ผู้คน
เราเป็นเหมือนครอบครัวเดียวกัน

ผู้คน

เมื่อคุณทำงานกับ Camfil คุณสามารถวางแนวทางด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมได้ คุณจะเป็นส่วนหนึ่งของทีมที่ทุ่มเทให้กับการหาโซลูชันอากาศบริสุทธิ์เพื่อปกป้องผู้คนและกระบวนการต่าง ๆ ทั่วโลก

เราให้ผู้คนเป็นศูนย์กลางของทุกสิ่งที่เราทำ และให้คำมั่นอย่างหนักแน่นต่อความเป็นอยู่ที่ดี การพัฒนาอาชีพ และสถานที่ทำงานที่สุขลักษณะและปลอดภัยของพนักงาน ในฐานะผู้จ้างงานที่ให้โอกาสทุกคนเท่ากัน เราน้อมรับความหลากหลายและเล็งเห็นคุณค่าความพิเศษของพนักงานแต่ละคนที่มามีส่วนร่วมในสถานที่ทำงาน นั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมเราใช้กระบวนการสรรหาบุคลากรระดับโลกคัดสรรผู้สมัครที่ดีที่สุดโดยมีพื้นฐานอยู่บนความโปร่งใส ความเป็นธรรม และการให้เกียรติ