PM1 คืออะไร?

ร่างกายมีสิ่งกีดขวางตามธรรมชาติต่ออนุภาคขนาดใหญ่ที่เราอาจสูดเข้าไป แล้วอนุภาคที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาของมนุษย์หล่ะ? ไปดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับ PM1 และอันตรายที่เกี่ยวข้อง 

Created 6 พฤษภาคม 2562