การผลิตอาหารแช่แข็ง

Camfil ให้บริการที่ช่วยประหยัดเงิน ด้วยต้นทุนตัวกรองและค่าแรงงานต่ำ

การประหยัดพลังงานอย่างมากทำให้ผู้ผลิตรายนี้ได้รับเช็คผลตอบแทนจากบริษัทระบบสาธารณูปโภคในท้องถิ่น ตัวกรองอากาศโดยปกติจะให้ผลการประหยัดเงินอยู่แล้ว

โปรไฟล์บริษัท

หนึ่งในบริษัทอาหารแช่แข็งบรรจุขนาดใหญ่ที่สุดในเขตอเมริกาเหนือสำหรับแบรนด์ลูกค้าและแบรนด์ของตัวเองให้บริการแก่ผู้บริโภค ร้านอาหาร และสถานดำเนินงานบริการอาหารทั่วโลก

การกรองที่แย่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่กระบวนการที่สำคัญ และความต้องการของพนักงาน

อุปกรณ์จัดการอากาศสามชุดจ่ายอากาศ 170,000 CFM ไปยังพื้นที่กระบวนการที่สำคัญของหนึ่งในโรงงานผลิตอาหารแช่แข็งขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศ อากาศหมุนเวียนที่มีความชื้นสูงมีสิ่งตกค้างของเกล็ดขนมปัง ซึ่งไปขัดขวางการหมุนเวียนอากาศและท่วมท้นในตัวกรองเบื้องต้น Airguard Merv แบบ 8 รอยพับภายในหนึ่งสัปดาห์ เกรดที่ Merv 11 ของตัวกรองขั้นสุดท้ายแบบสื่อตัวกรองเชิงสังเคราะห์ของ Airguard Legacy ให้ประสิทธิภาพที่ไม่ถูกต้องสำหรับการใช้งานที่สำคัญ เมื่อกำจัดประจุไฟฟ้าสถิตแล้ว อัตราการทำงาน Merv ของตัวกรองลดลงอีก ระบบกระเปาะลึก 4 นิ้วทำให้รูปแบบตัวกรองมีพื้นที่สื่อกลางไม่เพียงพอพร้อมการโหลดสิ่งสกปรกที่แย่ และส่งผลให้อายุการใช้งานสั้นลงกว่าที่คาดไว้ นอกจากนี้ แรงดันที่ตกอย่างต่อเนื่องทำให้เกิดปัญหาการหมุนเวียนอากาศมากขึ้นภายในโรงงาน

ความท้าทายอย่างต่อเนื่องและจำนวนครั้งการร้องขอจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายบำรุงรักษาขับเคลื่อนความต้องการโครงการเปลี่ยนแปลงตัวกรองที่สำคัญ เพื่อส่งมอบการหมุนเวียนอากาศที่สม่ำเสมอ ยืดอายุการใช้งานตัวกรอง และปรับปรุงประสิทธิภาพโดยเฉพาะในตัวกรองขั้นสุดท้าย นอกจากนี้ยังมีโอกาสในการได้รับผลตอบแทนจากโครงการผลตอบแทนจากหน่วยงานระบบสาธารณูปโภค หากสามารถทำได้ตามเป้าหมายความท้าทายสามประการและการประหยัดพลังงานที่ระบุไว้โดยที่ปรึกษาบุคคลภายนอกอิสระ

ตัวกรองแบบรอบพับของ CAMFIL’ เป็นผู้นำประสิทธิภาพที่พิสูจน์แล้วในโรงงานอาหาร

ในฐานะผู้นำประสิทธิภาพที่พิสูจน์แล้วในโรงงานอาหาร ทำให้อุปกรณ์ Camfil 30/30® Merv 8 ได้รับเลือกเหนือผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งในการจัดการปัญหาสิ่งตกค้างของเกล็ดขนมปังในส่วนตัวกรองเบื้องต้น รูปแบบที่มีโครงสร้างแข็งแกร่งมากขึ้นและทรงตัว U จะช่วยในการเก็บสิ่งแปลกปลอมภายในพื้นที่สื่อกลางทั้งหมด ช่วยรับประกันอายุการใช้งานที่นานขึ้น สำหรับขั้นสุดท้าย อุปกรณ์ที่ชนะรางวัลของตัวกรอง Camfil Hi-Flo ES® ขนาดลึก 22 นิ้ว Merv  แบบ 13 กระเปาะได้รับเลือกเนื่องจากให้สมรรถนะที่พิสูจน์แล้วในปัญหาท้าทายที่คล้ายกันในโรงงานอาหารและเครื่องดื่ม สุดท้าย อุปกรณ์บันทึกข้อมูลได้รับการติดตั้งโดยบุคคลภายนอกเพื่อตรวจสอบการใช้พลังงาน การทดสอบ 45 วันบนอุปกรณ์แบบเดียวกันสองตัวได้วัดผลค่าแรงดันตกของตัวกรองขั้นสุดท้ายและกิโลวัตต์ชั่วโมงของมอเตอร์พัดลม

ลดการใช้พลังงาน อายุการใช้งานนานขึ้น ค่าแรงและการกำจัดขยะลดลง

ในการปฏิบัติสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติของบริษัทระบบสาธารณูปโภค รายงานจากบุคคลภายนอกได้กำหนดว่าตัวกรองของ Camfil จะให้การลดการใช้พลังงานอย่างมากพร้อมกับอายุการใช้งานานขึ้น และลดต้นทุนแรงงานและการกำจัดขยะด้วย การรวมชุดของอุปกรณ์ตัวกรองเบื้องต้น Camfil 30/30 Merv 8 และตัวกรอง Hi-Flo ES ขนาดลึก 22 นิ้วของตัวกรองขั้นสุดท้าย Merv  แบบ 13 กระเปาะ เป็นโซลูชันที่เหมาะสม & ให้การประหยัดเงินต่อปีมากกว่า 33,000 ดอลลาร์

