มาตรฐาน & ข้อกำหนด
ปกป้องพนักงานของคุณ & สภาพแวดล้อม

มาตรฐาน & ข้อบังคับ

การทำงานในตำแหน่งที่ปลอดภัยและอยู่ในสภาพที่เหมาะสมภายในโรงงาน คุณตระหนักในเรื่องของมาตรฐานและข้อกำหนดที่กำหนดโดยองค์กรภาครัฐของประเทศของคุณเพื่อปกป้องพนักงานและสภาพแวดล้อมของคุณจากฝุ่น ละอองและควันที่เป็นอันตราย ฐานข้อมูลของผู้คนและโครงการที่น่าเชื่อถือของแคมฟิลจะทำงานร่วมกับโรงงานของคุณเพื่อหาโซลูชันที่เหมาะสมกับข้อกำหนดและมาตรฐานของที่ที่คุณอยู่