เจาะลึกแผ่นกรองอากาศ HEPA และเหตุผลที่มีการกำหนดมาตรฐาน

การกรองเป็นการดำเนินการทางกายภาพ ชีวภาพ หรือทางเคมี การกรองมีโครงสร้างที่ซับซ้อนซึ่งองค์ประกอบบางอย่างของอากาศนั้นที่สามารถผ่านได้.
มีตัวกรองประเภทต่างๆมากมายเพื่อรองรับการใช้งานที่หลากหลายตั้งแต่ อุตสาหกรรมนิวเคลียร์ไปจนถึงผู้ผลิตยาความหลากหลายเหล่านี้ ทำให้เกิดความสับสนในหมู่คนจำนวนมากเนื่องจากคำจำกัดความตัวกรองอากาศบริสุทธิ์
The term 'HEPA', for example, has a history of being misused in terms of consumer marketing having been used when referring to vacuum cleaner filters, water filters and even residential boiler filter.

ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ไม่ตรงตามข้อกำหนดของอุตสาหกรรมและไม่มีประสิทธิภาพขั้นต่ำที่ต้องการ 99.97% ที่ 0.3 ไมครอน – HEPA stands for high-efficiency particulate air.

ทำให้ตัวกรองเหล่านี้สมบูรณ์สำหรับการใช้งานที่สำคัญ เช่น อุตสาหกรรมเภสัชกรรม อาหารและเครื่องดื่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งอำนวยความสะดวกทางการแพทย์ แผ่นกรองอากาศ HEPA เป็นตัวกรองอากาศในการดักจับอนุภาคที่เป็นอันตราย. HEPA filters ไม่ใช่นวัตกรรมล่าสุด พัฒนามาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้น ทศวรรษ 1950 โดยมีจุดประสงค์เพื่อดักจับสารปนเปื้อนที่เกี่ยวข้องกับการผลิตระเบือดปรมาณู.

ณ เวลานั้นเราเรียกว่า Absolute filters ในการดักจับอนุภาคทั้งหมดภายในอากาศหลังจากจบสงคราใโลกครั้งที่ 2 สิทธ์ในการกรองกลายเป็นทรัพย์สินของบริษัทที่ในปัจจุบันรู้จักกันในนาม Camfil.

.

โลก ณ ปัจจุบันของเราหากไม่มีตัวกรอง HEPA จะไม่สามารถพัฒนาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีความละเอียดอ่อนเนื่องจากไม่สามารถสร้าง Clean Room.

เทคโนโลยีห้อง Clean Room ไม่ได้มีแค่ในอุตสาหกรรม micro-electronics. ในอุตสาหกรรมอื่นที่จำเป็นในการใช้ HEPA เช่นอุตสาหกรรมการผลิตยา pharmaceutical manufacture.

HEPA มนอุตสาหกรรม nuclear containment,food and beverage production, และรวมไปถึงการปกป้องพนักงานจากการทำงานภายในอุตสาหกรรมที่สัมผัสกับวุตถุอันตราย.

ทั่วไปแผ่นกรองอากาศจะติดตั้งบนเพดานห้องที่เรียกกันว่า Clean Room บางห้องมีระดับความสะอาดที่น้อยกว่า 1 อนุภาค/ลูกบาศก์ฟุต. ภายในอุตสาหกรรมยามักใช้ตัวกรอง HEPA ประสิทธิภาพ 99.97% ที่ 0.3 ไมครอนถึง 99.99% ขึ้นอยู่กับความต้องการของ Clean Room นั้นๆเพื่อปกป้องผลิตภัณฑ์. 

เนื่องจากเทคโนโลยีการผลิตแผ่นกรองอากาศได้รับการปรับปรุงและข้อกำหนดด้านการผลิต ทางด้านผู้ผลิตจึงพัฒนาตัวกรอง HEPA ที่มีประสิทธิภาพถึงนะดับ 99.99995 ที่ 0.12 ไมครอน. 

Another critical application of HEPA filters includes hospitals and medical facilities

Typically used in the ceiling or HVAC systems serving the operating suites they protect the patient from infection and employees and visitors from airborne organisms. As of recent, they are now being installed in critical care patient rooms to protect the compromised patient. 

As a result, mortality rate reduction has been confirmed through these facility upgrades.

Also Read: Eliminating harmful molecular pollutants in IVF
Good air quality may be directly related to the success rate of the IVF procedure.

จากการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ มลพิษทางอากาศที่เป็นฝุ่นขนาดเล็ก (PM 2.5) เป็นปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและสาธาณสุขโลก และตัวกรองอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง (HEPA) ตัวกรองอากาศที่ช่วยลดความเข้มข้นเหล่านี้.

ตัวกรอง HEPA มีการกำหนดค่าที่แตกต่างกัน ทั้งหมดมีข้อกำหนดในการทดสอบประสิทธิภาพและการรับรอง.

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ HEPA สำหรับห้อง Clean Room, click here.

Created 18 มิถุนายน 2564