อะไรคือกลุ่มอาการแพ้ห้องปรับอากาศและทำไมคุณจึงควรใส่ใจ

กลุ่มอาการแพ้ห้องปรับอากาศก่อให้เกิดโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจในหมู่คนอเมริกันหลายล้านคน และมีผู้คนจำนวนน้อยมากที่เข้าใจว่าที่ซึ่งพวกเขาทำงานอยู่นั้นอาจทำให้ชีวิตของพวกเขาเหมือนอยู่ในนรกได้

การทำความเข้าใจกลุ่มอาการแพ้ห้องปรับอากาศ

สำนักงานปกป้องสิ่งแวดล้อมของสหรัฐอเมริกา (EPA) ให้นิยามคำว่า กลุ่มอาการแพ้ห้องปรับอากาศ (SBS) เป็น“สถานการณ์ซึ่งผู้อาศัยในอาคารประสบกับผลกระทบด้านสุขภาพและผลกระทบด้านความรู้สึกสบายตัวขั้นเฉียบพลัน ที่ปรากฏว่าเชื่อมโยงกับเวลาที่ใช้ในอาคาร แต่ไม่สามารถระบุถึงโรคภัยหรือสาเหตุเฉพาะได้” (1)

SBS ไม่ได้มีที่มาจากอาคารทั้งหลังเสมอไป และอาจเกิดขึ้นเฉพาะพื้นที่ในบริเวณใดบริเวณหนึ่งหรือแม้แต่ห้องหนึ่งห้อง เหตุผลที่การทำความเข้าใจถึง SBS มีความสำคัญมากก็คือว่า ผู้ใหญ่ส่วนมากใช้เวลาอย่างน้อยแปดชั่วโมงต่อวันภายในสำนักงานหรืออาคารที่ทำงาน และผู้คนส่วนใหญ่ในสหรัฐอเมริกา อยู่ภายในอาคารเป็นเวลาประมาณร้อยละ 90 ของเวลาที่พวกเขาตื่นอยู่

สาเหตุและอาการแพ้ห้องปรับอากาศ

แม้ว่า SBS จะไม่ได้มีสาเหตุเฉพาะเจาะจงอย่างใดอย่างหนึ่ง นักวิจัยก็ได้พบว่าปัจจัยหลายอย่างผสมผสานกันอาจเป็นต้นเหตุของอาการนี้ ปัจจัยเหล่านี้รวมถึง:

การขาดการระบายอากาศที่เหมาะสม– หากอาคารไม่มีการระบายอากาศที่เพียงพอ ปริมาณอากาศจากภายนอกที่ไหลเวียนผ่านอาคารจะไม่เพียงพอ และระดับสารปนเปื้อนจะคงอยู่ในระดับสูงเนื่องจากไม่ได้ถูกทำให้เจือจาง

สารมลพิษทางเคมี–มลพิษจากอุปกรณ์ในสำนักงานและผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่น วัสดุทำความสะอาด อาจสร้างสภาพแวดล้อมซึ่งเป็นพิษได้ ซึ่งองค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ระบุให้เป็นปัจจัยเสริมอันมีนัยสำคัญต่อสุขภาพที่ไม่พึงประสงค์

สารมลพิษทางชีวภาพ – นี่รวมถึงแบคทีเรียในอากาศ ไวรัส ละอองเกสรดอกไม้ มูลไร และสะเก็ดผิวหนังของสัตว์เลี้ยง น้ำนิ่งในอาคารหรือพื้นผิวเปียกก็สามารถสร้างเชื้อราและโรคเชื้อราที่ทำให้คุณภาพอากาศภายในอาคารแย่ลง

“การวิจัยล่าสุดเกี่ยวกับกลุ่มอาการแพ้ห้องปรับอากาศได้พบว่า เชื้อราที่เติบโตในอาคารอาจล่องลอยไปในอากาศได้และสร้างสารพิษจากเชื้อราที่หายใจเข้าไปหรือกลืนได้อย่างง่ายดาย” เควิน วูด รองประธานฝ่ายขายและการตลาดของ Camfil USA กล่าว & “สารพิษจากเชื้อราเหล่านี้สามารถชอนไชลึกเข้าไปในปอดและทางเดินอากาศหายใจ และก่อให้เกิดความเจ็บป่วยรุนแรงได้”

