การปรับปรุงคุณภาพปริมาณอากาศนอกชายฝั่งเพื่อความพร้อมในการใช้งาน
For an Oil & Gas Major in the Gulf of Thailand

การปรับปรุงระบบกรองอากาศชายฝั่งของประเทศไทย ปรับปรุงประสิทธิภาพกังหันก๊าซและลดการเสื่อมสภาพของเครื่องยนต์ด้วยแผ่นกรองอากาศประสิทธิภาพสูง

sน่วยน้ำมันและก๊าซแห่งหนึ่งประสบปัญหาร้ายแรงเกี่ยวกับการทำงานของกังหันก๊าซ ความดันอากาศเข้าและการเปลี่ยนแผ่นกรองอากาศที่บ่อย ทำให้เกิดต้นทุนการดำเนินงานสูง กังหันก๊าซหลายตัวได้รับผลกระทบจากการกัดกร่อนเนื่องจากความร้อนและประสิทธิภาพการกรองที่ไม่ดี Camfil เสนอนวัตกรรมไม่เพียงบรรลุเป้าหมายอายุการใช้งานแผ่นกรองแต่ยังให้ประสิทธิภาพที่สูงขึ้นและแรงดันตกคร่อมลดลง 50%

เจ้าของกังหันก๊าซซึ่งดำเนินการในหลายพื้นที่ภายในอ่าวไทย เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านการกรองอากาศมาเพื่อพัฒนาระบบการกรองอากาศอย่างเร่งด่วน.

กังหันก๊าซระบบขับเคลื่อนเชิงกล ซึ่งโดยส่วนใหญ่นั้นติดตั้ง Rolls Royce Avon, Solar Taurus and GE LM2500 มักมีปัญหาเรื่องระบบการใช้งานแผ่นกรองอากาศบ่อยครั้งและปัญหาการกัดกร่อนหลังจากการสำรวจ Camfil ได้เสนอให้มีการติดตั้งเพิ่มเติมสำหรับ Turbine Gas ขนาด 16 MW. 

THE PROBLEM

ระบบการกรองแบบสถิตที่มีการกรองชั้นแรกและชั้นสุดท้าย มีข้อได้เปรียบในการลดขนาดน้ำหนักและต้นทุนเริ่มต้นข้อเสียคือสูญเสยประสิทธิภาพในการทำงานเนื่องจากการสูญเสียแรงดันที่สูงขึ้นผ่านทางเข้า นอกจากนี้ประสิทธิภาพการกรองสำหรับอนุภาคขนาดเล็กยังต่ำกว่าระบบ.

อ่าวไทยมีสภาพแวดล้อมที่ท้าทายระดับเกลือในอากาศสูงและอากาศลมร้อนชื้น ในกรณีนี้ผู้ปฎิบัติงานต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงแผ่นกรองอากาศทุกๆ 6 เดือน และประสิทธิภาพการกรองต่ำกว่า 70% สำหรับอนุภาคขนาด 0.4μm  (M6 per EN779:2012).

Site Data

 Climate  Three seasons: cool, hot, rainy
 Site conditions  High levels of air-borne salts and hot humid winds
 Average relative humidity  >80%
 Min. and Max. temp.  18 - 40 °C/ 68 - 90 °F

