โรงพยาบาล & การดูแลสุขภาพ: โรงพยาบาลเซนต์เจมส์ ณ กรุงดับลิน

การป้องกันเชื้อราแอสเปอร์จิลลัส ในที่ทำงานในโรงพยาบาลเซนต์เจมส์

ที่แคมฟิล เราทำงานเคียงข้างกับลูกค้าของเราเพื่อค้นหาวิธีทำให้อากาศบริสุทธิ์ที่เหมาะสมกับความต้องการเฉพาะของพวกเขา เรียนรู้ว่าโรงพยาบาลเซนต์เจมส์ ณ กรุงดับลิน ใช้แคมฟิลเพื่อป้องกันอันตรายจากเชื้อราแอสเปอร์จิลลัสได้อย่างไร

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับทางออกของแคมฟิลสำหรับ  การดูแลสุขภาพ

Created 6 พฤษภาคม 2562