มาตรฐาน & ข้อกำหนด
ปกป้องพนักงานของคุณ & สภาพแวดล้อม

มาตรฐาน & ข้อบังคับ

การทำงานในตำแหน่งที่ปลอดภัยและอยู่ในสภาพที่เหมาะสมภายในโรงงาน คุณตระหนักในเรื่องของมาตรฐานและข้อกำหนดที่กำหนดโดยองค์กรภาครัฐของประเทศของคุณเพื่อปกป้องพนักงานและสภาพแวดล้อมของคุณจากฝุ่น ละอองและควันที่เป็นอันตราย ฐานข้อมูลของผู้คนและโครงการที่น่าเชื่อถือของแคมฟิลจะทำงานร่วมกับโรงงานของคุณเพื่อหาโซลูชันที่เหมาะสมกับข้อกำหนดและมาตรฐานของที่ที่คุณอยู่

Find out more

Standard Institutes & Organizations >>

Thailand air pollution

มาตรฐานใหม่ด้านคุณภาพอากาศในประเทศไทย

Created 8 มิถุนายน 2566

มาตรฐานใหม่ด้านคุณภาพอากาศในประเทศไทย ตั้งแต่เดือน มิถุนายน 2566

Take a breath Air quality Commercial and Public buildings Standard and regulations

กฎหมายที่ไม่มีน้ำหนักเพียงพอเป็นอุปสรรคอย่างมากในการลดมลพิษทางอากาศ

Created 17 สิงหาคม 2566

จากการค้นคว้าขององค์การสหประชาชาติแสดงให้เห็นว่าหลายประเทศยังขาดกฎหมายและข้อบังคับที่จำเป็นในการจัดการกับมลพิษทางอากาศ

Air quality Commercial and Public buildings Standard and regulations

ISO 29461-2 มาตรฐานสากลฉบับแรกสำหรับประสิทธิภาพการกรองในสภาพแวดล้อมที่มีหมอก

Created 9 พฤศจิกายน 2565

มาตรฐานการทดสอบระดับสากลฉบับแรกที่ประเมินความทนทานตัวกรองในสภาพแวดล้อมที่มีหมอกและกำหนดประสิทธิภาพการซึมของน้ำ

Energy and Power Systems Standard and regulations

ISO 29461: มาตรฐานตัวกรองอากาศ Turbomachinery

Created 9 พฤศจิกายน 2565

ISO 29461: มาตรฐานตัวกรองอากาศ Turbomachinery

Energy and Power Systems Standard and regulations

CAMFIL CITY - โลกสเมือนจริงสำหรับนวัตกรรมอากาศบริสุทธิ์ การปกป้องผู้คน กระบวนการและสิ่งแวดล้อม

Created 12 กันยายน 2565

จุดประสงค์ที่สำคัญของ Camfil City คือการให้ทุกท่านสามารถเข้าถึงและเรียนรู้ว่าพื้นฐานนวัตกรรมการกรองอากาศของเราสามารถทำอะไรได้บ้าง

Energy and Power Systems Electronics and optics Life science and healthcare Manufacturing and Machinery Sustainability Take a breath Air quality Food and beverage Innovation Technology and Research Commercial and Public buildings Education and Experience Standard and regulations Case Studies Air cleaners and air purifiers Virus Contamination Control

Whitepaper: ISO 29461-1 First GT Air Filter Efficiency Standard

Created 23 มีนาคม 2565

เป็นครั้งที่มีมาตรฐานประสิทธิภาพโดยเฉพาะสำหรับแผ่นกรองอากาศ GT ISO29461-1 สามารถช่วยในการเลือกแผ่นกรองที่เหมาะสมในการใช้งานกับ Turbomachinary

Energy and Power Systems Standard and regulations

iso 29461-1:2021 - มาตรฐานการทดสอบสากลฉบับแรกของตัวกรองอากาศ Turbomachinery

Created 25 กุมภาพันธ์ 2565

ISO 29461-1 เป็นมาตรฐานการทดสอบสากลล่าสุดสำหรับการรายงานประสิทธิภาพของตัวกรอง Turbomachinery และการใช้งานอื่นๆ

Energy and Power Systems Standard and regulations

เจาะลึกแผ่นกรองอากาศ HEPA และเหตุผลที่มีการกำหนดมาตรฐาน

Created 18 มิถุนายน 2564

การกรองเป็นการดำเนินการทางกายภาพ ชีวภาพและทางเคมี การกรองที่มีโครงสร้างซับซ้อนมีเพียงองค์ประกอบบางอย่างเท่านั้นที่สามารถผ่านได้

Life science and healthcare Air quality Standard and regulations

Eurovent 4/23 - การเลือกตัวกรองอากาศที่เหมาะสม

Created 1 มิถุนายน 2564

Eurovent 4/23 ช่วยในการกำหนดประสิทธิภาพการกรองให้เหมาะสมสำหรับอาคารของคุณ โดยพิจารณาจากคุณภาพอากาศภายนอกอาคาร.