THE CHALLENGE

ประสบการณ์ที่ผ่านมาของ Camfil เกี่ยวกับการกรองอากาศนอกชายฝั่งมีระบบการกรองอากาศหลายขั้นตอนการจำกัดน้ำหนักและพื้นที่ที่จำกัดมีเพรยงตัวเลือกการกรองอากาศแบบ 2 ขั้นตอน นวัตกรรมนี้จะบรรลุเป้าหมายที่ 8,000 ชั่วโมง ทำงานก่อนเปลี่ยยยยนแผ่นกรอง มีปัญหาด้านความชื้นและเกลือสูงมากหากเกลือเกิดการกัดกร่อนในกังหันก๊าซมากอาจส่งผลให้เกิดการหยุดการทำงานและมีค่าใช้จ่ายที่สูงสำหรับการบำรุงและซ่อมเครื่องยนต์ ระดับประสิทธิภาพการกรองขั้นต่ำตั้งไว้ที่ E12 (EN1822:2009) or 99,5% MPPS เพื่อหลีกเลี่ยงการกัดกร่อนการกรองที่ระดับนี้นั้นจะมีการสูญเสียแรงดันสูง เครื่องยนต์จะคงความสะอาดเสมอแต่ต้องรับภาระการทำงานหนักเพื่อการไหลเวียนอากาศที่สูง เพื่อให้แรงดันตกคร่อมลดลงแผ่นกรองขั้นสุดท้ายต้องมีความสามารถในการกักเก็บฝุ่นสูง แผ่นกรองอากาศขั้นสุดท้าย CamGT 3V-600 มีพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพมากกว่า 50 ตร.ม.         

 

PRE-STUDY & INSTALLATION

การสำรวจพื้นที่ดำเนินการโดย Camfil ซึ่งรวบรวมข้อมูลที่จำเป็น เช่น สภาพของไซด์งาน ข้อกำหนดด้านพื้นที่และการไหลของอากาศในปัจจุบัน กระบวนการออกแบบเริ่มต้นจากข้อมูลที่มีอยู่และผลลัพธ์ของอายุการใช้งาน (LCC) ของ Camfil Software โดยเฉพาะของ Camfil สร้างแบบจำลองต่างๆ เช่น การปนเปื้อน แรงดันตก เพื่อเลือกชุดกรองที่เหมาะสมที่สุด.

   ORIGINAL SUPPLY  CAMFIL UPGRADE
 Intake system type  High velocity system  Medium velocity system
 Air flow  7200 m3/h, filter  5300 m3/h, filter
 Pre-filter stage  Bag filter G4  Cam-Flo XMGT
 Filnal-filter stage  Bag filter M6  CamGT 3V-600, E12
 Initial pressure drop  996Pa  478 Pa
 Submicron efficiency (at 0.2um - 0.9um)  15% - 43%  99.75% - 99.92%
 Reduction in air resistance    52%

การปรับปรุงประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ในการปรับปรุงคือเพื่อความพร้อมการใช้งานสูงสุด สามารถรันไทม์ 8000 ชม./ปี โดยหยุดการให้บริการเพียงครั้งเดียวทุกๆ 12 เดือน.

แรงดันตกคร่อมเริ่มต้นลดลงกว่า 50% ด้วยระบบการกรองใหม่ จาก 996 Pa เหลือ 478 Pa ในวันแรกของการติดตั้งและหลังจากไหม้ เครื่องยนต์ที่ได้รับการพัฒนาแล้วนั้นได้รับค่า HP ประมาณ 1,000 HP หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 6%.

หลังจากใช้งานไป 6 เดือน ระบบใหม่นี้ไม่มีการเพิ่มแรงดันตกคร่อมและไม่มีสัญญาณการเสื่อมของประสิทธิภาพของกังหันก๊าซของระบบที่ได้รับผลจากการเสื่อสภาพ ~25% ในช่วงเวลาเดียวกัน.

Image-Gulf-of-Thailand-Cam-Flo-CamGT-ENG.png

Cam-Flo XMGT F7 Bag filter วัสดุสังเคราะห์ที่ไม่ปล่อยประจุและเพิ่มความจุในการดักจับฝุ่น.

CamGT 3V-600 E12 Barrier type filter ด้วยประสิทธิภาพการกรองสูงและแรงดันตกคร่อมต่ำ.

 Image Gulf of Thailand Output ENG  กราฟ 1, ซึ่งติดตั้งระบบและแผ่นกรองอากาศประสิทธิภาพสูง แสดงกำลังขับเคลื่อนที่สูงกว่าและเสถียรกว่าเมื่อเทียบกับ กราฟ 2, the high velocity system
Created 8 กันยายน 2564