EVERYDAY OBJECTS 
affecting YOUR IAQ 
(Indoor Air Quality)
Created 22 กันยายน 2566

การกระทำที่ส่งผลต่อากาศและผู้คน

ผู้คนส่วนมากมักตระหนักถึงอากาศภายนอกมากกว่าอากาศภายใน แต่เรารู้ไหมว่าอากาศภายในอาคารนั้นมีมลพิษมากกว่าภายนอกถึง 2-5 เท่า และบางครั้งอาจจะมีมลพิษมากกว่าภายนอกถึงร้อยเท่า แล้วเราสามารถลดคุณภาพอากาศที่ไม่เหล่านี้ได้อย่างไร

แม้ว่าภายในอาคารจะมีระบบระบายอากาศและตัวกรองอากาศคุณภาพสูงในระดับหนึ่ง แต่อนุภาคในอากาศที่มีขนาดเล็กกว่าสามารถเข้าถึงระบบภายในอาคารได้เสมอ. 

 

การส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี เราควรตระหนักถึงสิ่งที่อยู่ภายในอากาศและภายในอาคาร มลพิษทางอากาศที่เกิดจากแหล่งที่มาหลายแห่งภายในอาคาร: 

 

 

OFFICE PRINTERS

 

 

OFFICE PRINTERS ภายในสำนักงานมากมายหลายเครื่องปล่อยอนุภาคขนาดเล็กและโอโซน เครื่องพิมพ์เหล่านี้ก่อให้เกิดอนุภาคอันตรายภายในอาคาร ทำให้เกิดการฟุ้งกระจายอย่างมาก หากมีการระบายอากาศที่ดีจะช่วยลดการฟุ้งกระจายไปยังพื้นที่อื่นได้..

 

 

 

 

COMPUTERS

 

 

COMPUTERS มีความสำคัญอย่างมากภายในอาคารเนื่องจาก มีการปล่อยสารเคมี phenol, toluene, 2-ethylhexanol, formal- dehyde, and styrene การปล่อยมลพิษจากคอมพิวเตอร์อาจทำให้เกิดอาการต่างๆ เช่น ไอ, จาม, ผื่อนขึ้นหรือมีอาการระคายเคือง ฯลฯ ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานลดลง. 

 

 

ELECTRONIC GOODS

 

 

ELECTRONIC GOODS โดยเฉพาะการใช้งานใหม่อาจก่อให้เกิดการปล่อยสารพิษที่ฟุ้งกระจาย การระบายอากาศที่เหมาะสมจะช่วยลดโอาสในการเกิดปละกระทบต่อสุขภาพได้.

 

 

 

 

CARPETS

 

 

 

CARPETS พรมถือเป็นส่วนหนึ่งที่สะสมเชื้อโรค ไรฝุ่น อนุภาค สิ่งสกปรก ฯลฯ โดยใช้เครื่องดูดฝุ่นที่มีแผ่นกรอง HEPA โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากเป็นไปได้ให้เลือกพรมที่สามารถถอดออกมาทำความสะอาดได้ พรมบางชนิดผลิตขึ้นโดยใช้สารอินทรีย์ระเหย (VOCs) ที่ปล่อยกกลิ่นเคมีและสารเคมีออกมาหรือแม้แต่กาวที่ใช้ในการประกอบอาจมีสารเคมีที่เป็นอันตราย.

 

 

 


BUILDING MATERIALS 
and FURNITURE

 

 

BUILDING MATERIALS and FURNITURE ส่วนประกอบส่วนมากจะเป็นไม้อัดมักจะมีการปล่อยก๊าซ VOCs และ formaldehyde หากเป็นไปได้เราแนะนำให้เลือกผลิตภัณฑ์ที่มีการปล่อยก๊าซต่ำหรือไม่มีเลย ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีสารเบนซิน (อาจก่อให้เกิดมะเร็ง) หรือ methylene chloride (เปลี่ยนเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ในร่างกาย). 

 

 


PAINT

 

 

FRESH PAINT สีมีการปล่อยสารเคมีต่างๆออกมา ระบบระบายอากาศที่ทำงานได้ดีจะช่วยรักษาอากาศให้สะอาด.

