Healthcare

Healthcare

การกรองอากาศที่เหมาะสมไม่ใช่สิ่งอำนวยความสะดวกการดูแลสุขภาพ แคมฟิล ช่วยปกป้องสุขภาพและสิ่งแวดล้อม.

สิ่งอำนวยความสะดวกด้านการดูแลสุขภาพจะต้องรักษาความสะอาดเพื่อสุขภาพ. แคมฟิล มีตัวกรองอากาศครบวงจรสำหรับแต่ละสภาพแวดล้อม ตั้งแต่พื้นที่ทั่วไป เช่น สำนักงาน ห้องครัวและที่จอดรถไปจนถึงโรงภาพยนตร์.