คุณภาพอากาศในโรงพยาบาล

การเริ่มต้นกระบวนการปฎิสนธินอกร่างกาย (IVF) เป็นประสบการณ์ใหม่ที่น่าตื่นเต้นและทุกคนที่ต้องการช่วยเหลือจากการตั้งครรภ์

ภายในประเทศที่มีการทำอุตสาหกรรม ประมาณ 15% ของประชากรมีปัญหาการตั้งครรภ์ นักวิทยาศาสตร์หาสาเหตุความเครียด มลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม อาหาร โรคติดต่อ และการคาดการณ์สถานการณ์อาจเกิดความเลวร้ายขึ้นเรื่อยๆ.

เทคนิค IVF มีความสนใจตั้งแต่เริ่ม “test tube” baby in 1978. อธิบายง่ายๆว่า IVF คือการปฎิสนธิโดยผสมไข่และสเปิร์ม เมื่อมีการทำเด็กหลอดแก้วสำเร็จกระบวนการนี้จะรวมกับขั้นตอนที่เรียกว่าการย้ายตัวอ่อน ซึ่งใช้ในการวางตัวอ่อนในโพรงมดลูก.

การจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับการปฎิสนธิเป็นหนุ่งในขั้นตอนที่สำคัญที่สุดในการทำเด็กหลอดแก้ว สารมลพิษในอากาศมีความสำคัญอย่างยิ่งภายในสถานที่ทำ IVF ซึ่งคุณภาพในห้องปฎิบัติการและห้องทำหัตถการจะมีผลกระทบอย่างมากต่อคุณภาพของตัวอ่อน Camfil’s Molecular Contamination Control division นำเสนอโซลูชั่นการกรองที่มีประสิทธิภาพสูง.

คลีนิคทำเด็กหลอดแก้วหลายแห่งในประเทศที่พัฒนาแล้วได้เติบโตขึ้นเป็นองค์กรที่ทำกำไรได้ ขั้นตอน IVF.

Eliminating harmful molecular pollutants

คุณภาพอากาศที่ดีอาจเกี่ยวข้องโดยตรงกับความสำเร็จการทำเด็กหลอดแก้ว ก๊าซและก๊าซต่างๆจำนวนมากำด้รับการระบุว่าเป็นปัญหารวมถึงการประกอบอินทรีย์ระเหย (VOCs), aldehydes, formaldehydes, nitrogen oxide and styrene.

โมเลกุลที่เป็นพิษต่อเซลล์ของมนุษย์เรียกว่า Cytotoxic และ Cytotoxins สามารถทำลายเยื่อหุ้มเซลล์ภายนอก.

หลังจากการปฎิสนธิ มนุษย์จะแยกร่างจากสองถึงสี่ถึงแปดเซลล์การได้รับสารพิษระดับโมเลกุล ( Cytotoxins ) แสดงถึงความเสี่ยงที่ใหญ่ที่สุด. จำเป็นต้องมีข้อควรระวังในขั้นตอนการทำเด็กการใช้ตัวกรองช่วยให้การป้องกันจำเป็นต่อการปลูกถ่าย.

Molecular filtration in building ventilation

ในการจัดการกับแก๊ซต่างๆ ตัวกรองระดับโมเลกุลสามารถใช้ในระบบกรองต่างๆภายในสถานที่ทำหัตถการ การรักษาระดับความเข้มในอากาศจากสารพิษภายในและภายนอกอาคาร. เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดจากตัวกรองโมเลกุลจำเป็นต้องใช้ตัวกรองขั้นแรก ระดับที่แนะนำขั้นต่ำคือ ePM1 50% (ISO 16890) หรือ MERV 13 (ASHRAE 52.2).

Broad spectrum and targeted adsorption

องค์ประกอบของการกรองระดับโมเลกุลขึ้นอยู่กับการใช้ตัวดูดซับ >99% ของโมเลกุลที่แตกต่างกันในอากาศ

ตัวดูดซับจะไม่สามารถควบคุมก๊าซที่ธรรมดาได้ 50 ชนิด ซึ่งจำเป็นต้องใช้ตัวดูดซับพิเศษ.

Recommended products

Some experts in IVF clinics are understandably aware of issues related to “outgassing” of molecular contaminants from materials used to construct such facilities. Increasingly they are setting the bar for control of molecular pollutants at higher levels. In a natural progression, some customers are now seeking assurances that filters are equally as clean, in terms of molecular out-gassing, as other items in the clinic. This is a similar trend to the microelectronics industry where such demands have been routine for several years. In such situations, Camfil can offer GigaPleat filters which are assembled using only materials which have been tested to assure low outgassing characteristics. Furthermore, if so required, each completed GigaPleat filters as an entire device can also be tested for outgassing prior to the filter leaving the factory. CamCarbCityCarb, and CitySorb have unique attributes, from high capacity to combined removal of particles & molecules, and can meet every need for filtering fresh/make-up air and recirculation air at IVF clinics.

Support services for IVF clinics

As specialists, Camfil can offer a comprehensive range of support services to clinics to achieve the maximum benefit of molecular filtration. These services include passive sampling devices to determine gas concentrations in ventilation systems and enclosed spaces, Gigacheck techniques to analyse samples of used molecular filtration media, monitor residual life and plan filter replacements.

Camfil has a unique molecular filtration test facility to test full-scale products and mimic actual application conditions. Proprietary software is also used to determine molecular filtration lifetime and assist customers in selecting the most appropriate and efficient solution for their application. We test to the standard ISO 10121-1:2014: test method for assessing the performance of gas-phase air cleaning media and devices for general ventilation.

Created 6 พฤษภาคม 2562