เครื่องฟอกอากาศภายในโรงพยาบาล

ภายในโรงพยาบาลนั้นมีพื้นที่มากมายที่เราควรให้ความสำคัญเป็นพิเศษ เพื่อปกป้องสุขภาพของผู้ป่วย

นวัตกรรม

Choose a room and find out some of the problems we are helping to solve

Videos

เครื่องฟอกอากาศภายในโรงพยาบาล

โรงพยาบาลต้องการการควบคุมการติดเชื้อเพื่อสร้างความมั่นใจว่าผู้ป่วยและพนักงานได้รับการปกป้อง ไวรัสและสารปนเปื้อนจำนวนมากถูกส่งผ่านไปสู่ระบบทางเดินหายใจ ด้วยเหตุนี้คุณภาพอากาศจึงควรได้รับการปกป้อง Camfil คือผู้เชี่ยวชาญด้านอากาศบริสุทธิ์ ค้นหานวัตกรรมการฟอกอากาศของแคมฟิลสามารถช่วยปกป้องผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลได้อย่างไร.

สิ่งที่ลูกค้าของเรากล่าวถึง

เครื่องฟอกอากาศ Camfil ถูกนำไปใช้มากมายภายในโรงพยาบาล ค้นหาว่า โรงพยาบาล St.James's ภายใน Dublin ใช้เครื่องฟอกอากาศเพื่อป้องกันเชื้อรา Aspergillus ภายในโรงพยาบาลได้อย่างไร

Read more >>

FAQ

อนุภาคที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้ป่วยจากพื้นที่ต่างๆ โดยทั่วไปแล้วพื้นที่เหล่านี้จะถูกเป็น "มลพิษภายในและภายนอก”

External pollutants:

มลพิษทางอากาศภายนอกคือที่มาของมลพิษทางอากาศที่เกิดขึ้นภายในอาคาร ควันรถยนต์ ไอเสียมลพิษจากโรงงานและกระบวนการต่างๆ เป็นสาเหตุหลักของมลพิษเหล่านี้ แม้ว่าระบบ HVAC จะช่วยกำจัดสารปนเปื้อน. 

Internal Pollutants:

สารมลพิษภายในคือ มลพิษทางอากาศที่นำเข้าสู่ภายในอาคาร จากบุคคล สารปนเปื้อนจากทางเดินหายใจ สารจากสารทำความสะอาด และสิ่งปนเปื้อนต่างๆที่มนุษย์สร้างขึ้น

During construction works there is an increase release of the Aspergillus into the atmosphere. Aspergillus can be deadly to high risk, low immune patients. During construction works all hospital windows must be sealed shut and the air must be filtered adequately in the patient rooms to avoid the risk of contamination.

One of the key problems that hospitals Laboratories face is the odours that are emmitted from the use of Formaldaldehyde. Often Laboratory staff complain of headaches suffer from the inhalation of this compound. Installing Air Cleaners can be the solution. As well as using Absolute HEPA Filters, Camfil Air Cleaners also use Molecular filtration. The right Molecular Filtration solution can deal efficiently with Fromaldehyde and other VOCs. This can help protect your employees health and also rid the nuisance odour from your laboratory

The Secret to achieving the correct ISO rating for your Clean room facility is using the right filtration solution with the correct number of Air Changes. Camfil Air Cleaners Use EN1822:2009 rated Absolute HEPA filters (The Same standard that are in your HVAC system). Through using Camfil Air Cleaners, Camfil have worked with hospitals where we have improved ISO 8 rated rooms to achieve ISO 7 standard air quality. Talk to your local Camfil representative to find out more

Camfil Air Cleaners are an adaptable plug and play solution. Using patented dual inlet systems allows each CC unit to be used for different applications around the hospital. Camfil Air Cleaners use HEPA filters that are tested and certified to EN1822:2009. This means that the efficiency of the filter has been tested to ensure optimum performance of your unit

Case Studies
Created 14 กันยายน 2564