บุกเบิกสร้างอากาศบริสุทธิ์
อะไรคือเคล็ดลับความสำเร็จของเรา

ทุ่มเทให้กับการหาสาเหตุ

เราภูมิใจที่ไม่มีผู้ผลิตเครื่องกรองอากาศรายใดประสบความสำเร็จในภาพรวมของผลงานที่ผ่านมาซึ่งเป็นที่รับรู้ในด้านความยั่งยืนเหมือนเรา Camfil เป็นบริษัทแรกที่รับรู้ น้อมรับ และเน้นความสำคัญของการกรองอากาศที่มีความยั่งยืน และเราได้ขยายธุรกิจของเราให้เติบโตอย่างยั่งยืนขึ้นทุกปี อะไรคือเคล็ดลับความสำเร็จของเรา  

  • เพื่อเน้นย้ำความยั่งยืนและการเป็นเบอร์หนึ่งของบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านการกรองอากาศ เราจึงได้เปิดตัวโปรแกรมภายใน CamfilCairing ขึ้นในปี 2009 และตีพิมพ์รายงานความยั่งยืนขององค์กรฉบับแรกโดยมีกิจกรรมอาสาสมัครเป็นองค์ประกอบหลัก
  • เราเป็นผู้ผลิตรายแรกที่เปิดตัวซอฟต์แวร์ต้นทุนวงจรชีวิต (LCC) ซึ่งช่วยทำให้ระบบความร้อน การระบายอากาศ และสภาพอากาศ (HVAC) เหมาะที่สุดสำหรับอาคาร
  • เรากระตือรือร้นเข้าร่วมการกำหนดมาตรฐานให้กับเครื่องกรองอากาศ และได้แนะนำอัตราพลังงานสำหรับเครื่องกรองชองเรา นำระบบจำแนกพลังงานของ Eurovent Certita มาใช้
  • แต่ละปี Camfil Group แสดงให้เห็นการเติบโตทางการเงินอย่างต่อเนื่อง เรารับผิดชอบต่อสังคมอย่างจริงจังด้วยการจัดหาสภาพการทำงานที่เหมาะที่สุดสำหรับพนักงานของเรา และส่งเสริมด้วยการบริหารจัดการที่แข็งแกร่งด้านทรัพยากรมนุษย์และโปรแกรมสุขภาพและการดูแลพนักงานท้องที่ แรงงานทั่วโลกเหล่านี้ช่วยให้ยอดขายและรายได้ประจำปีของเราเพิ่มขึ้น นำมาซึ่งการเติบโตทางเศรษฐกิจทั่วโลก

เราขยันขันแข็งทำงานตามพันธกิจของเรา - สิทธิมนุษยชนในอากาศบริสุทธิ์. เราก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการอุทิศตนและความมุ่งมั่นของเราที่มีต่อสิ่งจำเป็นสำหรับชีวิตนี้จะไม่มีวันจางหายไป