การกำจัดก๊าซชีวภาพด้วยการกรองโมเลกุล

Desulfurization of Biogas with CamPure 32

CamPure 32 เป็นตัวกรองโมเลกุล Camfil ที่เหมาะสำหรับการจัดการไฮโดรเจนซัลไฟด์ในระหว่างการผลิตก๊าซชีวภาพในกระบวนการไร้ออกซิเจน

G.A.E.C de la pépinière

GAEC de la pepiniere, a "Groupement Agricole d'Exploitation en Commun" (GAEC: jointly run farms), ก่อตั้งขึ้นในปี 1987 ใน Saint Aubin de Bonneval (ตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศฝรั่งเศส) เป็นฟาร์มจัดการพืชผลแบบผสมผสาน ทมีพื้นที่มากกว่า 230 Hectares ( ข้าวสาลีและข้าวโพด ฯลฯ) และทำฟาร์มปศุสัตว์ ( โคนมและการผลิตโคเนื้อ).
 

Methanisation Unit

The methanisation unit was commissioned 1n 2012 for an investment of 900,000 €. 
The unit is composed of a digester, a post-digester, a storage pit for the feedstock, and a pit containing the liquid digestate. Biomass feedstock is composed of solid and liquid manure for 70
% complemented by 30 % of plant (wheat, corn, and catch crop).

THE BIOGAS

ก๊าซชีวภาพจะถูกเปลี่ยนเป็นความร้อนและไฟฟ้า ( Cogeneration ) โดยเครื่อง Scania Dual Fuel ขนาด 250 กิโลวัตต์ เข้าระบบเพื่อใช้สร้างก๊าซชีวภาพซึ่งปนเปื้อนด้วยไฮโดรเจนซัลไฟล์ (H2S). จำเป็นต้องนำ H2S ออกเนื่องจากเกิดการกัดกร่อนของเครื่องยนต์ ทำให้เกิดการบำรุงรักษาก่อนเวลาอันสมควรและทำให้เกิดการติดขัดของระบบการทำงาน

การกำจัด H2S Camfil นำเสนอนวัตกรรม CamPure 32 เป็นตัวกรองระดับโมเลกุลที่มีความสามารถในการดูดซับ H2S สูง

A MEDIA WITH A HIGH ABSORBENT POWER

Camfil นำเสนอนวัตกรรมที่คุ้มค่าสำหรับการกำจัดไฮโดรเจนซัลไฟด์ที่เกิดจากการผลิตก๊าซชีวภาพโดยไม่ใช้ออกซิเจน : CamPure 32 สามารถดูดซับสารเคมีคุณภาพสูง อายุการใช้งานยาวนาน CamPure 32 ได้รับการรับรองมาตรฐาน UL 900 คุณสมบัติติดไฟต่ำ  
 

Proven efficiency in real operating conditions

การประเมินประสิทธิภาพ CamPure 32 ณ GAEC de la pépinière ต้นปี 2019. Carbon ทั้งหมดถูกแทนที่ด้วย CamPure 32 ความเข้มข้นของ H2S ก่อนการกรองจะมีค่าอยู่ที่ 150 - 200 ppm หลังจากการกรองแล้วความเข้มข้นของ H2S ควนต่ำกว่า 10 ppm หลังจากใช้งาน CamPure 32 เป็นเวลา 4 เดือน ความเข้มข้นของ H2S จะต่ำตามแผนภาพเปรียบเทียบ

Pascal’s and Pierre-Charles’s testimony from the GAEC 

“CamPure 32 มีข้อได้เปรียบด้านราคาเมื่อเทียบกับ Carbon ในตลาดขณะที่คุณสมบัติการดูดซับนั้นมีประสิทธิภาพสูง อายุการใช้งานยาวนานทำให้ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบ่อย” 

MAIN ADVANTAGES OF CAMPURE 32 MEDIA:

  • ตัวดูดซับสารเคมีคุณภาพสูง
  • เหมาะสมกับการใช้งานร่วมกับก๊าซชีวภาพ
  • มีประสิทธิภาพในการบำบัดไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S),ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (S02) และไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2)
  • UL 900 rated for flammability
  • จัดจำหน่ายในถุงขนาดใหญ่ 500 กก. และกล่อง 25 กก.
  • บรรจุสูญญากาศเพื่อให้แน่ใจว่ามีคุณภาพสูงและป้องกันฝุ่น
Created 12 เมษายน 2564