 

 

 

 

PARAFFIN CANDLES 

SCENTED CANDLES

 

 

PARAFFIN CANDLES ประกอบด้วยสารที่มีอันตรายมากกว่า. SCENTED CANDLES สามารถปล่อยสารเที่ยมที่สะสมภายในร่างกายของเราในรูปแบบของ formaldehyde เทียนที่ทำมาจากพาราฟินมีไส้ตะเกียงที่มีแคดเมียมหรือสารตะกั่วเวลาทำการเผาไหม้นอกจากนี้มีการวิจัยว่าการจุดเทียนด้วยเปลวไฟเป็นอันตรายอย่างมากเมื่อเกิดเขม่าที่มากขึ้น.

 

 


GAS STOVES

 

 

GAS STOVES ปล่อยก๊าซในรูปแบบไนโตรเจนออกไซด์ทำให้คุณภาพอากาศภายในอาคารลดลง ระบบทางเดินหายใจของเราและความเสียต่ออากาศ การป้องกันที่ดีที่สุดคือการจัดระบบระบายอากาศภายในห้องครัว โดยเฉพาะช่วงการทำกิจกรรมภายในครัว พัดลมดูดอากาศ เครื่องฟอกอากาศ. 

 

 

 

COOKING

 

 

COOKING โดยเฉพาะการทอดทำให้เกิดอนุภาคและสารที่เป็นอันตราย ที่ควรถูกนำออกจากอากาศทันที สิ่งสำคัญคือต้องทำความสะอาดตัวกรองอย่างสม่ำเสมอและเปลี่ยนตัวกรองโมเลกุล.

 

 

MATTRESSES, 

FURNITURE 
TEXTILES

 

 

MATTRESSES, FURNITURE and TEXTILES สารเคลือบหรือการใช้สารเคมีในการผลิต ที่มีความเข้มข้นสูง ซึ่งอาจก่ิให้เกิดอันตรายหากมีการสูดดมเข้าไป ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากสิ่งทอสามารถทดแทนและลดอันตรายได้มากกว่า .

 

 

VACUUM 
CLEANERS

 

 

VACUUM CLEANERS ควรติดตั้ง HEPA ที่มีประสิทธิภาพสูง แผ่นกรองจะช่วยลดจำนวนอนุภาคในอากาศ.

 

 

SCENT CARTRIDGES 
PERFUME GRANULES

 

 

SCENT CARTRIDGES or PERFUME GRANULES เนื่องจากมีสารที่ไม่ดีต่อสุขภาพและอาจก่อให้เกิดอันตราย.*

 

More things to consider:

 

การทำความสะอาดที่ทำงานและบ้าน เป็นประจำช่วยให้มีสุขภาพที่ดีขึ้นและสภาพแวดล้อมภายในที่ดีขึ้น.

 

การใช้น้ำหอมปรับอากาศอาจช่วยให้กลิ่นและบรรยากาศดีขึ้นแต่ประกอบไปด้วยอนุภาคที่เป็นอันตรายและก๊าซที่ไม่ดีต่อสุขภาพ.

  

อากาศออกมาจากภายนอกมากเท่าใดปริมาณออกซิเจนภายในอาคารยิ่งสูงตามไปด้วยน่าเสียดายที่ปริมาณอนุภาคและสา่รอื่นๆเพิ่มขึ้นเช่นกัน สิ่งสำคัญต้องหาสมดุลที่ดีที่สุด.

 

ก๊าซไอเสียและสารอื่นๆที่ผลิตโดยกระบวนการเผาไหม้ที่หลากหลายสามารถเกิดขึ้นได้เมื่อเข้าไปในอาคารในปริมาณที่มากเกินไป หากระบบระบายอากาศติดตั้งตัวกรองอากาศคุณภาพต่ำ.

 

แม้ว่าจะมีแหล่งกำเนิดมลพิษทางอากาศมากมายภายในอาคาร วิธีการที่มีประสิทธิภาพในการทำความสะอาดอากาศ การติดตั้งระบบระบายอากาศที่ดีพร้อมติดตั้งเครื่องฟอกอากาศช่วยให้สามารถจัดการสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้นได้.

 

*Ref. Daily Mirror, UK:
A study carried out by Professor Alastair Lewis of the National Centre for Atmospheric Science at the
University of York, found that an ingredient commonly used to give candles their scent mutates into
formaldehyde upon contact with the air.