ลิงก์

องค์การมาตรฐานสากล ISO - ISO (องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน) เป็นผู้พัฒนามาตรฐานที่ใหญ่ที่สุดในโลก ISO เป็นเครือข่ายของสถาบันมาตรฐานแห่งชาติ 157 ประเทศ โดยมีสมาชิกหนึ่งคนต่อประเทศ มีสำนักเลขาธิการกลางในกรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ที่ประสานงานระบบ
ASHRAE - สังคมอเมริกันของวิศวกรการทำความร้อน การแช่เย็น และการปรับอากาศ (ASHRAE) เป็นองค์กรที่มีสมาชิกนานาชาติที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อความก้าวหน้าทางศิลปะ และวิทยาศาสตร์ด้านการทำความร้อน การระบายอากาศ การปรับอากาศ การแช่เย็น และปัญหาที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ไซต์นี้ประกอบด้วยข้อมูล คำแนะนำ และมาตรฐานต่าง ๆ เพื่อช่วยผู้ปฏิบัติงาน HVAC&R และให้ทรัพยากรต่าง ๆ สำหรับสมาชิก ASHRAE
ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งสหรัฐอเมริกา - ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค (CDC) เป็นหนึ่งใน 13 องค์ประกอบในการปฏิบัติงานที่สำคัญของกระทรวงสาธารณสุขและบริการมนุษย์ของสหรัฐ (HHS) ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ในการปกป้องสุขภาพและความปลอดภัยของชาวอเมริกันทุกคน และให้บริการต่อมนุษย์ที่สำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้น้อยที่สุด
องค์การอนามัยโลก - องค์การอนามัยโลก เป็นหน่วยงานเฉพาะด้านสุขภาพขององค์การสหประชาชาติ
สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม - สังคมระหว่างประเทศสำหรับวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม: การควบคุมการปนเปื้อนในกระบวนการผลิตอิเล็กทรอนิกส์และเภสัชกรรม การออกแบบ การทดสอบ และการประเมินของอุปกรณ์เชิงพาณิชย์และการทหาร และประเด็นเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบการค้าและการทหาร สิ่งแวดล้อมถูกกำหนดว่าคือ: ผลกระทบต่ออุปกรณ์และเครื่องจักรของสภาพแวดล้อมในธรรมชาติ ในอาคาร และสุดขั้ว ซึ่งอาจเกิดขึ้นภายใต้เงื่อนไขของการบินและอวกาศ กองทัพเรือ และภูมิอากาศ การจำลองสภาพแวดล้อมเพื่อติดตามและทำนายผลกระทบเหล่านั้นได้ดีขึ้น และการควบคุมสภาพแวดล้อมที่ผลิตภัณฑ์ถูกผลิต แปรรูป หรือทดสอบ
สำนักงานสิ่งแวดล้อมของสหภาพยุโรป (EEA) - สำนักงานสิ่งแวดล้อมของสหภาพยุโรป (EEA) และพันธมิตรใน EIONET ให้การเข้าถึงข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม ผ่านธีมและบริการต่าง ๆ เพื่อให้ค้นหารายงานที่เกี่ยวข้อง เอกสารข้อมูล ตัวชี้วัด ข้อมูลและลิงค์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของยุโรปได้อย่างรวดเร็ว
คณะกรรมการยุโรปด้านการมาตรฐาน (CEN) - คณะกรรมการยุโรปด้านการมาตรฐาน (CEN) วางข้อกำหนดทางเทคนิคโดยสมัครใจ เพื่อช่วยให้บรรลุตลาดยุโรปเดียว ส่งเสริมสวัสดิการของประชาชน และการพัฒนาที่ยั่งยืน
สำนักงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของสหรัฐอเมริกา - พันธกิจของสำนักงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อม คือการปกป้องสุขภาพของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม
สหพันธ์สมาคมการทำความร้อน การระบายอากาศ และการปรับอากาศแห่งยุโรป - REHVA เป็นองค์กรระดับมืออาชีพชั้นนำในยุโรป ที่อุทิศด้านการปรับปรุงสุขภาพ ความสะดวกสบาย และประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคารและชุมชนทั้งหมด องค์กรส่งเสริมการพัฒนา และใช้ทั้งการอนุรักษ์พลังงาน และแหล่งพลังงานหมุนเวียน

การรับรองคุณภาพ Eurovent - การรับรองคุณภาพ Eurovent เป็นอีกก้าวในการเลือกผลิตภัณฑ์ และคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์

สำหรับผู้ใช้ปลายทาง ผลิตภัณฑ์ที่เลือกทำงานอย่างสอดคล้องกับขนาดที่ระบุ ค่าใช้จ่ายตลอดอายุการใช้งานเป็นไปตามที่คาดการณ์ วัสดุตรงกับการลงทุนของคุณ

สำหรับผู้ผลิต การรับรองคุณภาพ Eurovent เป็นแพลตฟอร์มทั่วไปที่การแข่งขันสามารถเกิดขึ้นได้บนพื้นฐานด้านสมรรถนะที่สามารถเทียบกันได้ เพื่อประโยชน์ของผู้ระบุ และผู้ใช้ปลายทาง