Gold Series X-Flo

เครื่องดักฝุ่นในงานอุตสาหกรรมรุ่น Gold Series X-Flo (GSX) เป็นระบบเครื่องดักฝุ่นที่ดีที่สุดของอุตสาหกรรมนี้ เครื่องดักฝุ่น GSX เหมาะเป็นอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมที่สร้างควัน หรือสร้างและ/หรือทำให้เกิดฝุ่นละเอียด ฝุ่นซึ่งเป็นเส้นใย และฝุ่นหนัก 

เครื่องดักฝุ่น GSX ออกแบบมาเป็นโมดูลต่างๆ เพื่อที่จะได้ผลิตและประกอบได้ง่าย แต่ละโมดูลรับการไหลของอากาศได้มากถึง 6,000 ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที (10,200 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง) โดยใช้ปลอกครอบไส้ตัวกรอง Gold ConeTM X-Flo สี่ตัว Camfil ออกแบบปลอกครอบไส้ตัวกรองแบบใหม่เหล่านี้โดยใช้ตัวกลางที่เป็นรอยพับและพื้นที่ผิวมากกว่าที่เคย ดังนั้นปลอกครอบไส้ตัวกรองเหล่านี้จึงสามารถเคลื่อนย้ายอากาศได้มากขึ้นและจัดการกับฝุ่นได้มากขึ้นโดยที่ไม่ต้องเพิ่มพื้นที่ฐานโดยรวมของเครื่องดักฝุ่น’

เครื่องดักฝุ่นนี้ยังมีช่องทางเข้าเชิงวิศวกรรมใหม่และโครงแบบแผ่นกั้นพิเศษที่สร้างการไหลของอากาศที่สม่ำเสมอมากขึ้น ซึ่งยืดอายุการใช้งานของตัวกรอง เมื่อตัวกรองถูกทำความสะอาดตามสัญญาณพัลส์ จะมีฝุ่นปริมาณมากขึ้นที่ถูกผันเข้าไปในถังพักโดยตรง แทนที่จะเข้าไปในตัวกรองที่อยู่ติดกัน

เครื่องดักฝุ่น GSX มีคุณสมบัติเกินข้อบังคับของ OSHA สำหรับคุณภาพอากาศในอาคาร และได้ผ่านการทดสอบตามมาตรฐานของ NFPA และ ATEX เครื่องดักฝุ่นเหล่านี้มาพร้อมกับทางเลือกของการระเบิดของฝุ่นหลายทาง รวมถึงช่องระบายการระเบิดของฝุ่น วาล์วตัดตอน ตัวกรองตรวจสอบความปลอดภัยแบบบูรณาการ และปลอกครอบไส้ตัวกรองทนไฟ

Gold Series X-Flo

เครื่องดักฝุ่น GSX เหมาะเป็นอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมผลิตยา การทำเหมืองแร่ การแปรรูปอาหาร และกระบวนการทางเคมี เครื่องดักฝุ่นเหล่านี้ยังช่วยให้มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยยิ่งขึ้นในงานผลิตเครื่องใช้โลหะ เช่น การเชื่อม การพ่นเคลือบด้วยความร้อน การตัดด้วยพลาสมา การตัดด้วยเลเซอร์ และการขัดผิวโลหะแบบพ่นยิง

Created 6 พฤษภาคม 2562