อิเล็กทรอนิกส์ & ออพติกส์
หลีกเลี่ยงการลัดวงจร

อิเล็กทรอนิกส์ &ออพติกส์

หากคุณทำงานในสาขาอิเล็กทรอนิกส์และออพติกส์ คุณจะเข้าใจว่าอนุภาคขนาดเล็กมีผลอย่างไร เทคโนโลยีการกรองอากาศถือเป็นสิ่งสำคัญในอุตสาหกรรมนี้เนื่องจากอนุภาคและก๊าซซับไมครอนสามารถปนเปื้อนในกระบวนการพิมพ์หิน การลัดวงจร และทำให้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตนั้นใช้งานไม่ได้

แคมฟิลเข้าใจถึงความต้องการของคุณในการส่งมอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ไร้ที่ติ เช่น หน้าจอทีวี คอมพิวเตอร์และฮาร์ดไดรฟ์ให้กับลูกค้าของคุณ และเรายังเข้าใจแผงวงจรขนาดเล็ก(ไมโครเซอกิต)ของคุณสามารถมีทรานซิสเตอร์นับพันที่สวมได้พอดีกับหัวพิน