สภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
at BKAB Nuclear Plant in Sweden

สภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีขึ้น ในการรื้อถอนการติดตั้งโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศสวีเดน

Created 1 กันยายน 2564
Customer Introduction

At Öresund, north of Malmö, is the Barsebäcksverket - เป็นสถานที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่เลิกใช้งานแล้วซึ่งดำเนินการโดย Barsebäck Kraft AB (BKAB) ทำงานเกี่ยวกับการรื้อถอนโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ซึ่งมีการติดตั้งเครื่องปฎิกรณ์สองเครื่อง เชื้อเพลิงพลังงานนิวเคลียร์ที่ใช้แล้วถูกกำจัดออกเป็นเวลานาน แต่ขั้นตอนการรื้อถอนนั้นจำเป็นต้องมีมาตรการด้านความปลอดภัยและสะอาดจึงมีการดำเนินการติดตั้งเครื่องฟอกอากาศ แคมฟิล 

PROCESS AND USE

การรื้อถอนที่ต้องการการป้องกันสูง Barsebäck ได้ทำการตรวจสอบอย่างรอบคอบเกี่ยวกับสารปนเปื้อนต่างๆที่ได้ปล่อยออกมา เหตุผลที่เพิ่มความมั่นใจเนื่องจากได้คำแนะนำและมาตรฐานจากธุรกิจที่มีความคล้ายคลึงกันซึ่งมีปัญหาเดียวกันและ แคมฟิล สามารถแก้ปัญหาได้ตรงจุดและพึงพอใจในผลิตภัณฑ์ของ แคมฟิล.

การแก้ปัญหา เครื่องฟอกอากาศ CC6000 ติดตั้งถุงกรองเพื่อความปลอดภัยและอากาศที่สะอาดมากขึ้นเพิ่มความมั่นใจแก่ผู้ใช้งาน .

Air cleaner CC 6000 ใช้งานและติดตั้งภายในโรงงานอุตสาหกรรมและสามารถหมุนเวียนอากาศได้ถึง 6,000 cubic meters per hour. แผ่นกรองอากาสภายในเครื่องฟอกอากาศเป็นชนิดเดียวกับแผ่นกรองอากาศในอุตสาหกรรมโรงพยาบาล แผ่นกรองอากาศHEPA filter ดักจับอนุภาคขนาดเล็ก สามารถมั่นใจได้ว่าสิ่งสกปรกเหล่านี้จะถูกกำจัดออกจากสภาพแวดล้อมภายในอาคาร เครื่องฟอกอากาศที่ติดตั้งโดย BKAB ได้ถูกนำมาใช้ภายในโครงการต่างๆ ณ โรงงานหลายแห่ง.

RESULT

ด้วยความร่วมมือด้านเครื่องวัดอนุภาคของ BKABสามารถพิสูจน์ได้ว่าเครื่องฟอกอากาศ Camfil กำจัดอนุภาคได้ 90% ออกจากอาคาร การวัดอนุภาคขนาดเล็กถูกกำจัดออกไปจาก 1,312,000 ที่วัดได้เหลือเพียง 162,000 อนุภาคเท่านั้นหลังติดตั้งเครื่องฟอกอากาศช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด.