Hard Disk Drive

Hard Disk Drive

ปกป้องฮาร์ดดิสก์ที่มีความสำคัญของคุณและรับโซลูชั่นควบคุมการปนเปื้อนที่เหมาะสมสำหรับส่วนที่สำคัญต่อธุรกิจ

ทุกวันนี้ผู้ผลิตฮาร์ดดิสก์มีส่วนในการแข่งขันด้านราคาและความ่าเชื่อถือกับผู้ผลิตโซลิดไดรฟ์และประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้น

แหล่งที่มาของสิ่งปนเปื้อนนำเข้าสู่ฮาร์ดดิสก์

การควบคุมการปนเปื้อน สิ่งปนเปื้อนอนุภาค/ฝุ่นและสารเคมีถูกดูดซํบโดยพื้นผิวของดิสก์–

สารปนเปื้อนมาจากหลายแหล่ง ได้แก่:

 • แรงงาน
 • อุปกรณ์
 • วัสดุก่อสร้าง
 • วัสดุเทป;/li>
 • กระบวนการทางเคมี
 • กระบวนการบรรจุ
 • ไฟฟ้าสถิตย์
 • อากาศภายในและอากาศภายนอก

ผลกระทบที่ทราบกันดีของการปนเปื้อนโมเลกุล ได้แก่:

 • เพิ่ม Stiction เนื่องจากการปนเปื้อน
 • การกัดกร่อนที่เกิดจากกรดอินทรีย์หรืออนินทรีย์
 • การสะสมสารปนเปื้อน

ปกป้องไดรฟ์จากสภาพแวดล้อม

ตัวกรองที่มีประสิทธิภาพสูง เช่น ตัวกรอง HEPA และ ULPA ทำให้สามารถควบคุมอนุภาคและสารเคมีที่ไม่สามารถลบออกด้วยตัวกรองกำจัดฝุ่นหยาบทั่วไป

โรงงานทุกแห่งใช้สภาพแวดล้อมแบบคลีนรูมขั้นสูงที่มีการควบคุมการปนเปื้อนของโมเลกุลอากาศ (AMC)ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา แคมฟิล ได้สร้างฐานข้อมูลของแอปพลิเคชั่นที่สามารถช่วยให้บรรลุความต้องการ สำหรับสภาพแวดล้อมที่แตกต่าง เช่น การผลิด้วยโปรแกรมการวิเคราะห์ทำให้ แคมฟิล สามารถวิเคราะห์และหาปริมาณสารปนเปื้อน (อนุภาคและAMC)และเสนอวิธีแก้ปัญหาที่ดีที่สุด.