คำแนะนำด้านคุณภาพอากาศ
โรงเรียนและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการศึกษา

คำแนะนำคุณภาพอากาศภายในโรงเรียน

Created 1 กันยายน 2564

รู้หรือไม่การปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในโรงเรียนไม่เพียงแต่ป้องกันการแพร่กระจายของไวรัสในอากาศ (COVID-19) เท่านั้น แต่จากการศึกษายังช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของนักเรียนและช่วยให้อารมณ์ดีขึ้นอีก ภายในโรงเรียนมีสารปนเปื้อนในอากาศที่เป็นอันตรายอีกหลายชนิดที่เราไม่ทราบการป้องกันจึงเป็นทางเลือกที่ดี.

คุณภาพอากาศภายในโรงเรียน

Proof of concept - capturing airborne viruses

Auvergne Rohn in France มีการศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพเครื่องฟอกอากาศ HEPA ในการดักจับ COVID-19 แสดงให้เห็นว่าเครื่องฟอกอากาศของ Camfil ที่ติดตั้ง HEPA Filter สามารถดักจับและลดความเข้มข้น พบว่าผลิตภัณฑ์ City M สามารถดักจับไวรัสในอากาศได้มากกว่า 99.9% วิดีโอแสดงผลการทดสอบนี้และเหตุใดจึงมีการนำการทดสอบไปใข้ในภูมิภาคเหล่านี้ ประเด็นหลักของวิดีโอได้แก่

  1. เครื่องฟอกอากาศ HEPA เป็นวิธีแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพ - กำจัดไวรัสในอากาศได้ 99.9%
  2. ปัจจัยความเสี่ยงในโรงเรียนสามารถลดลงได้โดยใช้ระบบฟอกอากาศ ที่ติดตั้ง HEPA Filter
  3. การเปบี่ยนแปลงของการหมุนเวียนอากาศที่เหมาะสมภายในโรงเรียน

Tools, case studies and Products