ทำความเข้าใจกับความท้าทายสภาพแวดล้อมภายในอาคารเมื่ออากาศภายนอกเปลี่ยนแปลง

Created 29 พฤศจิกายน 2564

ในฤดูหนาวที่อากาศหนาวเย็นพลังงานและความร้อนต้องมีการใช้เพิ่มขึ้นอย่างมากเมื่ออุณหภูมิข้างนอกลดลงการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างกระทันหันอาจทำให้ระดับมลพิษทางอากาศภายเพิ่มขึ้นเนื่องจากปัจจัยหลายประการ นอกจากนี้อากาศที่หนาวเย็ยเรายังใช้เวลาภายในบ้านมากขึ้นหลายคนอาจยังไม่เข้าใจว่ามันส่งผลกระทบต่อสุขภาพภายในอาคารอย่างไร.

ความสัมพันธ์แบบคู่ขนานภายนอกและภายในอาคาร อากาศภายนอกมีมลพิษมากเท่าไร สภาพแวดล้อมภายในอาคารยิ่งแย่ลงภายในบ้านหรืออาคารควรมีระบบระบายอากาศที่เหมาะสมพร้อมแผ่นกรองอากาศที่เหมาะสมพร้อมแผ่นกรองอากาศที่ได้มาตรฐาน เพื่อต่อสู้กับคุณภาพอากาศภายในอาคารที่ไม่ดี นวัตกรรมการกรองอากาศช่วยรับประกันคุณภาพอากาศภายในอาคารที่ดี filter class for the supply air filters is ePM1 60% (revised from the old F7) ประเภืแผ่นกรองนี้ประสบความสำเร็จในการกำจัดอนุภาคที่ปนเปื้อนที่เป็นอันตรายเรียกว่า PM1 การอัพเกรดแผ่นกรองอากาศนั้นช่วยเพิ่มคุณภาพและลดอนุภาคได้อย่างมาก. Also, the international ISO standard 16890 เป็นมาตรฐานที่ยอดเยี่ยมในการเลิอกแผ่นกรองอากาศให้เหมาะสม.

HEALTH PROBLEMS: สุขภาพและภูมิคุ้มกันของเราได้รับผลกระทบอย่างมากจากคุณภาพอากาศภายในอาคาร ยิ่งเราหายใจเอาอากาศบริสุทธิ์เข้าไปสุภาพและคุณภาพชีวิตเราจะดีขึ้น มีการศึกษาจำนวนมากที่ทำให้เห็นว่ามลพิษทางอากาศที่สูงขึ้นเพิ่มความเสี่ยงในการติดเชื้อ ในช่วงฤดูหนาวเรามักจะอยู่ในบ้านมากขึ้นซึ่งแสดงให้เห็นว่าคุณภาพอากาสภายในอาคารคือสื่งจำเป็น.

What is in the air?

ในฤดูหนาวนั้นจะพบอนุภาคขนาดเล็กที่สุด PM1 อยู่ภายในอากาศเนื่องจากอนุภาคขนาดดังกล่าวมาจากการเผาไหม้ เช่น ควันไอเสียจากการจราจรและการปล่อยมลพิษจากโรงงานทำความร้อน อนุภาค PM1 เป็นอนุภาคที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพมากที่สุดเนื่องจากร่างกายมนุษย์ไม่มีระบบการป้องกันตามธรรมชาติจากอนุภาคเหล่านี้ ยิ่งอนุภาคเล็กเท่าไรก็ยิ่งมีความเสี่ยงมากขึ้น อนุภาคเหล่านี้สามารถผ่านเข้าสู่กระแสเลือดแลัอวัยะที่สำคัญ ระดับมลพิษที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมโดยรอบ เช่น ที่ตั้งสภาพภายในเมืองสถานที่อุตสาหกรรม มลพิษทางอากาศสามารถเคลื่อนที่ได้ในระยะไกล เช่น ภูเขาไฟระเบิดในไอซ์แลนด์สามารถลอยไปได้ใยระยะไกลตามอากาสและการฟุ้งกระจาย ความชื้นยังมีบทบาทสำคัญส่งผลกระทบต่อการแพร่กระจายและความไวต่อการติดเชื้อเมื่อได้รับผลกระทบจากความชื้น. กล่าวง่ายๆคืออากาศยิ่งแห้งอนุภาคจะลอยภายในอากาศได้นานขึ้น.

How can the indoor environment be improved?

เราสามารถสร้างคุณภาพอากาสภายในอาคารได้ด้วยมาตรการง่ายๆขั้นแรก สิ่งสำคัญคือควรตอบสอบให้มั่นใจว่าระบบระบายอากาศของสถานที่ให้บริการในการทำงานนั้นอยู่ในสภาพที่ดี แผ่นกรองอากาศมีคุณภาพที่ดีและถูต้องมีการบำรุงรักษาเสมอและคุณภาพที่ถูกต้อง Camfil ขอแนะนำ ePM1 60%

Feel free to get help from your local ventilation company to review your entire ventilation and get suggestions for improvements or contact Camfil Care.

การจัดการที่รวดเร็วที่สุดในการปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในอาคารคือการติดตั้ง air purifier ภายในห้อง. ภายในเวลา 15 นาทีเท่านั้นคุณภาพอากาศภายในห้องมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัด.

Example from a hospital in Stockholm where particle levels fall sharply.

The air we breathe has never been more important!

การสร้างความแตกต่าง เราควรตระหนักเกี่ยวกับความสำคัญของคุณภาพอากาศภายในอาคารและใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมเพื่อทำให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้น Camfil .นฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมการกรองอากาศและทีมงานของเรามีความพร้อมและความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อมอบอากาศบริสุทธิ์. Camfil, เราทำงานกันอย่างหนักเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืนเพื่อให้บริการมนุษย์และโลกของเรา อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานเป็นทีมของเรา มาร่วมมือกันเพื่อสุขภาพที่ดีและโลกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น.

 

Sources:

European Public Health Alliance, “Coronavirus threat greater for polluted cities”, 2020 (downloaded November 2021) 

Scientific reports ” Long-distance airborne dispersal of SARS-CoV-2 in COVID-19 wards”, 2020, (hämtad November 2021)

Jakob Löndahl, Docent i Aerosolteknologi vid Lunds Universitet, Camfils Webbinar 24 November, 2020