อิเล็กทรอนิกส์ & ออพติกส์
หลีกเลี่ยงการลัดวงจร

อิเล็กทรอนิกส์ &ออพติกส์

หากคุณทำงานในสาขาอิเล็กทรอนิกส์และออพติกส์ คุณจะเข้าใจว่าอนุภาคขนาดเล็กมีผลอย่างไร เทคโนโลยีการกรองอากาศถือเป็นสิ่งสำคัญในอุตสาหกรรมนี้เนื่องจากอนุภาคและก๊าซซับไมครอนสามารถปนเปื้อนในกระบวนการพิมพ์หิน การลัดวงจร และทำให้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตนั้นใช้งานไม่ได้

แคมฟิลเข้าใจถึงความต้องการของคุณในการส่งมอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ไร้ที่ติ เช่น หน้าจอทีวี คอมพิวเตอร์และฮาร์ดไดรฟ์ให้กับลูกค้าของคุณ และเรายังเข้าใจแผงวงจรขนาดเล็ก(ไมโครเซอกิต)ของคุณสามารถมีทรานซิสเตอร์นับพันที่สวมได้พอดีกับหัวพิน

โซลูชั่นการกรองอากาศช่วยควบคุมการกัดกร่อน

การกัดกร่อนอาจส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อาจส่งผลให้การผลิตลดลง

Electronics and optics

การกรองอากาศของศูนย์ข้อมูล

To remain operational, data centres must be cooled to a specific temperature, and the physical equipment must be protected from the elements to avoid costly breakdowns. How can Camfil help you achieve the right temperature?

Electronics and optics

ผลกระทบของการกัดกร่อนคืออะไร?

ผลกระทบบางประการของการกัดกร่อนรวมถึงการเสื่อมสภาพอย่างมีนัยสำคัญของอนุสรณ์สถานทางธรรมชาติและประวัติศาสตร์ มลพิษทางอากาศทำให้เกิดการกัดกร่อนและเลวร้ายลงทั่วโลก

Electronics and optics