&ข้อควรพิจารณาว่าด้วยการผุกร่อนจากเกลือ

คุณปฏิบัติการในสถานประกอบการบริเวณชายฝั่งหรือนอกชายฝั่งหรือไม่ โชคไม่ดีเลย คุณอาจจำเป็นต้องรับมือกับปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการผุกร่อน เช่น ความเสียหายต่อใบมีดกังหันที่ไม่สามารถกลับคืนสู่สภาพปกติได้ การสูญเสียประสิทธิภาพ ความผิดพลาดแต่เนิ่นๆ และการซ่อมแซมราคาแพง อย่างไรก็ตาม คุณสามารถปฏิบัติการได้โดยปราศจากปัญหาการผุกร่อน หากคุณใช้มาตรการเพื่อหยุดยั้งกระบวนการนั้นก่อนที่มันจะเริ่มขึ้น

อะไรคือการผุกร่อน

การเสื่อมประสิทธิภาพของเครื่องยนต์กังหันแก๊สจัดประเภทเป็นการเสื่อมที่กู้คืนได้หรือกู้คืนไม่ได้ อย่างใดอย่างหนึ่ง การเสื่อมประสิทธิภาพชนิดกู้คืนได้มักจะเกิดขึ้นจากการเกิดตะกรันของเครื่องสูบอัด และตามปกติแล้วสามารถแก้ไขได้โดยการล้างทำความสะอาดด้วยน้ำเมื่ออยู่ในสถานะออนไลน์และออฟไลน์ การเสื่อมประสิทธิภาพชนิดกู้คืนไม่ได้ตามปกติแล้วเกิดจากสับเปลี่ยนการสึกหรอของชิ้นส่วนเครื่องยนต์ภายใน รวมทั้งการอุดช่องทำความเย็น การกัดกร่อน &การผุกร่อนเนื่องมาจากสารปนเปื้อนในอากาศ เชื้อเพลิง และ/หรือน้ำ

สารปนเปื้อนที่ถูกดูดสามารถส่งผลให้เกิดการผุกร่อนของเครื่องสูบอัด ห้องเผาไหม้ และส่วนที่เป็นกังหันของเครื่องยนต์กังหันแก๊ส การผุกร่อนจากความร้อนเป็นรูปแบบของการผุกร่อนที่รุนแรงที่สุดที่พบได้ในส่วนที่เป็นกังหัน การผุกร่อนประเภทนี้เป็นรูปแบบของกระบวนการเร่งปฏิกิริยาออกซิเดชัน ที่เกิดขึ้นระหว่างองค์ประกอบต่างๆ และเกลือเหลวที่สะสมอยู่บนพื้นผิว โซเดียมซัลเฟต (Na2SO4) มักจะเป็นตะกอนปฐมภูมิที่กระตุ้นให้เกิดการผุกร่อนจากความร้อน และยิ่งมีความรุนแรงมากขึ้นเมื่อระดับอุณหภูมิในส่วนที่เป็นกังหันแก๊สเพิ่มขึ้น

อะไรคือผลกระทบที่แท้จริงของเกลือ

ขณะที่อุณหภูมิของการยิงกังหันเพิ่มขึ้น โซเดียมซัลเฟตจะกลายเป็นหลอมเหลวและจู่โจมสารเคลือบของใบมีดกังหัน ทำให้เกิดความเสียหายที่ไม่สามารถกลับคืนสู่สภาพปกติได้ และนำไปสู่การสูญเสียประสิทธิภาพ ความผิดพลาดแต่เนิ่นๆ และการซ่อมแซมราคาแพง

การอัปเกรดระบบช่องทางเข้าไปเป็น EPA ป้องกันไม่ให้เกลือเข้าสู่ช่องทางเข้า หยุดกระบวนการผุกร่อนของบริเวณที่สัมผัสอุณหภูมิสูงซึ่งเกิดขึ้นจากโซเดียมซัลเฟตก่อนที่มันจะเริ่มขึ้น

คุณจะป้องกันการผุกร่อนได้อย่างไร

หากพิจารณาว่า 98% ของสิ่งที่ป้อนเข้าของเครื่องยนต์กังหันแก๊ส’คืออากาศ และ 2% คือเชื้อเพลิง คุณก็สามารถป้องกันการผุกร่อนได้โดยการกำจัดสาเหตุ

 1. ใช้เชื้อเพลิงที่สะอาดยิ่งขึ้นที่มีปริมาณซัลเฟอร์ต่ำ
 2. จับเกลือจากอากาศก่อนที่เกลือเหล่านี้จะเข้าถึงเครื่องยนต์กังหันแก๊ส โดยการใช้โซลูชั่นตัวกรองทางเข้าอากาศที่มีคุณลักษณะการออกแบบเฉพาะพิเศษ
  • ประสิทธิภาพของ E12 ตามมาตรฐาน EN1822: 2009 https://www.camfil.com/ps/Gas-turbine-filter-technology/Airborne-particles/Salt-and-corrossion/
  • ความสามารถในการจัดการกับน้ำที่ดี
  • ฝาครอบกันฝนบนช่องระบายอากาศ&จะกำจัดน้ำบางส่วนจากการไหลของอากาศก่อนที่จะเข้าถึงแผ่นกรอง
  • ตัวกรองต้นทางรวมตัวเปลี่ยนละอองน้ำขนาดเล็กให้เป็นละอองน้ำขนาดใหญ่ขึ้นซึ่งสามารถร่วงลงจากการไหลของอากาศ ก่อนที่จะไปถึงแผ่นกรองระยะถัดไป ตัวกรองต้นทางที่ดีระบายหยดน้ำขนาดใหญ่ออกที่ด้านหน้าของตัวกรอง รักษาความดันตกคร่อมที่ต่ำเมื่อเปียก และรวมละอองน้ำขนาดเล็กให้เป็นละอองน้ำขนาดใหญ่ขึ้นทางด้านหลัง
  • ตัวกรองขั้นสุดท้ายไฮโดรโฟบิก (กันน้ำ) ป้องกันไม่ให้มีการซึมผ่านของน้ำ และควรมีการระบายน้ำที่เพียงพอเพื่อรักษาความดันตกคร่อมที่ต่ำ

คุณสามารถใช้มาตรการอื่นๆ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการผุกร่อนได้ โดยการใช้วัสดุใบมีดทนต่อการผุกร่อนและเคลือบใบมีดของคุณเพื่อเพิ่มการปกป้องที่ยาวนานขึ้น อย่างไรก็ตาม มาตรการเหล่านี้เป็นโซลูชั่นชั่วคราวเนื่องจากว่าการสัมผัสกับ Na2SO4 ที่เกิดขึ้นซ้ำๆ จะส่งผลกระทบได้ในที่สุด

ระบุสาเหตุของการผุกร่อน ณ สถานประกอบการของคุณ

ในการติดตั้งบางครั้ง ภาวะของสถานประกอบการ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ และ/หรือขั้นตอนการซ่อมบำรุงจะเป็นสาเหตุให้เกิดสารปนเปื้อนในปริมาณที่เพิ่มขึ้นที่ถูกดูดเข้าไปโดยเครื่องยนต์กังหันแก๊ส เพื่อที่จะช่วยทำความเข้าใจ‘สาเหตุราก’ของปัญหา ติดต่อเราและขอเครื่องมือวิเคราะห์สาเหตุรากของการผุกร่อน

Created 6 พฤษภาคม 2562