FOOD2TRAIN

Food2Train Case study

Created 13 กันยายน 2564

การลดจุลชีววิทยาภายในบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม เพื่อการบรรเทาความเสี่ยงด้านอาหารและเครื่องดื่ม

PROBLEM

ระหว่างขั้นตอนการผลิตผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์อาจเกิดการปนเปื้อนทางชีววิทยาที่อาจนำไปสู่การเพิ่มจำนวนของเชื้อราและแบคทีเรีย อาจส่งผลให้สุขอนามัยไม่ดีและลดอายุการเก็บรักษา อาจจะส่งผลให้เกิดการเสื่อเสียชื่อเสียงและการสูญเสียเงินโดยเปล่าประโยชน์ ด้วยนวัตกรรมการกรองอากาศที่เพียงพอสามารถช่วยให้ลดการปนเปื้อนทางจุลชีววิทยา.

OBJECTIVE

เป้าหมายของ Food2Train คือการรับรองผลิตภัณฑ์ที่ถูกสุขอนามัยและเพิ่มอายุการเก็บรักษา ด้วยแรงจูงใจนี้นับตั้งแต่จุดเริ่มต้นของโรงงาน Food2Train กำลังทำงานบนแนวคิดเพื่อสภาพแวดล้อมภายในห้องปลอดเชื้อพร้อมกำจัดจุลินทรีย์ที่ลอยอู่ภายในอากาศและปกป้องผลิตภัณฑ์.

company profile
Food2Train, Italy เป็นบริษัทอาหารและเครื่องดื่มที่ให้บริการผลิตภัณฑ์อาหาารเพื่อสุขภาพ จัดทำด้วยความใส่ใจและสามารถซื้อได้ง่ายสำหรับลูกค้า ใส่ใจความสมดุลด้านโภชนาการและสมรรถภาพทางร่างกาย.

THE SOLUTION

วิธีการแก้ปัญหาที่ Camfil เสนอคือ Air Cleaner CC 6000 Prosafe with F7 + H14 filtration และการกระจายอากาศ 2 ฝั่ง (ตามข้อกำหนด FDA - Food and Drug Administration - 21 CFR) เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมในพื้นที่ผลิตบรรจุภัณฑ์.

TESTING/SAMPLING DESCRIPTION

เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของนวัตกรรม ได้ทำการสุ่มตัวอย่างภายในห้องการทดลองจะวัดค่าอนุภาคก่อนเปิดและหัลงเปิดเครื่องระยห่าง 15 นาที การใช้เครื่องนับอนุภาค TSI Aerotrak® (เครื่องมือของ Camfil Italy ได้รับการรับรองมาตรฐานตามหลัก ISO 21501-4:2007 ).

The points taken into consideration are the following:

"ต้องขอขอบคุณ Camfil ที่ทำให้ ณ ตอนนี้เรามีระบบกรองอากาศที่มีประสิทธิภาพในห้อง Clean Room เพื่อเพิ่มความปลอดภัยภายในห้องผลิตผลิตภัณฑ์ของเรา.".
- Lorenzo Manzini, Product Manager Food2Train

FINAL CONSIDERATIONS

การวัดอนุภาคแสดงให้เห็นว่าอนุภาคฝุ่นละออง ลดลงจาก 99.93% เป็น 99.99% จาก 0.3μm หลังจากเปิดเครื่อง Air Cleaner CC 6000 ProSafe พร้อมแผ่นกรองอากาศ F7 + H14 filtration. ช่วยในการลดสารปนเปื้อนและช่วยยืดอายุการใช้งานผลิตภัณฑ์.

จุลืนทรีย์ในอากาศ เช่น ไวรัสและแบคทีเรียที่เกาะติดกับอนุภาคขนาดใหญ่ เวลาการเดินทางของอนุภาคขึ้นอยู่กับขนาดและเส้นผ่านศูนย์กลางของอนุภาค ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงกับเจ้าหน้าที่ภายในห้องเดียวกัน. ดังนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญมากที่ควรจะลดอนุภาคภายในอากาศเพื่อลดการปนเปื้อรทางชีววิทยาผ่านการใช้การกรองที่มีประสิทธิภาพสูง (HEPA) สามารถกักเก็บสิ่งปนเปื้อนทางจุลชีววิทยา.

COVID-19 RISK REDUCTION

เหตุผลที่เกิดการกระตุ้นให้มีการติดตั้ง Air Cleaner CC 6000 เพื่อการปกป้องผลิตภัณฑ์จากการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ จากสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดของ COVID-19 นวัตกรรมการกรองอากาศของ Camfil ยังช่วยลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพของพนักงาน CC6000 ได้มีการติดตั้งแผ่นกรองอากาศ HEPA Class H14 ซึ่งเป็นนวัตกรรมเดียวกับมาตรฐานในกระบวนการเภสัชกรรม โรงพยาบาล สร้างความมั่นใจว่ามีการลดลงของปริมาณเชื้อโรคภายในอากาศ.

Filters class H14 have an efficiency of 99.995% on MPPS (Most Penetrating Particle Size), แผ่นกรองที่มีประสิทธิภาพตาม EN1822 ขนาดของอนุภาค MPPS (0.1-0.25 ไมครอน) ซึ่งช่วยกำหนดประสิทธิภาพการกรองของ Corona Virus (0.08 - 0.16 ไมครอน) ทำให้เห็นว่าเครื่องฟอกอากาศ รุ่น CC6000 ซึ่งมีประสิทธิภาพในการลดความเสี่ยงจาก COVID-19 สามารถกรองได้ทั้งไวรัสในอากาศและฝุ่นละออง.

การใช้เครื่องฟอกอากาศของเราที่ติดตั้งแผ่นกรองอากาศ HEPA H14 เป็นระบบที่มีประสิทธิภาพในการลดความเสี่ยงในการปนเปื้อนในอากาศ.

DOWNLOAD THE CASE STUDY