ความยั่งยืน
การพัฒนาที่ทำงานให้สะอาดมากยิ่งขึ้น

ความยั่งยืน

การออกแบบผลิตภัณฑ์โดยผนวกรวมแนวคิดเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่แคมฟิลให้ความสำคัญเป็นลำดับแรก เราสามารถทำให้อากาศในที่ทำงานของคุณสะอาดขึ้นได้ด้วยเช่นกัน โดยการหารืออย่างสม่ำเสมอกับลูกค้า ซัพพลายเออร์เนื้อกรองอากาศ รวมถึงการออกแบบผลิตภัณฑ์ของเรา ตัวกรองเราสามารถลดความต้านทานต่อการไหลของอากาศ ซึ่งจะช่วยประหยัดพลังงานของระบบระบายอากาศที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของเราในหน่วยจัดการอากาศและระบบการกรองอื่นๆ เราสามารถทำงานร่วมกับคุณเพื่อกำหนดต้นทุนวงจรชีวิตและต้นทุนทั้งหมดของการเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ต่างๆ

Camfils mission: to protect people, processes and the environment

In 2018, Camfil transitioned CEOs. Find out what our former and current CEOs think about Camfil’s approach to sustainability in this interview. Our management believe we can run a healthy business and do good at the same time!

Sustainability

Camfil and Sustainability

A Message From Camfil Group Sustainability Officer. As you will read in this report, we have a bigger approach to sustainability where we look at our role as an employer and how we work with suppliers, distributors and customers to protect human rights, comply with trade regulations and ensure we help prevent corruption.

Sustainability

Simon Birkett ผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการบริษัท Clean Air in London

The WHO says that air pollution is the biggest environmental health risk. There are 3.7 million deaths every year attributable to outdoor air pollution and 4.3 million deaths attributable to indoor air pollution.

Sustainability

บล็อกของผู้เยี่ยมชมกับ Simon Birkett

"After a long career with HSBC, I established ‘Clean Air in London’ (CAL) in 2006 with a mission to achieve full compliance with WHO guidelines for air quality in London and elsewhere," said Simon Birkett

Sustainability