total cost of ownership

dust collector Total Cost of Ownership

Created 13 มิถุนายน 2566

Dust Collector ช่วงเริ่มต้นนั้นเปรียบได้กับภูเขาน้ำแข็ง ต้นทุนนั้นสูงแต่ในระยะยาวนั้นสามารถช่วยลดต้นทุนในระยะเวลานานได้อย่างคุ้มค่า

purchase price vs. operational costs

เมื่อต้องเจอกับต้นทุนสิ่งที่สำคัญที่สุดในการเป็นเจ้าของ (TCO) ต้นทุนนั้นมี 4 ประการ ได้แก่ พลังงานที่ต้องใช้ในการเดินเครื่อง ต้นทุนการซื้อตัวกรอง วัสดุสิ้นเปลืองอื่นๆ เอกสารของเรานั้นมุ่งเน้นไปทางประหยัดต้นทุนในระยะยาว - ใช้พลังงานน้อยลงและการลดการใช้งานตัวกรอง .

cost contributors of a dust extraction system

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสำหรับ Dust Collector

Dust collectors ใช้พลังงานไฟฟ้าตลอดระยะเวลาการทำงาน แต่ภาระหรือการใช้ไฟส่วนใหญ่อยู่ในส่วนของมอเตอร์พัดลมซึ่งทำหน้าที่ขับเคลื่อนอากาศผ่านระบบ 

 • Reducing fan motor energy usage:
  มอเตอร์พัดลมเป็นส่วนประกอบที่ใช้พลังงานไฟฟ้ามากที่สุด ประมาณการใช้พลังงานนั้นมีสัดส่วนกับอากาศผ่านระบบการดูดฝุ่น ความต้านทานการไหลของอากาศจะเปลี่ยนไปตามระยะเวลาตามปริมาณฝุ่นที่บรรจุในตัวกรองประสิทธิภาพของพัดลมเป็นปัจจัยที่สำคัญเกี่ยวกับการใช้พลังงานของมอเตอร์ พัดลมจะทำการขับเคลื่อนอากาศมากทำให้เกิดการใช้พลังงานสูง จำเป็นต้องปรับการไหลของอากาศซึ่งสามารถทำได้เองหรือติดตั้ง Variable Frequency Drive (VFD).
 • Reducing compressed air consumption:
  การจัดกาอากาศนั้นมีราคาค่อนข้างสูงดังนั้นการทำความสะอาดแบบพัลส์จึงเป็นหนึ่งในต้นทุนที่ดำเนินการด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงจำเป็นต้องมีระบบพัลส์เพื่อช่วยลดต้นทุน.
  เมื่อมีการออกแบบอย่างเหมาะสมจะสามารถขจัดวัสดุออกจากตัวกรองได้ ช่วยลดแรงดันตกคร่อม ลดการใช้พลังงานและค่าใช้จ่าย โดยความเหมาะสมนั้นต้องคำนึงถึงการไหลเวียนรวมไปถึงการรักษาแรงดันตกคร่อม ด้วยเทคโนโลยีการกรองแบบจีบทำให้ใช้งานได้มีประสิทธิภาพมากกว่าตัวกรองแบบปกติ จึงสามารถดูดฝุ่นได้จำนวนมากและกรองฝุ่นได้มากขึ้นแรงดันตกคร่อมต่ำทำให้ลดการใช้พลังงาน.

premium filter cartridges ได้รับการออกแบบมาอย่างเหมาะสมช่วยให้อายุการใช้งานตัวกรองยาวนานกว่ามาตรฐาน. 

Premium filters ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างมากตลอดการใช้งานเนื่องจากไม่ต้องทำความสะอาดบ่อยยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา การขนส่ง เวลาหยุดทำงาน.

ช่างซ่อมบำรุงต้องใช้เวลาในการเปลี่ยนไส้กรอง ต้นทุนด้านแรงงานจึงลดลงได้โดยใช้ตัวกรองน้อยลงและตัวกรองมีอายุการใช้งานยาวนานและทำงานได้ดีขึ้น ตัวกรองพรีเมี่ยมสามารถมีอายุการใช้งานได้นานขึ้นเป็นสองเท่าและช่วยเพิ่มการไหลเวียนอากาศได้ดีขึ้นและยังรักษาแรงดันตกได้ต่ำ.

แผ่นกรองภายใน Dust Collector จะถูกจัดเป็นของเสียอันตราย hazardous waste เนื่องจากตัวกรองสกปรกมีความจำเป็นต้องกำจัดอย่างเหมาะสมตามข้อกำหนด ค่าใช้จ่ายในการกำจัดนั้นค่อนข้างสูงด้วยเหตุนี้การใช้ตัวกรองระดับสูงอาจช่วยยืดอายุการใช้งานตัวกรอง ลดต้นทุนโดยรวมในการกำจัด ตลอดจนผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม.

การคำนวณต้นทุนในการเป็นเจ้าของ Dust Collector

มีปัจจัยหลากหลายในการเริ่มต้นซื้อ Dust Collector ซึ่งควรพิจารณาอย่างรอบคอบ เช่น ต้นทุนพลังงานต่ำ ต้นทุนวัสดุ เมื่อคำนวณ TCO ตลอดระยะเวลาการใช้งานของระบบ ตัวอย่างการคำนวณ TCO อย่างละเอียด:

 • ระยะเวลาการใช้งานของ Dust collector ต่อปี?
 • ระยะเวลาการทำงานกี่ชั่วโมงต่อวัน?
 • ปริมาณอากาศที่ไหลเข้าในระบบ?
 • กิโลวัตต์ต่อชั่วโมง เรทราคาประมาณเท่าใดt?
 • ประสิทธิภาพของพัดลมสำหรับการไหลของอากาศ?

คุณต้องการความช่วยเหลือสำหรับการคำนวณ TCO ที่เหมาะสมผู้เชี่ยวชาญด้าน Dust Collector ของเรายินดีให้ความช่วยเหลือคุณ.