ศูนย์เทคโนโลยีแคมฟิล โทรซา

ศูนย์ทางเทคนิคที่ล้ำสมัยครอบคลุมพื้นที่ 2,500 ตารางเมตร 

การขยายตัวของห้องปฏิบัติการและศูนย์การวิจัย โรงงานและคลังสินค้าไฮ-เบย์ของเราอยู่ในชุดการลงทุนหลักที่สำคัญ ตอนนี้เรามีห้องปฏิบัติการใหม่ทั้งหมดสี่ห้อง – ห้องปฏิบัติการอนุภาคห้องปฏิบัติการโมเลกุล ห้องปฏิบัติการ IAQ (คุณภาพอากาศภายในอาคาร) และห้องปฏิบัติการกังหันก๊าซ - พร้อมด้วยอุปกรณ์เทคนิคใหม่ล่าสุดทั้งหมด ห้องปฏิบัติการตัวกรองอนุภาคและภาวะสบายที่มีประสิทธิภาพสูงของเราสามารถทำการทดสอบตามมาตรฐาน EN 779 สำหรับยุโรปและ ASHRAE สำหรับสหรัฐอเมริกา

ดูวีดีโอตัวอย่างของเราเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม 

Created 6 พฤษภาคม 2562