Hospitals & Clinics

Hospitals & Clinics

คุณภาพอากาศภายในที่ดีมีบทบาทสำคัญในการรักษาและสุขภาพ เพื่อคุณภาพชีวิตภายในโรงพยาบาลที่ดี

โรงพยาบาลความหมายคือ สถานที่รักษาสุขภาพ เข้าต้องการความสะอาดระดับสูงเพื่อส่งเสริมการรักษาและสุขภาพที่ดี โดยเฉพาะสำหรับผู้ป่วยที่ใช้บริการ.

ความจำเป็นในการกรองอากาศในโรงพยาบาล

มีการศึกษาให้เห็นว่าคุณภาพภายในโรงพยาบาลหลายแห่งยังไม่มีการปรับปรุง มีการศึกษาว่าระบบอากาศที่สะอาดช่วยให้ผู้ป่วยฟื้นตัวและลดความเครียด. เป็นส่วนนึงทางกลยุทธ์การกรองอากาศสำหรับโรงพยาบาล.

โรงพยาบาล สถานพยาบาล ควรมีการปกป้องอย่างเข้มงวดความสะอาดและสุขอนามัยของผู้ใช้บริการและการปกป้องอุปกรณ์ในการใช้งาน. การประหยัดพลังงานและระบบกรองอากาศที่มีความยืดหยุ่นเป็นสิ่งสำคัญมากในปัจจุบัน.

เป้าหมายเหล่านี้ทำได้ด้วยการกรองที่มีประสิทธิภาพการกำจัดแม้กระทั่งมลพิษที่เล็กจากอากาศ การกรองอากาศ แคมฟิล พร้อมที่จะเผชิญปัญหาเหล่านั้น.

การดูแลพิเศษ

โรงพยาบาลหลายแห่งมีความเชี่ยวชาญในการดูแลผู้ป่วย. หน่วยโรคติดต่อ,หน่วยมะเร็ง หน่วยงานเหล่านี้พนักงานมีทักษะสูงต้องช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีความอ่อนไหวสูงซึ่งต้องการการคุ้มครองขั้นสูงและผู้ดูแลเฉพาะทาง.

สาเหตุบางประการของคุณภาพอากาศที่ไม่ดี

เพื่แก้ไขและค้นหาโซลูชั่นการกรองที่เหมาะสม’s สำคัญต่อการเข้าใจสาเหตุของคุณภาพอากาศที่ไม่ดีภายในโรงพยาบาล.

ผู้ป่วย

การไอสามารถปนเปื้อนอากาศและพื้นผิวภายในห้องโรงพยาบาลหรือห้องปฎิบัติการ การถ่ายโอนไวรัสและแบคทีเรียจากผู้ป่วย’ วัตถุบนพื้นผิวเช้น เตียง,แก้ว,ผ้าปูที่นอน เมื่อสารเหล่านี้ถูกรบกวนสิ่งปนเปื้อนจะกลายเป็นอากาศฟุ้งกระจาย.

การก่อสร้างโรงพยาบาล

โรงพยาบาลของรัฐหลายแห่งในเขตเมืองใหญ่ถูกสร้างขึ้นเมื่อหลายปีก่อนเมื่อนวัตกรรมใหม่ถูกสร้างนวัตกรรมในท่อและระบบอากาศยังล้าสมัย เป็นผลให้อากาศภายในเกิดการสกปรกแบคทีเรียและสิ่งสกปรก ไหลเวียนตามช่องระบายอากาศ.

ความชื้นคือปัญหาเฉพาะด้านภายในงานท่อมักนำไปสู่ปัญหาภายใน เช่น เชื้อราและความเสี่ยงการติดเชื้อ Salmonella และ Nosocomial ซึ่งสามารถเติบโตเป็นปัญหาสุขภาพที่สำคัญทางอากาศ.

คุณภาพอากาศภายนอก

อากาศส่วนใหญ่ที่ไหลเวียนภายในโรงพยาบาลถูกดึงมาจากภายนอก. คุณภาพอากาศภายในอาคารสถานพยาบาลหลายแห่งขึ้นกับคุณภาพอากาศภายนอก ไอเสียควันที่ก่อให้เกิดอันตรายและกลิ่นไม่พึงประสงค์ก่อให้เกิดอันตรายโดยการนำเข้าไปในอาคารผ่านระบบ HVAC.

แคมฟิล ตอบสนองความต้องการด้านคุณภาพอากาศโรงพยาบาลและสถานพยาบาล

เวลากว่า 50 ปี ที่ แคมฟิล เป็นผู้นำด้านอุตสาหกรรมในการออกแบบและผลิตระบบกรองอากาศที่มีนวัตกรรมการใช้งานและรับรองสุขภาพ. แคมฟิล ให้คุณค่าและผลิตภัณฑ์ประสิทธิภาพสูง ผ่านการทดสอบอย่างเข้มงวดการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนที่สุดในการมอบอากาศบริสุทธิ์.