Data Centres

Data Centres

การทานของศูนย์ข้อมูลไม่มีการหยุดทำงาน การรักษาอุปกรณ์ที่มีค่า ธุรกิจ ผู้คนและทำงานด้วยโซลูชั่นการกรองอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง

ลูกค้าทั่วโลกมั่นใจในและไว้วางใจผลิตภัณฑ์ แคมฟิล’s โซลูชั่นการกรองอากาศเพื่อรักษาการไหลเวียนของอากาศที่สะอาด ช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีต่อสุขภาพและปลอดภัยจากสารปนเปื้อนในอากาศในอากาศที่เป็นอันตราย ยังช่วยลดการใช้พลังงานของอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานมาก.

เหตุใดคุณภาพอากาศภายในอาคารจึงเป็นภารกิจสำคัญในศูนย์ข้อมูล

ปัจจุบันศูนย์ข้อมูลที่มีความสำคัญต่อภารกิจต้องการความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือสูง คุณภาพอากาศในอาคารมีบทบาทสำคัญในการรักษาศูนย์ข้อมูลเซิฟเวอร์และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่ทำงานอย่างสมบูรณ์.

อนุภาคและสารปนเปื้อนที่เป็นก๊าซเป็นภัยคุกคามร้ายแรงต่อความปลอดภัย สารอันตรายเหล่านี้อาจปนเปื้อนจากผู้คนที่มาจากกลางแจ้ง ก่อให้เกิดการหยุดทำงานของอุปกรณ์และกรณีเลวร้ายคือการเสียหายของข้อมูล

ความเสี่ยง ได้แก่:

  • การกัดกร่อนส่วนประกอบเนื่องจากฝุ่นที่ประกอบด้วยก๊าซกำมะถัน
  • สิ่งกีดขวางการไหลของอากาศและการเสียรูปของพื้นผิว
  • การเปลี่ยนความต้านทานไฟฟ้า,ความล้มเหลวของวงจร ทำให้มีโอกาสเสี่ยงการเกิดอัคคีภัย

โซลูชั่นการกรองอากาศที่ดีช่วยลดค่าใช้จ่ายพลังงาน

ศูนย์ข้อมูลใช้ไฟฟ้า 2% ของทั้งหมดที่ใช้ในสหรัฐอเมริกาและ 32% ของกระแสไฟฟ้าที่ใช้โดยระบบปรับอากาศ ในสถานที่ที่มีภูมิอากาศเย็นเป็นธรรมชาติ โรงงานหันไปใช้ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศฟรีเพื่อแก้ปัญหาต้นทุนพลังงาน แต่อากาศที่เข้ามาจะต้องบริสุทธิ์เพื่อป้องกันอุปกรณ์

Camfil’s ตัวกรองอากาศระดับ 5 ดาว สมารถช่วยลดค่าใช้จ่ายพลังงานของคุณ – ในหลายกรณีมากถึง 40% หรือมากกว่านั้นคุณสามารถใช้ซอฟแวร์ของเราเพื่อพิจารณาการกรองในการลดต้นทุนพลังงานและต้นทุนแรงงานที่เกี่ยวข้องกับโซลูชั่นการกรองอากาศ.

ประโยชน์ของตัวกรองอากาศ แคมฟิล

  • ป้องกันการหยุดทำงานและการล้มเหลวของอุปกรณ์
  • ปรับความต้านทานไฟด้วยตัวกรองอากาศที่ทนไฟ
  • ป้องกันการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้าที่ทำให้เกิดข้อผิดพลาดของข้อมูลและอุปกรณ์
  • เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและลดต้นทุนพลังงาน
  • ลดฟริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของคุณด้วยผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิงแวดล้ออมและประหยัดหลังงานสูงซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากลทั้งหมด
  • เลือกจากหนึ่งในตัวเลือกที่กว้างที่สุดของโซลูชั่นการกรองอากาศในตลาดที่ปรับให้เหมาะกับความต้องการของคุณ