DB SCHENKER
ออนเนสตัด, สวีเดน

คลังสินค้าแบบช่องจัดเก็บที่มีความสูงได้รับอากาศสะอาดเพื่อให้การจัดเก็บสินค้าและเงื่อนไขการทำงานที่มีประสิทธิภาพ และการประหยัดพลังงาน

โปรไฟล์ลูกค้า

DB Schenker ผู้ให้บริการขนส่งสินค้าระบบรางระดับชั้นนำในยุโรป นำเสนอบริการด้านลอจิสติกส์แบบครบวงจรที่ปรับแต่งสำหรับลูกค้า บริษัทมีการมุ่งเน้นพิเศษที่ความยั่งยืนเพื่อให้แน่ใจว่าการดำเนินงานของพวกเชาจะมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่สภาพแวดล้อมน้อยที่สุด เช่น ศูนย์ลอจิสติกส์ของ DB Schenker’ในเมืองÖออนเนสตัด สวีเดน ได้ออกแบบอย่างพิเศษเฉพาะและสร้างขึ้นเพื่อให้มีรูปแบบความคุ้มค่าทางพลังงานอย่างต่อเนื่อง

การสะสมตัวของฝุ่น  เป็นภัยคุกคามที่จะขัดขวางธุรกิจและสุขภาพของพนักงาน

ศูนย์ลอจิสติกส์ของ DB Schenker’ ในเมืองออนเนสตัดÖมุ่งเน้นที่การปฏับัติสอดคล้องตามข้อพิจารณาด้านความยั่งยืนพร้อมวัตถุประสงค์การประหยัดพลังงาน สำนักงานและห้องอื่นๆ ที่นี่อยู่ติดกับอาคารคลังสิน คลังสินค้าแบบช่องจัดเก็บสูง และพื้นที่การจัดการของคลังสินค้าขนาดประมาณ 3,500 ตารางเมตร เนื่องจากศูนย์มีการหมุนเวียนของสต็อกทุกวัน’ และการกระจายสินค้าและการจัดการกล่องบรรจุภัณฑ์ที่หลากหลาย ทำให้ฝุ่น เริ่มก่อตัวบนสถานที่เมื่อเวลาผ่านไป ฝุ่นไม่เพียงส่งผลกระทบต่อ สินค้าที่จัดเก็บเท่านั้น แต่ยังทำให้เกิดเงื่อนไขการทำงานที่แย่ลง เครื่องฟอกอากาศแบบง่ายไม่เพียงพอที่จะจัดการกับฝุ่นทั้งหมด แม้ว่ามีการทำความสะอาดเพิ่มขึ้น แต่ปัญหาอาจไม่สามารถควบคุมได้และทำให้ศูนย์ลอจิสติกส์มีสภาพสกปรก

ตัวกรองอากาศอุตสาหรรมแก้ไขปัญหาฝุ่นได้พร้อมการประหยัดพลังงานสูงสุดเท่าที่เป็นไปได้

ศูนย์ที่ออนเนสตัดÖมองหาโซลูชันที่สามารถป้องกันการสะสมตัวของฝุ่นในพื้นที่ขนาดใหญ่ในลักษณะที่ควบคุมได้และใช้พลังงานน้อยที่สุด Camfil สามารถให้ระบบที่เหมาะสมเพื่อตอบสนอง ความต้องการนี้ &อุปกรณ์กรองอากาศ CC6000 เป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งของ Camfil ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ฟอกอากาศที่มีอนุภาคแปลกปลอม อุปกรณ์ CC6000 แบบเคลื่อนที่และอยู่กับที่เป็นโซลูชันที่เหมาะสมสำหรับการกรองและการฟอกอากาศอย่างมีประสิทธิภาพในพื้นที่ภายในขนาดใหญ่และโรงงานอุตสาหกรรม CC6000 ใช้ตัวกรอง HEPA เพื่อประสิทธิภาพการกรองสูงขึ้น ลดจำนวนการเปลี่ยนอากาศที่จำเป็น และใช้เทคโนโลยีที่ปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อุปกรณ์ CC มาพร้อมผิวสำเร็จคุณภาพสูง ได้รับการยอมรับสำหรับการทำงานที่ปลอดฝุ่น และให้คุณภาพอากาศสูงพร้อมประหยัดพลังงาน การหมุนเวียนอากาศจากอุปกรณ์ CC6000 สร้างการกระจายอุณหภูมิที่สม่ำเสมอทั่วทั้งสถานที่ แม้แต่ในพื้นที่ที่มีเพดานสูง

