ORNESTATION MORS - ARTIFICIAL INSEMINATION (AI) FARMING

ความปลอดภัยด้านชีวภาพของการผสมเทียมในเดนมาร์ก (AI) STUD FARM - ORNESTATION MORS

Created 18 ตุลาคม 2564
COMPANY PROFILE
บริษัทก่อตั้งขึ้นในปี 1974 โดย Martin Markussen ใน Redsted on Mors บริษัทมีการบริหารแบบรุ่นสู่รุ่นจนถึงรุ่นที่ 3 Ornestation Mors มียอดสูงถึง 36% ของยอดขายน้ำเชื้อสุกรในประเทศเดนมาร์ก น้ำเชื้อทั้งหมดนั้นมาจากสุกรชั้นเลิศจากบริษัทชั้นนำของโลก DanBred, Topigs Norsvin, และ Danish Genetics  . 
สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆภายใน Ornestation Mors ได้รับการติดตั้ง Absolute VGHF, แผ่นกรองอากาศ HEPA/EPA filters และ CamCube HF ตัวกรองอากาศพร้อมฉนวนกันความร้อน.

THE SITUATION AND SOLUTION

ในอดีตนั้นอุตสาหกรรมการผสมเทียมของเดนมาร์ก (AI) ไม่เคยมีการติดเชื้อเกิดขึ้นมากนักแต่ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ได้มีการให้ความสำคัญกับความปลอดภัยทางชีวภาพมากขึ้น เนื่องจากการระบาดที่รุนแรงขึ้นจากไข้หวัดในสุกร ไข้หวัดสุกรแอฟริกัน และไวรัสPRRS, กรณีการติดเชื้อนั้นอาจส่งผลกระทบร้ายแรงต่อลูกค้า ดังนั้น บริษัทผู้เพาะพันธุ์นั้นจำเป็นต้องกำหนดข้อกำหนดที่เข้มงวดเพื่อหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่สุ่มเสี่ยง ข้อกำหนดประการณ์หนึ่งคือ การผสมเทียม (AI) ในเดนมาร์กนั้นต้องติดตั้งการกรองหรือรังสี UVC ภายในระบบระบายอากาศเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อในสุกร.

สำหรับการรักษาคุณภาพอากาศสะอาดภายในสถานที่ผสมเทียม (AI) ในเดนมาร์ก Michael Krog Markussen เป็นรุ่นที่ 3 ของ Ornestation Mors จึงค้นหาวิธีการแก้ไขปัญหาความต้องการของ Michael Krog Markussen นั้นง่ายเนื่องจากรู้จักกับทาง Camfil เป็นอย่างดีจึงมีความคิดริเริ่มทำโครงการร่วมกันจึงได้ทำการติดต่อ Camfil เพื่อเป็นพันธมิตรร่วมกัน  .

Michael, Camfil, ได้ร่วมกันระดมความคิดหลากหลายขั้นตอนเพื่อพัฒนาและหานวัตกรรมที่ดีที่สุดภายในฟาร์มสุกร Ornestation Mors สามารถตอบสนองความต้องการได้ ข้อกำหนดมาตรฐานสำหรับฟาร์มสุกร คลาสตัวกรอง MERV และตามมาตรฐาน ISO16890 และ Camfil Life Cycle Assessment (LCA) ตามการสูญเสียแรงดัน การใช้พลังงานและประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถเลือกแผ่นกรองอากาศประหยัดพลังงานที่มีประสิทธิภาพสูงได้. 

การคำนวณและวิเคราะห์, Absolute VGHF filters with E11 filter class (EPA) ถูกนำเสนอเพื่อการกรองคุณภาพสูง ติดตั้งภายในระบบระบายอากาศส่วนกลางโรงนา Camfil‘s CamCube HF filter cabinets, ติดตั้งระบบระบายอากาศทั้งหมด.

Absolute VGHF เป็นตัวกรองขนาดกระทัดรัดที่มีประสิทธิภาพไว้สำหรับการกรองขั้นสุดท้ายภายในระบบระบายอากาศและตู้กรอง แผ่นกรอง Absolute ติดตั้งเพื่อความสะอาดขั้นสูงสุดและต้องการการป้องกันที่สูง Ornestation Mors ต้องการการปกป้องสัตว์และพนักงานด้วยการกำจัดอนุภาคและฝุ่นละอองที่เป็นอันตรายจนถึงอนุภาคที่ละเอียดมากๆ.

โครงการนี้นั้นมีความสำคัญมากเนื่องจาก Ornestation Mors ต้องเพิ่มขั้นตอนความปลอดภัยด้านชีวภาพประโยชน์ที่ใหญ่ที่สุดของการติดตั้งแผ่นกรองและไฟ UVC คือ ปศุสัตว์สุกรชาวเดนมาร์กจะมีความมั่นใจเพิ่มขึ้นกับสินค้าที่ได้รับจาก Ornestation Mors. 

ผลลัพธ์ของโครงการนี้นั้นคุ้มค่ามากและโครงการนี้คือความร่วมมือที่คุ้มค่ากับ Camfil ทำให้เราได้พบกับนวัตกรรมที่คุ้มค่าและดีที่สุดสำหรับข้อกำหนดในการกรองอากาศของ Ornestation Mors เรามุ่งเน้นไปที่ระบบที่เรียบง่ายและได้มาตรฐาน ประหยัดพลังงาน การบำรุงรักษาไม่ยุ่งยาก เราได้บรรลุเป้าหมายทั้งหมด Camfil. - Michael Krog Markussen, Head Of Engineering and Co-Owner at Ornestation Mors

CAMFIL PRODUCTS USED AT ORNESTATION MORS TO ACHIEVE THE BEST RESULTS 

นวัตกรรมที่เรียบง่ายได้มาตรฐาน ประหยัดพลังงานพร้อมการบำรุงรักษาที่ง่าย