การรวมชุดตัวกรองเบื้องต้น 30/30 และตัวกรอง Hi-Flo ช่วยลดต้นทุนตัวกรองโดยรวมได้มากกว่า 26% ต่อปี

ระดับประสิทธิภาพของการประหยัดเงินจากตัวกรอง

ขั้นตัวกรองเบื้องต้น

ตามที่เห็นในการทดสอบตัวกรองเบื้องต้นเปรียบเทียบเชิงเสมือน อุปกรณ์แบบ 30/30 Merv ขนาด 8 รอยพับให้ประสิทธิภาพดีกว่ารอยพับแบบ Airguard ในกรณีพิเศษเฉพาะนี้ ตัวกรอง 30/30 ใช้งานได้นานถึงสามเท่า

ข้อมูลจากอุปกรณ์บันทึกเผยว่าต้นทุนพลังงานโดยเฉลี่ยของการทำงานของอุปกรณ์พร้อม Airguard อยู่ีที่ 42.67 ดอลลาร์ต่อวันเทียบกับที่ 37.86 ดอลลาร์ต่อวันสำหรับการทำงานของอุปกรณ์ที่มีระบบกรอง 30/30 เพื่อวัตถุประสงค์ของการติดตามต้นทุนรวมและทำการเปรียบเทียบ ครึ่งหนึ่งของต้นทุนพลังงาน’ของอุปกรณ์ถูกมอบหมายที่ตัวกรองเบื้องต้นและครึ่งหนึ่งอยู่ที่ตัวกรองขั้นสุดท้าย ต้นทุนของตัวกรองรวมกับค่าแรงงานและการกำจัดขยะถูกเพิ่มในการคำนวณต้นทุนรวมของการครอบครอง การแปลงไปสู่อุปกรณ์กรองแบบ 30/30 จะช่วยให้ผู้ผลิตอาหารประหยัดเงินได้ 8,830 ดอลลาร์ต่อปีสำหรับตัวกรองเบื้องต้นอย่างเดียว 

ขั้นตัวกรองขั้นสุดท้าย

ผลลัพธ์ของการทดสอบตัวกรองขั้นสุดท้ายน่าทึ่งมาก ตัวกรองระบบดั้งเดิมก่อนหน้าจำเป็นต้องเปลี่ยนใหม่ทุกหกเดือน แต่อายุการใช้งานของตัวกรอง  Camfil Hi-Flo ES® ที่มีขนาดลึก 22 นิ้วแบบ Merv จำนวน 13 กระเปาะ  ให้อายุการใช้งานที่หนึ่งปี เป็นสองเท่าของระบบเดิม 

นอกจากนี้ Camfil CamTester ยังถูกนำมาใช้เพื่อคำนวณหาค่าแรงดันตกหลังจากใช้งานไปหนึ่งปี ค่าที่อ่านแสดงการเพิ่มอย่างมากจากค่าเดิมที่ .37"w.g อย่างไรก็ดี น้ำหนักจริงของตัวกรองอยู่ที่ 2.2  ปอนด์ ซึ่งหนักกว่าตัวกรองใหม่ สิ่งนี่บ่งบอกว่าในขณะรักษาการหมุนเวียนอากาศที่จำเป็นไว้ ตัวกรองได้ตรวจจับสิ่งสกปรกจำนวนมากและป้องกันไม่ให้เข้าไปในโรงงานการผลิต ข้อมูลจากตัวบันทึกรวมกับต้นทุนการเปลี่ยนใหม่ ค่าแรงงาน และการกำจัดขยะที่เกี่ยวข้อง ระบุว่าตัวกรองระบบเดิม Airguard Merv 11 Legacy ให้ต้นทุนการทำงานที่ 15,712 ดอลลาร์ต่อปีo  ในขณะที่ตัวกรอง Merv 13 Camfil Hi-Flo ES  จะให้ต้นทุนเพียง 13,240 ดอลลาร์ต่อปี

การประหยัดเงินยอดเยี่ยม และแม้แต่ได้ีรับเช็คผลตอบแทน

การรวมชุดตัวกรองเบื้องต้นและตัวกรองขั้นสุดท้ายของ Camfil ในชุดอุปกรณ์เหมือนกันสามหน่วยให้การประหยัดเงินแก่โรงงานมากกว่า 33,000 ดอลลาร์ต่อปี การประหยัดเงินเหล่านี้ไม่รวมผลตอบแทนทางการเงินที่ได้จากระบบหมุนเวียนอากาศที่ดีขึ้นของโรงงานหรือค่าที่เกี่ยวข้องของอากาศขาเข้าที่สะอาดขึ้นมากเพื่อสนับสนุนความปลอดภัยของอาหาร สุขภาพของพนักงาน และการทำงานของอุปกรณ์ ข้อมูลจากตัวบันทึกข้อมูลถูกส่งและยืนยันในภายหลังโดยบริษัทระบบสาธารณูปโภคท้องถิ่น สดท้าย ผู้ผลิตรายนี้ได้รับเช็คผลตอบสำหรับการลดการใช้พลังงานโดยรวมได้อย่างมาก

Created 6 พฤษภาคม 2562