การส่งมอบที่จัดเก็บสินค้าและอากาศแวดล้อมที่สะอาด

ศูนย์ลอจิสติกส์ของ DB Schenker ปรับใช้อุปกรณ์ Camfil CC6000 เพื่อกรองและฟอกอากาศในพื้นที่ห้องโถงได้อย่างประสบผลสำเร็จ การทดสอบและติดตั้งอุปกรณ์ CamCleaners ไม่จำเป็นต้องทำการปรับเปลี่ยนโครงสร้างหลักใดๆ การควบคุมอัตราการไหลของอากาศอย่างต่อเนื่องทำให้มั่นใจในการจ่ายอากาศอย่างสม่ำเสมอ การตรวจสอบและการควบคุมกระบวนการฟอกอากาศทำได้ผ่านระบบอำนวยประโยชน์เพื่อทรัพย์สินของ Schenker โดยใช้การควบคุม 0-10  โวลต์ ผลที่ได้สร้างความประทับใจ ได้สถานที่จัดเก็บสินค้าที่สะอาดและปรับปรุงอากาศแวดล้อมด้วยใช้พลังงานน้อยลง
CC6000 ของ Camfil ช่วยให้ได้รับระบบคลังสินค้าที่ปลอดฝุ่นและปรับปรุงเงื่อนไขการทำงานสำหรับพนักงานของเรา 

สิ่งที่ลูกค้าของเราระบุ

Bo Jönsson ผู้จัดการสถานที่ที่ศูนย์ DB Schenker ในเมืองÖออนเนสตัด ได้สรุปถึงประโยชน์ที่พวกเขาได้รับจากอุปกรณ์ CamCleaner

อุปกรณ์ Camfil CC6000 ทำให้เรามีคลังสินค้าแบบปลอดฝุ่นและปรับปรุงเงื่อนไขการทำงานสำหรับพนักงานของเรา ด้วยอุปกรณ์ฟอกอากาศ เราสามารถให้บริการลูกค้าด้วยผลิตภัณฑ์ที่สะอาดโดยมีความจำเป็นในการทำความสะอาดน้อยลงภายในอาคาร ระบบการกรองที่มีประสิทธิภาพสูงจำเป็นต้องใช้การเปลี่ยนอากาศน้อยลง ซึ่งยังช่วยลดต้นทุนการซ่อมแซมและบำรุงรักษาด้วย สถานีอุปกรณ์ CC6000 สามารถควบคุมได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านระบบอำนวยประโยชน์เพื่อทรัพย์สินของ Schenker ระบบทั้งหมดทำงานด้วยความเป็นไปได้ของการประหยัดพลังงานสูงสุดและความคุ้มค่าการใช้จ่าย อุปกรณ์ CC6000 ช่วยให้เราจัดการควบคุมลักษณะทั้งหมดของการเกิดฝุ่นได้ เนื่องจากเรามีความประทับใจในประสิทธิภาพของอุปกรณ์ CC6000 อย่างเต็มที่ เราได้แนะนำโซลูชันนี้ให้กับศูนย์ลอจิสติกส์อื่นๆ ของ DB Schenker ซึ่งวางแผนที่จะติดตั้ง CC6000 ในอนาคต

ประโยชน์ของ CC6000

  • รักษาให้ผลิตภัณฑ์ที่จัดเก็บสะอาดขึ้น ลดเวลาหยุดทำงาน 
  • ความจำเป็นต้องทำความสะอาดน้อยลง
  • ต้นทุนพลังงานต่ำ
  • ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
  • พนักงานที่สุขภาพดีขึ้น
  • การกระจายอุณหภูมิสม่ำเสมอ แม้แต่ในพื้นที่ที่มีเพดานสูง
  • ลดการปล่อยควันของบุหรี่ ควันจากการเชื่อม ฝุ่นในการก่อสร้าง เส้นใยแก้วและอนุภาคทุกขนาดจนถึงละเอียดที่สุด
Created 6 พฤษภาคม 2562