วิธีกำจัดอนุภาคที่มีความเข้มข้นสูงในอุตสาหกรรมโลหะ

Created 1 กันยายน 2564

INDOOR AIR QUALITY IN THE METAL INDUSTRY

มนุษย์เรานั้นหายใจทุกๆ 4 วินาที รวมทั้งหมดประมาณ 22,000 ครั้งต่อวัน ภายในใจกลางเมืองที่มีมลพิษสูง การหายใจแต่ละครั้งมีอนุภาคมากกว่า 25 ล้านครั้ง ในทางกลับกัน คุณภภาพอากาศภายในอาคารอาจมีมลพิษมากกว่าอากาศภายนอกถึง 50 เท่า เราสูดอากาศเอาฝุ่นละเอียด ก๊าซที่เป็นอันตรายและแบคทีเรียเข้าไปและยังสัมผัสกับอนุภาคและมลพิษที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพภายในอุตสาหกรรมแปลรูปวัสดุและโลหะ.

Where do all these air pollutants come from?

แหล่งที่มาของมลพิษทางอากาศ - มลพิษทางอากาศมีแหล่งที่มาจากธรรมชาติจำนวนมากและอนุภาคจากแหล่งธรรมชาติมักจะมีขนาดใหญ่ เช่น ละอองเกสร พายุทราย ไฟป่า แหล่งที่มาที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ทำให้เกิดอนุภาคขนาดเล็กมาก เช่นกระบวนการเผาไหม้ที่เกิดจากยานพาหนะ โรงไฟฟ้าสถานที่ก่อสร้างนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆที่เกิดจากผู้คนภายในอาคารอีกด้วย.

Read more about indoor air pollutants here.

The most dangerous particles

ปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพที่สำคัญที่สุดคือการสูดหายใจเอาส่วนที่เล็กที่สุดและอันตรายที่สุดเข้าไป PM1 particle size (<1 µm and smaller).ประกอบด้วยอนุภาคนาโนและอนุภาคขนาดเล็ก PM1 กระบวนการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ อนุภาคเหล่านี้อาจผ่านเข้าสู่กระแสเลือดได้และส่งผลให้เกิดโรคร้ายแรงได้ เช่น หัวใจ มะเร็งปอด สมองเสื่อม ส่งผลให้อายุสั้นลง 

UNDERSTAND PM1

How polluted is indoor air in the metal industry

เรามักตรวจวัดอนุภาคละเอียดที่มีความเข้มข้นสูงในอุตสาหกรรมโลหะเกินค่ามาตรฐานของ WHO ทำให้เกิดอนุภาค PM1 ขนาดเล็กจำนวนมากที่ไม่สามารถกำจัดออกจากอาคารด้วยการระบายอากาศเพียงอย่างเดียว. กระบวนการเหล่านี้ต้องการอุปกรณ์ดูดฝุ่นที่มีประสิทธิภาพและการกรองที่เพียงพอการใช้ HEPA H13 final filter เมื่อเกิดการหมุนเวียนอากาศ การกรองระดับโมเลกุลจึงเป็นสิ่งสำคัญมากในการทำงาน เนื่องจากอนุภาค PM1 ทั้งหมดอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ของพนักงาน.
 
 

CONTAMINANTS

 

SOURCES

 

EFFECTS

 

Nitrogen Dioxide

Combustion processes, e.g. welding and cutting

Bronchial inflammatory symptoms in people and lowered lung function
 

Ground Level Ozone

Industrial emissions, particularly in welding, exhaust gases, petrol vapours, and chemical solvents Chest pain, cough, throat irritation, and stuffiness, worsened asthma and other lung diseases
 

Sulphur Dioxide

Combustion of fossil fuels Respiratory tract and asthma increase, headache and generally poor health
 

Heavy metals - arsenic, chromium, cadmium, lead, mercury, and nickel

Combustion processes, e.g. welding and cutting Damage to blood, heart, liver, kidneys, and other organs, as well as reproductive and respiratory organs, slowing mental development, allergic skin reactions

Camfil has many solutions for the material and metal processing industry

ส่วนใหญ่ฝุ่นและอนุภาคขนาดเล็กสามารถถูกดึงออกจากแหล่งกำเนิดได้โดยตรงโดยการใช้อุปกรร์เสริม เช่น แขนดูดควัน แผงดูด เนื่องจากฝุ่นมีปริมาณมากตัวกรองจึงต้องมีระบบทำความสะอาดอัตโนมัติที่สามารถพัลส์ เก็บฝุ่นออกจากพื้นผิวตัวกรองลงถัง Camfil APC Gold Series X-Flo, ครอบคลุมข้อกำหนด ATEX ในการใช้งานฝุ่นที่ระเบิดได้.

When welding big components in the middle of the floor, direct source extraction is not possible. Then welding fumes can be handled by a system called Push/Pull. In that case, there is one ducting on the wall which removes dirty air (Pull) and leads it to the filter unit. An efficient filtration level with HEPA H13 separates also small particles and clean air is blown back to the hall with help of its own ducting (Push). Because air is recirculated there is no problem with air pressure balance and the system saves a lot of heating energy, too. 

If fume or dust load in production is not very high, then one solution is CamCleaner 6000, a standalone air cleaner. It has not automatic filter cleaning system but a big filter surface area in several stages with final filter HEPA H13. This air cleaner covers a large area and collects small particles efficiently from the breathing zone, especially when placed on the floor, not to the high ceiling.

Camfil provides solutions for both ventilation filtration and industrial contaminant management, as well as measurement services for air quality monitoring.

*Report references, links, and additional information and figures are available here.