ปรับปรุงการหยุดเวลาในการทำงานและลดต้นทุนการทำความร้อนของ Dyna Mig

Created 18 พฤษภาคม 2565

Dyna Mig มีนวัตกรรมการกรองอากาศเดิมที่ทำให้เกิดการขัดข้องในการทำงาน จากการช่วยเหลือของ Camfil ที่มีความเชี่ยวชาญและนวัตกรรมการ กักเก็บฝุ่น Camfil Gold Series GSX ช่วยให้ Dyna Mig สามารถลดการหยุดเวลาในการทำงานที่คาดคิด ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการทำงานและเพิ่มความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

Dyna Mig เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนระดับโลกเชี่ยวชาญด้าน Robotic Mig และ Spot Welding ของชิ้นส่วนที่สำคัญสำหรับผู้ผลิตอุปกรณ์ยานยนต์ Dyna Mig นั้นตั้งอยู่ ณ เมือง Stratford ของแคนาดา ห่างจากโตรอนโตประมาณ 150Kg. (93mile) ระบบการเก็บฝุ่นเดิมของ Dyna Mig นั้นเกิดการขัดขข้องบ่อยเนื่องจากต้องเปิดตัวสะสมกักเก็บฝุ่นทำให้ระบบการทำงานขัดข้องและติดขัด .

CHALLENGING WINTER CLIMATE

Some of the components were contained inside the old collectors. This posed a real challenge since the collectors were located outside. The winter in the area lasts from late November to mid-March with an average winter temperature of about minus 4°C (24°F). A priority for Dyna Mig was to minimise having to regularly go out in the cold to exchange failed components.

ปัญหาการหยุดทำงานทั้งหมด โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลิตภัณฑ์ของ Dyna Mig มีความต้องการความสะอาดอย่างสูง พวกเขาดำเนินการผลิตตลอด 24 ชั่วโมง เมื่อให้สามารถมอบชิ้นงานได้อย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว Dyna Mig  มองหาทางออกในการแก้ไขปัญหา.

THREE MAIN CAMFIL ADVANTAGES:

Dyna Mig กล่าวว่ามี 3 ประการที่ทำให้ Camfil แตกต่างจากคู่แข่ง.

  • Camfil มีทีมผู้เชี่ยวชาญยาวนานในการประกอบเครื่อง.
  • Camfil guaranteed the collectors could pulse down“online” when the fans were running, giving Dyna Miga 24/7 window to produce parts without shutting down the fans to pulse.
  • Camfil นำเสนอ Variable Frequency Drive (VFD) ที่จะรักษาการหมุนเวียนอากาศให้คงที่ไม่ผันผวน.

SAFER WORKING CONDITIONS

The constant airflow made possible by the Variable Frequency Drive allows the spark arrestors, spark detectors and extinguishing systems to function as designed. This greatly reduces, if not eliminates, the risk of live sparks making their way to the dust collector.

ADDITIONAL VALUABLE FEATURES

Dyna Mig appreciated that the Camfil collectors were much quieter than their old dust collectors. In fact, when they came out to see their new Gold Series GSX108 runafter the installation, they asked if the collectors were turned on because of how quiet they were.Another highly valued Camfil advantage was the integrated Safety Monitoring Filter (iSMF) for the return air and supply self-dumping hoppers, which is a more convenient solution compared to the hard-to-reach dust barrels on the old collectors. Furthermore, Dyna Mig was able to customise their input/output (I/O) for the features they wanted and had the option of choosing a custom colour on the new dust collectors to match their plant’s exterior.

MINIMISED HEATING COSTS

Thanks to having a proper weld fume ventilation system,Dyna Mig is now able to recycle the process air back into their facility, keeping heating costs to a minimum during heating season.Since the installation of the Gold Series GSX108, DynaMig has experienced no unscheduled downtime, notraces of dust fallout, and after one year, the cartridge pressure was still under 3.0" sp. Dyna Mig was so impressed with Camfil and the GSX108 that they ordered a GSX144 (4-GSX36) for four new robotic welding cells.