เครื่องฟอกอากาศในอุตสาหกรรมการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม

อากาศเป็นส่วนประกอบสำคัญในการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม การปกป้องกระบวนการผลิตเป็นส่วนสำคัญอย่างมากในการรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เครื่องฟอกอากาศแคมฟิลช่วยให้การผลิตผลิตภัณฑ์เป็นไปอย่างราบรื่น

General Plant

การปรับปรุงคุณภาพอากาศ

อากาศเป็นส่วนประกอบสำคัญของโรงงานผลิตอาหารและเครื่องดื่ม อากาศที่เข้าสู่โรงงานผลิตควรได้รับมาตรฐาน การตรวจสอบอากาศที่เข้ามาว่าได้รับการปกป้องจากสารปนเปื้อนภายในอาคารมีความสำคัญเช่นเดียวกัน คลิ้กเพื่อดูว่าเครื่องฟอกอากาศแคมฟิล สามารถปกป้องปลิตภัณฑ์ของคุณจากสารปนเปื้อนภายในอาคารที่เป็นอันตรายได้อย่างไร

Warehousing

ปกป้องคุรภาพของผลิตภัณฑ์

ภายในคลังสินค้าของโรงงานอาหารและเครื่องดื่มประกอบด้วยสองส่วน ได้แก่ การจัดเก็บวัตถุดิบและการจัดเก็บผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป
การปกป้องผลิตภัณฑ์คือหัวใจสำคัยของโรงงานผลิตอาหารและเครื่องดื่ม ช่วยให้มั่นใจว่าคุณภาพจะได้มาตรฐาน 

Problem: In Warehousing polyacrylamide is a key concern as it can lessen the lifetime of the raw material. This can lead to large wastages and reduced output which affects the bottom line of every Food and Beverage manufacturer

นวัตกรรม:

การใช้ CC6000 ร่วมกับการเพิ่มโมเลกุลช่วยนำโพลีอะคริลาไมด์ออกสู่อากาศ ช่วยเพิ่มอายุการใช้งานวัตถุดิบ

Bottling plant

สภาพแวดล้อมที่ไร้ฝุ่น

โรงงานบรรจุขวดเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญภายในโรงงานผลิตเครื่องดื่ม การบบรจุขวดถือเป็นส่วนสำคัญขั้นสุดท้ายที่มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้ออนมากที่สุด

ปัญหา:
ในขั้นตอนระหว่างการบรรจุผลิตภัณฑ์มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนมากที่สุด ขั้นตอนระหว่างการรอบรรจุนั้นบรรจุภัณฑ์จะถูกวางทิ้งไว้ทำให้เสี่ยงต่อการปนเปื้อน

นวัตกรรม:
CC6000 ช่วยลดการปนเปื้อนให้บรรจุภัณฑ์มีความสะอาดและเป็นไปตามมาตรฐานสูงสุด

Production Hall

การลดการปนเปื้อน

ภายในห้องการผลิตการปกป้องผลิตภัณฑ์จากการปนเปื้อนคือสิ่งสำคัญในการดำเนินการ การปนเปื้อนเป็นปัญหาสำคัญภายในอุตสาหกรรมเหล่านี้

ปัญหา:
กระบวนการในการผลิตมักเกิดการเพิ่มขึ้นของฝุ่นในโรงงาน อนุภาคฝุ่นเหล่านี้สามารถเดินทางผ่านอากาศและเข้าไปสู่การปนเปื้อนในกระบวนการผลิตที่แตกต่างกัน เมื่อเกิดการปนเปื้อนจำเป็นต้องทิ้งและกำจัดผลิตนั้นๆ

นวัตกรรม:
CC6000 Prosafe – The CC6000 prosafe ได้รับการออกแบบโดยคำนึงถึงการทำงานภายในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม มุ่งไปที่การลดระดับของจุลินทรีย์ในอากาศ CC6000 เครื่องฟอกอากาศชนิดเดียวที่ได้รับการรับรองสำหรับผลิตภัณฑ์อาหาร (EC1935: 2004) และป้องกันการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ ตามมาตรฐาน ISO846

R&D

Clean Room Environments

พื้นที่การวิจัยและพัฒนาอาหารและเครื่องดื่มต้องการ Clean Room เนื่องจากแผนกต่างๆเหล่านี้ต้องตั้งภายในโรงงานจึงจำเป็นต้องมีการป้องกันเพื่อให้มั่นใจถึงมาตรฐานในการวิจัย

ปัญหา: โรงงานผลิตอาหารและเครื่องดื่มแห่งหนึ่งต้องการสภาพแวดล้อมแบบ ISO 8 Clean Room เพื่อแผนก R&D ปลอดภัยจากการปนเปื้อนที่เกิดจากฝุ่นของการผลิต 

นวัตกรรม:แคมฟิลใช้ตัวกรอง HEPA ที่ผ่านการรับรอง EN1822: 2009 เพื่อให้แน่ใจว่าอากาศสะอาดตามมาตรฐาน Clean Room ตามความต้องการการกรองในระดับที่แตกต่างกัน (E11-H12)
 • ได้รับการรับรองสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารตามมาตรฐาน EC 1935:2004

 • ป้องกันการปนเปื้อนตามมาตรฐาน ISO 846

 • ทนทานต่อความชื้นและการกัดกร่อนสำหรับระบบ HVAC ตามมาตรฐาน VDI6022

 • ผ่านการทดสอบความทนทานต่อสารเคมี สำหรับกระบวนการทำความสะอากและลดการปนเปื้อนภายในห้องปลอดเชื้อ

 • ปราศจากส่วนประกอบทางเคมีที่เป็นอันตราย เช่น Formaldehyde, Phtalates and Bisphenol-A

 • Flexible solution

 • การติดตั้งแบบปลั๊กเสียบง่ายต่อการใช้งาน

 • IP54 protection

 

- Indoor Air Excellence

ในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม วิทยาศาสตร์ชีวภาพทางอากาศเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญนั่นคือเหตุผลสำคัญที่มีการหมุนเวียนอากาศ เครื่องฟอกอากาศแคมฟิลช่วยลดระดับจุลินทรีย์ในอากาศ ในปัจจุบันอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มเริ่มมีความเข้มงวดในกระบวนการผลิตมากขึ้น

 • ไฟแสดงเมื่อมีการเปลี่ยนฟิลเตอร์
 • ตัวกรองอากาศที่มีการรับรองประสิทธิภาพสูงสุด
 • ระบบดึงอากาศสองด้านที่ถูกดึงจากพื้น ช่วยปรับปรุงคุณภาพอากาศหลายทิศทาง
 • ระบบปลั้กคู่
 • พัดลมประหยัดพลังงานภายในเครื่องฟอกอากาศ ช่วยลดต้นทุนในการดำเนินระบบ
 • Plug and play ระบบล้อสะดวกในการใช้งานและสามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างอิสระ
 • CC6000 มีการกำหนดทิศทาง แนวตั้งและแนวนอนระบบกันการสั่นสะเทือน

การจัดการกับกลิ่นและก๊าซเป็นเพียงหนึ่งในฟังค์ชั่นเครื่องฟอกอากาศของแคมฟิล ชมวิดีโอเพื่อเรียนรู้ว่าผู้ผลิตเครื่องดื่มชั้นนำใช้เครื่องฟอกอากาศแคมฟิลเพื่อช่วยปกป้องสุขภาพของพนักงานอย่างไร

Created 18 สิงหาคม 2563