ปกป้องคลังสินค้าและศูนย์โลจิสติกส์

ประโยชน์ของอากาศบริสุทธิ์ในคลังสินค้าและศูนย์โลจิสติกส์ คือข้อได้เปรียบในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ หยุดการทำงานน้อยลงช่วยลดต้นทุนด้านพลังงานและพนักงานมีสุขภาพที่ดีขึ้น ผลิตภัณฑ์สะอาด

 

ปัญหาคุณภาพอากาศภายในคลังสินค้าและศูนย์โลจิสติกส์?

มลพิษทางอากาศภายในคลังสินค้าและศูนย์โลจิสติกส์เกิดจากแหล่งมลพิษภายในและภายนอก ภายในศูนย์ขนาดใหญ่จะเป็นการจัดการยากต่อมลพิษทางอากาศภายนอกเข้ามาในอาคาร เมื่อประเมินความท้าทายด้านคุณภาพอากาศคือต้องเรียนรู้ความเข้าใจถึงความเสี่ยงด้านคุณภาพอากาศที่เกิดจาก สภาพแวดล้อมของบริษัท. มลพิษทางอากาศอาจเกิดจากการทำงาน การขนส่ง สายพานการลำเลียงส่งผลต่อคุณภาพอากาศภายในอาคาร ภายนอกเกิดจากการขนส่งการลำเลียงสินค้า การดำเนินการต่างๆก่อให้เกิดอนุภาคขนาดเล็กและใหญ่ส่งผลกระทบต่ออุปกรณ์และสุขภาพของพนักงาน. วิธีการแก้ปัญหาคุณภาพอากาศภายในอาคาร คือการวางเครื่องฟอกอากาศในพื้นที่ที่ได้รับมลพิษ.

ประโยชน์ของเครื่องฟอกอากาศภายในคลังสินค้า/ศูนย์โลจิสติกส์
  • สภาพแวดล้อมการทำงานดีขึ้นหยุดการทำงานน้อยลง
  • ลดต้นทุนการทำความสะอาด
  • ลดค่าใช้จ่ายพลังงานและการบำรุงรักษา
  • ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
  • พนักงานมีสุขภาพที่ดีขึ้น
  • even temperature distribution
  • กำจัดมลพิษทางอากาศ เช่น ก๊าซกระดดาษและฝุ่นบนกระดาษ อนุภาคทุกขนาด (รวมถึง PM1 และ PM2.5)

การป้องกันมลพิษทางอากาศเป็นสิ่งสำคัญเนื่องจากคุณภาพอากาศที่ไม่ดีอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของคลังสินค้า เนื่องจากฝุ่นสามารถสร้างความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์ได้ง่ายและส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของบริษัท, ต้องคำนึงถึงผลกระทบของคุณภาพอากาศที่ไม่ดี. ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าพนักงานของคุณมีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีและไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของพนักงาน หากคุณภาพอากาศที่ดีช่วยลดต้นทุนและลดการขาดงานของพนักงาน.

การวัดคุณภาพอากาศช่วยให้คุณทราบถึงการแก้ปัญหาภายในอาคาร 

การตรวจสอบคุณภาพอากาศเป็นสิ่งสำคัญเพื่อช่วยลดความเสี่ยงด้านคุณภาพอากาศที่อาจเกิดขึ้น ตรวจสอบเสมอว่าประตูและช่องอากาศต่างๆมีการปิดสนิท
เมื่อทำตามระเบียบทั้งหมดแล้วจะสามารถตรวจสอบคุณภาพอากาศได้ตามมาตรฐานด้วยเครื่อง Air Image sensor.ระบบเซ็นเซอร์อัจฉริยะที่ได้รับการจดสิทธืบัตรของ Camfil ช่วยตรวจสอบอนุภาคขนาดเล็กและสามารถควบคุมความเร็วเครื่องฟอกอากาศ ฟังค์ชั่นอัตโนมัติช่วยคุณประหยัดพลังงาน
ควรทำการตรวจวัดมลพิษที่เป็นก๊าซ VOC, formaldehyde, ozone, benzene, และ ethylene เอทิลีนเป็นปัญหาภายในสถานที่จัดเก็บผักผลไม้ เนื่องจากเอทิลีนช่วยให้ผลิตภัณฑ์ "หมดอายุ" ก่อนเวลาอันควรซึ่งอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์เสียหายก่อนการขาย

เครื่องฟอกอากาศช่วยแก้ปัญหาฝุ่นและประหยัดพลังงาน

การติดตั้งและปรับปรุงระบบระบายอากาศมักมีราคาแพงและโดยปกติปัยหาคุณภาพอากาศมักเกิดภายในคลังสินค้าและศูนย์โลจิสติกส์ภายในบางพื้นที่ วิธีการแก้ปัญหาคือ การวางเครื่องฟอกอากาศที่มีประสิทธิภาพในบริเวณที่ตรวจพบปัญหาคุณภาพอากาศ. เครื่องฟอกอากาศลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้เนื่องจากสามารถปรับทิศทางลม เพื่อสามารถหมุนเวียนอากาศได้.

ด้วยความช่วยเหลือของเครื่องฟอกอากาศ ช่วยทำให้มั่นใจว่าศูนย์โลจิสติกส์สามารถทำงานได้อย่างราบรื่น เมื่ออากาศบริสุทธิ์สามารถไหลเวียนได้ดี ช่วยให้มั่นใจถึงคุณภาพอากาศที่ดี.

The CamCleaner ™ series ประกอบด้วยเครื่องฟอกอากาศที่ได้รับสิทธิบัตรพร้อมตัวกรองอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง การกรองสองชั้น HEPA H13 และการกรองแบบ Carbon Filter .

ต้องการความช่วยเหลือในการประเมินคุณภาพอากาศ?

DB Schenker Case Study

DB Schenker ใน Västerås, Sweden,มีปัญหาฝุ่นละอองและไอเสียจำนวนมากภายในอาคาร ซึ่งเป็นปัญหาสำหรับพนักงานและสุขภาพ Camfil ช่วยปรับปรุงคุณภาพอากาศและลดฝุ่นละอองและไอเสียภายในอาคาร ดู Case Study ของเราเพื่อดูว่าเราช่วยแก้ปัญหาได้อย่างไร
Created 13 มกราคม 2564