การสร้างแบบจำลองข้อมูลอาคาร

ข้อมูล BIM

BIM (แบบจำลองสารสนเทศอาคาร) คือกระบวนการที่ยึดแบบจำลองสามมิติอันหลักแหลมและชาญฉลาดเป็นหลัก ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้งานมีเครื่องมือและข้อมูลเชิงลึกในการจินตนาการ วางแผน ก่อสร้าง สร้าง และบริหารอาคารและโครงสร้างพื้นฐาน 

ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงไฟล์ Camfil BIM ได้แล้ว ซึ่งเป็นไฟล์ DXF หรือไฟล์ RFA อย่างใดอย่างหนึ่งที่มาพร้อมกับ Revit และสามารถใช้ได้กับซอฟต์แวร์ CAD ส่วนใหญ่ที่มีอยู่ในตลาด  

หากต้องการเข้าถึงไฟล์ Camfil BIM กดตรงนี้

สำหรับผู้ใช้งาน MagiCADฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ของเราสามารถดาวน์โหลดได้ ที่นี่