สารพิษจากเชื้อราเป็นสารประกอบที่เป็นพิษซึ่งสร้างขึ้นโดยเชื้อรา เมื่อถูกดูดเข้าไป พวกมันสามารถทำให้ระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอและสร้างความระคายเคืองที่ช่องโพรงจมูก ทำให้โรคที่เกี่ยวข้องกับการหายใจ เช่น โรคหืด มีอาการแย่ลง

ผู้คนที่มีอาการ SBS โดยทั่วไปแล้วจะรายงานอาการต่างๆ เช่น:
อาการปวดศีรษะ
อาการเวียนศีรษะ
การระคายเคืองที่ตา จมูก และคอ
อาการไอแค็ก ๆ
การระคายเคืองผิว
การเสียสมาธิ
ความเหนื่อยล้า
อาการคลื่นไส้

และตามข้อมูลของ Environmental Illness Resource เป็น’สิ่งสำคัญที่จะต้องจำไว้ว่า อาการเหล่านี้จะถือว่าเป็น SBS ก็ต่อเมื่อหายไปไม่นานหลังจากที่บุคคลออกจากอาคารไปแล้ว (2)

การทำความเข้าใจถึงสาเหตุและอาการของ SBS ไม่เพียงแต่จะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้จัดการอาคารดำเนินการขั้นตอนที่จะแก้ไขปัญหานี้เท่านั้น แต่ยังเป็นการผลักดันให้เห็นถึงความสำคัญของคุณภาพอากาศภายในอาคารที่ดีในอาคารเชิงพาณิชย์อีกด้วย

อะไรคือคุณภาพอากาศภายในอาคาร

ผู้คนส่วนใหญ่รับรู้ถึงมลพิษทางอากาศภายนอก แต่น้อยคนนักที่จะตอบคำถามได้: อะไรคือระดับคุณภาพอากาศภายในอาคารที่บ้านหรือที่ทำงานของฉัน เหตุผลก็คือว่า เป็นการง่ายมาก’ที่จะมองเห็น ได้กลิ่น และเข้าใจคุณภาพอากาศนอกอาคาร แต่การประเมินคุณภาพอากาศภายในอาคารนั้นยากกว่า

ตามข้อมูลของ EPA คุณภาพอากาศภายในอาคาร  “หมายถึงคุณภาพอากาศภายในและรอบๆ อาคารและโครงสร้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากมันเกี่ยวข้องกับสุขภาพและความรู้สึกสบายตัวของผู้อาศัยในอาคาร” (3)

สารมลพิษภายในอาคารอาจเป็นเหตุให้พนักงานขาดงานเนื่องมาจากโรคระบบทางเดินหายใจ ซึ่งส่งผลกระทบต่อผลิตภาพและทำให้บริษัทต่างๆ เสียค่าใช้จ่ายหลายล้านเหรียญสหรัฐฯ ไปกับกำลังคนที่เสียไป

การรักษากลุ่มอาการแพ้ห้องปรับอากาศ

หากมีผู้คนในจำนวนที่มากพอที่ทำงานในอาคารเชิงพาณิชย์เริ่มที่จะแสดงอาการของ SBS ผู้ดูแลอาคารอาจดำเนินการการรักษา SBS ได้หลายอย่างเพื่อบรรเทาปัญหา ประการแรก พวกเขาควรตรวจสอบอาคารเพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีเชื้อรา ประการที่สอง พวกเขาควรตรวจสอบระบบ HVAC เพื่อให้มั่นใจว่าท่อต่างๆ นั้นสะอาด หากท่อต่างๆ ไม่สะอาด ผู้ดูแลอาคารควรจ้างผู้ชำนาญงานในการทำความสะอาดท่อ ประการที่สาม สารเคมีใดๆ ที่เก็บไว้ในอาคารควรปิดผนึกให้สนิทและจัดเก็บในบริเวณที่มีการถ่ายเทอากาศที่ดี

การรักษา SBS วิธีสุดท้ายคือการตรวจสอบให้มั่นใจว่า มีการเปลี่ยนตัวกรองอากาศที่สกปรกและเก่าโดยใช้ตัวกรองที่มีประสิทธิภาพที่ได้รับการเผยแพร่และสอดคล้องกับการกำจัดฝุ่นผง เชื้อรา ละอองเกสรดอกไม้ และแบคทีเรียในระดับสูงในอาคารสถานที่ภายใน มีขั้นตอนที่สำคัญอย่างยิ่งในการควบคุม SBS และลดการเกิดขึ้นของอาการที่ไม่พึงประสงค์

Created 6 พฤษภาคม 2562