแรกสำหรับความเป็นหนึ่งเดียวกันในขอบเขตทั่วโลก เนื่องจากเป็นการดำเนินการเพื่อทดแทนมาตรฐานที่ใช้ในท้องถิ่นที่มีอยู่ในปัจจุบันสองมาตรฐาน กล่าวคือ ASHRAE 52.2 ซึ่งใช้กันทั่วไปในสหรัฐอเมริกา และ EN779:2012 ซึ่งใช้กันทั่วไปในยุโรป