Sky-Light

ตัวกรองของ Camfil มีส่วนทำให้ Sky-Light มุ่งเน้นที่หลักการด้านทรัพยากรและลดการใช้พลังงาน

ด้วยความเชี่ยวชาญด้านการรีไซเคิลและความยั่งยืน, Sky-Light เป็นหนึ่งในผู้ผลิตฟอยด์ในยุโรป โดยพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพบรรจุภัณฑ์และฟอยล์สำหรับอุตสาหกรรมยาและอาหาร.

Created 17 สิงหาคม 2566

การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน 

Camfil ติดต่อ Sky-Light โดยมุ่งเน้นที่การปรับพลังงานให้เหมาะสมของระบบระบายอากาศที่มีอยู่ของ Sky-Light.

Allan Schultz Møllgaard, maintenance team leader at Sky-Light, สนใจที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมดังนั้น Camfil จึงเตรียมการคำนวณต้นทุนวงจรชีวิต (LCC) ผ่านโปรแกรมจำลองเพื่อพิจารณาว่าเป็นไปได้ที่จะบรรลุผลในการประหยัดพลังงานหรือไม่.

โปรแกรมที่ใช้ คำนวณต้นทุนรวมของการเป็นเจ้าของ (TCO) โดยอิงจากอินพุต ปริมาณอากาศ ขนาดของตัวกรอง เวลาในการทำงาน, filter class (ISO 16890) and kWh price.

Foilproduction at Sky-Light A/S

In Sky-Light's case, การคำนวณทำขึ้นจากตัวกรองก่อนหน้าและตัวกรองถุง Hi-Flo XLT ของ Camfil ซึ่งได้รับการพัฒนาเพื่อส่งมอบ good indoor air quality energy savings.

การทดสอบที่มีประสิทธิภาพและผลลัพธ์ที่ดี

ผลลัพธ์ในรายงานการคำนวณเป็นไปในเชิงบวกมากจน Allan Schultz Møllgaard ต้องการทดสอบตัวกรอง Hi-Flo XLT ของ Camfil ด้วยกรองแบบเต็มโมดูล 12 ตัวในระบบระบายอากาศ 12 ระบบของบริษัท (VE-03). The test ran for a full 23 weeks ก่อนที่จะถึงเวลาเปลี่ยนตัวกรองของ Camfil ในการเปรียบเทียบ ตัวกรองที่ติดตั้งไว้ก่อนหน้าจะต้องเปลี่ยนสองครั้งในระยะเวลาเดียวกัน จากการคำนวณของ Allan และ Sky-Light 16% energy saving was achieved.

"เราทำการทดสอบเป็นเวลาประมาณ 23 สัปดาห์โดยประหยัดได้ประมาณ 16% นอกจากนี้ เรายังประหยัดได้ในรูปแบบของช่วงเวลาการให้บริการ เนื่องจากไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนตัวกรองบ่อยนัก Sly-Light จึงเลือกที่จะใช้ตัวกรองต่อไป จาก Camfil ในระบบต่างๆของเราในอนาคต." - Allan Schultz Møllgaard, Maintenance team leader at Sky-Light

การพัฒนาในช่วงการทดสอบ

In addition, labour costs were reduced as Camfil's filters did not have to be replaced as often and therefore not purchased as often. It is a more sustainable solution, as less waste will be generated due to fewer filter changes.

The result of the test was instrumental in Sky-Light’s decision in changing over to Hi-Flo XLT filters in the future. A change that is right in the spirit of Sky-Light, where focus is on the environment and resources.

Allan Schultz Møllgaard, Maintenance team leader at Sky-Light, says: 

”After being contacted by Camfil's competent salesperson, we decided together to make an attempt at optimising our filters in the ventilation system. We installed the filters suggested by Camfil and started monitoring pressure drop and energy. Based on measurements, we have monitored the existing filters and were able to make a comparison quite quickly. We did a test over approx. 23 weeks with a saving of approximately 16%. We also achieved savings in the form of service intervals, as the filters do not have to be replaced as often. Sky-Light has chosen to continue with filters from Camfil in several of our systems in the future.”

Key benefits of Hi-Flo XLT

Hi-Flo XLT bag filters ไม่เพียงช่วยประหยัดเงินและพลังงาน แต่ยังเป็นผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืนมากขุ้นในการปกป้องอาคารและผู้คน.

  • Energy savings kWh
  • Purchase of fewer filters
  • Less downtime and labour for filter changes
  • Reduced waste (fewer filter changes)
  • Sustainable solution

About Sky-Light

Sky-Light was established in 1960 and is located in Varde, Denmark. The company has over 120 employees and produces more than 20,000 tonnes of foil and more than 650 million items per year.

Sky-Light focuses on the environment and resources, which means that they recycle production waste and work constantly to minimise resource consumption and environmental impact by optimising recycling and own energy usage.