การควบคุมการปนเปื้อนของเชื้อไวรัส

การควบคุมการปนเปื้อนของเชื้อไวรัส

Millions of viruses dawdle in the air and the surfaces that can easily transmit with a simple contact. Bodily fluids like saliva or mucus can get dispersed into the air as tiny droplets when someone coughs or sneezes. According to scientists, coughs and sneezes can travel several feet and stay suspended in the air for up to 10 minutes and viruses on the surface can survive for hours at room temperature. Also, airborne transmission through small particles (< 5 microns), which may stay airborne for hours and can be transported long distances.

Camfil's team is dedicated and passionate about providing clean indoor air through advanced air filtration solutions to help fight the risk of harmful pathogens such as COVID-19 in the indoor environment. Here you will find articles, tips, guides, and information related to virus contamination and solution to control this contamination in the indoor air.

6 เคล็ดลับในการควบคุมคุณภาพอากาศในธุรกิจของคุณ

ทุกธุรกิจขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมโดยรอบและการเข้าใจความต้องการของปัญหา การระบาด COVID-19 สิ่งสำคัญคือต้องเน้นถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นโดยรอบธุรกิจเช่นมลพิษทางอากาศ

Air cleaners and air purifiers Air quality Life science and healthcare Commercial and Public buildings Food and beverage Virus Contamination Control

Tonnies โรงงานแปลรูปเนื้อสัตว์ - เพิ่มมาตรฐานคุณภาพอากาศภายในโรงงาน

ในอุตสาหกรรมแปรรูปเนื้อสัตว์ให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีการกรองอากาศเพื่อป้องกันการระบาดของไวรัส เนื่องจากยังไม่มีตรฐานที่เป็นข้อกำหนดเกี่ยวกับอากาศบริสุทธิ์

Case Studies Air cleaners and air purifiers Food and beverage Virus Contamination Control

การปรับปรุงระบบกรองอากาศสามารถช่วยป้องกันไวรัสในระบบทางเดินหายใจได้

การถกเถียงทางวิทยาศาสตร์ WHO ยอมรับว่าในกรณีของ COVID-19 ที่แพร่กระจายทางอากาศไม่สามารถตัดความเสี่ยงนี้ออกไปได้ นักวิทยาศาสตร์กำลังหาคำตอบและหลักฐานเพิ่มเติมเนื่องจากอาจส่งผลกระทบต่อหลายปัจจัย ในสภาพแวดล้อมอาคารปิด

Air cleaners and air purifiers Air quality Life science and healthcare Commercial and Public buildings Virus Contamination Control

คุณภาพอากาศภายในโรงแรมที่แคมฟิลแนะนำ

คุณภาพอากาศภายในโรงแรมเป็นส่วนสำคัญอย่างมาก, การกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์จากห้องครัวคือส่วนสำคัญและไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม

Air cleaners and air purifiers Air quality Commercial and Public buildings Virus Contamination Control

คำแนะนำคุณภาพอากาศสำหรับพื้นที่อาคารสำนักงาน

คุณภาพอากาศในอาคารสำนักงานมีความสำคัญต่อการปกป้องสุขภาพของพนักงาน คุณภาพอากาศที่ไม่ดีอาจนำไปสู่การแพร่กระจายของไวรัสระหว่างพนักงานเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานลดลงและเกิดการเจ็บป่วยในสำนักงานมากขึ้น

Air cleaners and air purifiers Air quality Commercial and Public buildings Virus Contamination Control

คำแนะนำคุณภาพอากาศสำหรับโรงงานแปรรูปเนื้อสัตว์

Air quality in meat processing facilities is often the forgotten ingredient within their facility. Did you know that Meat processing factories are susceptible to the spread of airborne viruses and microbes? The temperature and humidity requirements along with the production processes lend to the survival of airborne microbes and viruses. This means that the airborne viruses can survive longer in the air than in other facilities.

Air cleaners and air purifiers Air quality Food and beverage Virus Contamination Control

การควบคุมเชื้อในยิมที่ใหญ่ที่สุดในสเปนและโปรตุเกส

GO fit Sports Centers were forced to close all its centers in March 2020 when the state of emergency was announced in Spain to tackle the COVID-19 pandemic. Ingesport Group the parent company of the GO fit brand, contacted us to provide a comprehensive solution to reduce the risks of airborne transmission and infection, facilitating a safer indoor environment.

Case Studies Air cleaners and air purifiers Air quality Commercial and Public buildings Virus Contamination Control

ลดความเสี่ยงของการติดเชื้อไวรัสโดยการต่อสู้กับเชื้อโรคในอากาศ

การต่อสู้กับไวรัสในอากาศ การรักษาสุขอนามัยและปิดปากด้วยหน้ากากอนามัยเป็นวิธีที่ดีในการป้องกัน แต่เพียงพอหรือไม่? การรักษาสภาพแวดล้อมที่ถูกสุขอนามัยและถูกสุขอนามัยควบคู่ไปกับการป้องกันผู้ติดเชื้อมีความสำคัญเนื่องจากไวรัสเจริญเติบโตในสภาพที่ปนเปื้อน

Air quality Life science and healthcare Virus Contamination Control