Standard and regulations

Eurovent 4/21– Energy consumption of air filters

Created 31 พฤษภาคม 2564

Eurovent 4/21 ช่วยในการกำหนดประสิทธิภาพการกรองให้เหมาะสมสำหรับอาคารของคุณ โดยพิจารณาจากคุณภาพอากาศภายนอกอาคาร.

Standard and regulations

EN 1822 and ISO 29463 HEPA filter factory test

Created 29 เมษายน 2564

EN 1822: 2019 และ ISO 29463 - มาตรฐานการทดสอบตัวกรอง HEPA

Standard and regulations

LCC SELECT THE RIGHT AIR FILTRATION SOLUTION USING LIFE CYCLE COST

Created 19 เมษายน 2564

สิ่งสำคัญที่สุดของตัวกรองคือการลดปริมาณอนุภาคที่ผ่านเข้ามาและมลพิษ แต่ยังสามารถลดต้นทุนด้านพลังได้หากมีตัวกรองที่สามารถใช้งานได้ยาวนาน

Sustainability Standard and regulations

มาตรฐานการทดสอบระดับสากล ISO 16890 สำหรับแผ่นกรองอากาศ

Created 2 กุมภาพันธ์ 2564

ISO 16890 เป็นมาตรฐานการทดสอบระดับสากลสำหรับแผ่นกรองอากาศแทนที่ EN 779 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2018 ISO16890 จัดแผ่นกรองอากาศตามอนุภาค (PM) ทำให้สามารถเห็นการเปรียบเทียบมลพิษทางอากาศ

Standard and regulations

แคมฟิลโปรเซฟ สำหรับอาหารและเครื่องดื่ม

Created 6 พฤษภาคม 2562

บางกระบวนการที่มีความละเอียดอ่อน หากคุณทำงานอยู่ภายในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต จะทราบดีว่าความต้องการอากาศสะอาดนั้นยากเพียงใด เพื่อให้มั่นใจว่ามีแผ่นกรองอากาศที่ถูกต้องให้มองหาสัญลักษณ์ Prosafe

Life science and healthcare Food and beverage Standard and regulations

การเคลื่อนไหวทั่วโลกมุ่งสร้างความเข้มแข็งให้กับ IAQ

Created 6 พฤษภาคม 2562

Two important international initiatives are set to impact on filtration in the home and at work to protect occupants from poor indoor air quality (IAQ). Whether small or large, the end product of our air filters is clean air.

Air quality Standard and regulations Air cleaners and air purifiers

การเคลื่อนไหวทั่วโลกมุ่งสร้างความเข้มแข็งให้กับ IAQ

Created 6 พฤษภาคม 2562

Following the launch of the UK government's Clean Air Strategy 2019, Camfil welcomes its recognition of the effect of Indoor Air Quality on people's health.

Standard and regulations

คริส เอคอบ เกี่ยวกับ ISO 16890

Created 6 พฤษภาคม 2562

Chris Ecob, ผู้เชี่ยวชาญ IAQ ของเราแนะนำมาตรฐาน ISO 16890 สำหรับการทดลองและจำแนกประเภทของตัวกรองอากาศ

Take a breath Standard and regulations

PM1 - จุดมุ่งเน้นใหม่เพื่อปกป้องสุขภาพของมนุษย์

Created 6 พฤษภาคม 2562

คุณภาพอากาศโดยรอบได้รับการปรับปรุงอย่างมากในช่วงไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามจากการวิจัยมลพิษทางอากาศยังคงมีมากและส่งผลกระทบต่อมนุษย์

Take a breath Standard and regulations

แคมฟิลได้รับมาตรฐาน ISO 16890

Created 6 พฤษภาคม 2562

มาตรฐานใหม่ที่ปรับใช้กันทั่วโลกแทนที่มาตรฐานเดิมที่มีอยู่ ASHRAE 52.2 นิยมใช้ในอเมริกาและ EN779:2012 นิยมใช้ในยุโรป

Take a breath Standard and regulations

PM1 คืออะไร?

Created 6 พฤษภาคม 2562

มนุษย์รับประทานอาหารวันละ 1 กิโลกรัม ในแต่ละวันดื่มของเหลว 2-5 กิโลกรัมและหายใจเอาอากาศเข้าไปมากกว่า 15 กิโลกรัมต่อวัน เราให้ความสำคัญกับน้ำและอาหารที่เรารับประทานแต่เราไม่ได้คำนึงถึงอากาศที่เราหายใจเข้าไปเท่าที่ควร ข้อมูล Infographic Take A Breath

Take a breath Standard and regulations

ยูโรเว้นท์ 2019

Created 6 พฤษภาคม 2562

The new Eurovent Classification ใหม่นั้นถูกกำหนดไว้ใน Rating Standard RS4 / C / 001-2019 ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่อยู่ในขอบเขต Eurovent Certified Performance สำหรับเครื่องกรองอากาศ 0.944 ลบ.ม.

Standard and regulations