การพ่นสีมากเกินไป ฝุ่นผง& หมอกควัน

อู่ทำสีรถยนต์

การทำงานกับอากาศสะอาด: อู่ทำสีรถยนต์รุ่นที่สามดำเนินการกับข้อกังวลด้านสุขภาพในสถานที่ทำงาน และผลที่ได้คือ ได้เก็บเกี่ยวประโยชน์หลักๆ จากการลงทุนครั้งนี้ 

โปรไฟล์ของบริษัท

อู่ทำสีรถยนต์ที่เป็นของครอบครัวและเป็นรุ่นที่สามแห่งนี้ ซึ่งก่อตั้งขึ้นย้อนกลับไปในปี 1971 มีชื่อเสียงว่าดีที่สุดในย่านนั้น อู่ทำสีรถยนต์แห่งนี้ซ่อมแซมสภาพภายนอกของรถยนต์จากต่างประเทศและรถยนต์ในประเทศ รวมทั้งมอเตอร์ไซค์ โดยมีความเชี่ยวชาญในรถยนต์คลาสสิคและรถยนต์ที่ผลิตขึ้นเป็นพิเศษ

การซ่อมแซมตัวถังรถบรรทุก การซ่อมแซมสุขภาพ

หลังผ่านไปสามรุ่นของการทำงานร่วมกัน สมาชิกในครอบครัวที่ดำเนินธุรกิจนี้ได้สร้างความผูกพันที่แน่นแฟ้นขึ้น เมื่อเข้าใจภาวะสุขภาพที่แย่ซึ่งเป็นผลมาจากการสัมผัสในแต่ละวันกับฝุ่นผงจากโรงงาน ควัน และหมอก บุตรของผู้ก่อตั้งได้ตระหนักว่าพวกเขาจำเป็นต้องลดความเสี่ยงสำหรับสมาชิกในครอบครัวรุ่นที่สาม หลานและบุตรของพวกเขา ที่ขณะที่ต่างก็ทำงานอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ผลิตสารปนเปื้อนปริมาณมาก บุคคลที่เป็นหลาน ซึ่งอุทิศตนให้แก่ความสำเร็จของธุรกิจของครอบครัว มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจในท้องถิ่นต่อไป โดยที่เข้าใจถึงข้อกังวลของปู่ย่าและพ่อแม่ของเขา เกี่ยวกับการที่เขายังคงสัมผัสอย่างต่อเนื่องกับหมอกควัน สีที่พ่นมากเกินไป โลหะและฝุ่นผสม และควันจากการเชื่อม ทั้งบิดาและปู่ต่างก็กังวลเกี่ยวกับสุขภาพของพวกเขาเองเสมอมา และได้ตัดสินใจว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องควบคุมคุณภาพอากาศในสถานประกอบการของตน หลังจากที่ได้ศึกษาทางเลือกที่ต่างกันหลากหลาย ครอบครัวนี้ได้เลือก Camfil เพื่อขอความช่วยเหลือและโซลูชั่น

ตัวกรองอากาศในงานอุตสาหกรรมทำงานสำเร็จลุล่วง

ในปี 2015 ผู้เชี่ยวชาญการกรองอากาศของ Camfil ได้ติดต่ออู่ทำสีรถยนต์แห่งนี้ไปพร้อมๆ กับแนะนำตัวกรองอากาศชนิดไร้ท่อรุ่นใหม่ของ Camfil’ นั่นคือตัวกรองอากาศในงานอุตสาหกรรม Horizontal 2000 ตัวกรองอากาศในงานอุตสาหกรรมรุ่นนี้ ซึ่งติดตั้งตัวกรองชนิดถุง Hi-Flo ES และเหมาะเป็นอย่างยิ่งสำหรับการจับฝุ่นผงจากการแปรรูปและควันจากการเชื่อมที่อยู่โดยรอบ ได้รับการแนะนำ อู่ทำสีรถยนต์ยังจำเป็นต้องจับควันจากการเชื่อมโดยตรง ณ แหล่งกำเนิดอีกด้วย และความสามารถรอบตัวในการจับควันในที่ใดก็ตามที่การเชื่อมเกิดขึ้น ด้วยการผสมผสานกับตัวกรองอากาศในงานอุตสาหกรรมสำหรับสารปนเปื้อนที่อยู่โดยรอบ เครื่องดักฝุ่นเคลื่อนที่ APC Zephyr III ของ Camfil ที่มีฝาจับที่แหล่งกำเนิดก็ได้รับการแนะนำด้วยเช่นกัน

An air filter in an auto body shop
"คุณภาพที่ดีขึ้น เวลาในการผลิตที่สั้นลง & การซ่อมบำรุงอุปกรณ์ที่น้อยลงให้ผลตอบแทนมากกว่าการลงทุนของเรา

ประโยชน์ของตัวกรองอากาศของ CAMFIL

อู่แห่งนี้เป็นหนึ่งในอู่ทำสีรถยนต์ที่สะอาดที่สุดในย่านนั้น  สมาชิกทั้งสามรุ่นตระหนักถึงประโยชน์ด้านสุขภาพและประโยชน์ในการปฏิบัติงานอย่างรวดเร็ว และกล่าวว่าอากาศสะอาดของพวกเขานั้น ให้ผลตอบแทนมากกว่าต้นทุนของตัวกรองอากาศในงานอุตสาหกรรมและ Zephyr III

  • สุขภาพของพนักงานเพิ่มขึ้นอย่างมากตั้งแต่ที่ได้ติดตั้งตัวกรองอากาศของ Camfil
  • ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปมีระดับคุณภาพที่สูงขึ้น
  • เวลาในการผลิตสั้นลง
  • การดูแลทั่วไปและการทำความสะอาดนั้นลดลงอย่างมาก และอุปกรณ์และเครื่องมือก็มีอายุยาวนานขึ้นโดยที่การซ่อมบำรุงที่จำเป็นนั้นลดลง 
A mobile and stationary air cleaner for auto body shops
Created 6 พฤษภาคม 2562