Industriella luftrenare för lager & logistikcenter

En viktig del av logistik, lagerhållning och magasinering av varor är luftkvaliteten i lokalerna, både för de produkter som lagras men såklart även för personalen som arbetar där. 

Du har säkert någon gång fått ta emot ett smutsigt, dammigt paket eller försändelse som förmodligen genomgått en logistikkedja med undermålig ventilation och luftrening - en upplevelse man helst klarar sig utan. Liksom Camfils luftrenare för industri, hem och kontor levereras våra produkter för lager och logistikcenter med marknadens mest effektiva HEPA-filter. Erbjud logistiktjänster av högsta möjliga klass - gör en långsiktig investering i luftrening och bättre luft från Camfil.

Camfils industriella luftrenare

Camfils industriella luftrenare används på lager och logistikcenter för att skydda personal, produkter och processer. Titta på vår video för att se hur det går till.

Hur många luftrenare behöver du i ditt Lager?

Ta reda på hur många luftrenare CC6000 du behöver i ditt lager

Bredd:

 

Längd:

 

Höjd:

0 m3

FRÅGOR & svar

Luftföroreningar i lagerlokaler kan genereras från både interna och externa källor.

LUFTFÖRORENINGAR FRÅN EXTERNA KÄLLOR:

När en fastighet eller lagerlokal helt saknar eller har undermålig mekanisk ventilation installerad finns det ofta istället krav på naturlig ventilation i anläggningen. Externa källor liksom avgaser från fordon, föroreningar från fabriker och värmeverk eller till och med större dammpartiklar kan då lätt komma in i lokalen genom portar och läckage i byggnaden. 

LUFTFÖRORENINGAR FRÅN INTERNA KÄLLOR:

I lagerlokaler genereras många föroreningar från verksamheten. Papp- och cellulosadamm från kartonger och lastpallar, avgaser från lastbilar, samt damm som rivs upp av truckar är vanliga källor. Camfils luftrenare för logistik- och lagerlokaler ser till att i det närmaste eliminera dessa föroreningar.

 

Dålig luftkvalitet kan påverka verksamheten på flera områden, bland annat:

1. PROCESSER

I lageranläggningar blir automatiserade lagersystem alltmer vanligt. Det handlar ofta om skanningssystem som hjälper till att sortera gods samtidigt som information matas in i lagerstyrningssystemet. Dammpartiklar fastnar inte bara på sensorerna och kan i värsta fall påverka den automatiska skanningsprocessen, utan byggs över tid även upp på själva godset. 

2. PRODUKTKVALITET

Det är av yttersta vikt för all lagerverksamhet att kunna skicka iväg gods i så gott skick som möjligt. Dålig luftkvalitet kan leda till uppbyggnad av dammpartiklar på förpackningar och produkter, som i sin tur kan leda till returer av varor och försämrat varumärke - ingen tycker om att ta emot dammiga och smutsiga varor. 

3. MEDARBETARES HÄLSA

Dålig luftkvalitet påverkar ofta medarbetares hälsa negativt och kan leda till ökad sjukfrånvaro. Detta kan i sin tur leda till försenade leveranser av gods. 

Att installera en mekanisk ventilationsanläggning är ofta väldigt dyrt och vanligtvis är det bara vissa delar av lokalen som har problem med luftkvaliteten. Därför är den mest kostnadseffektiva och bästa lösningen att placera ut industriella cirkulationsluftrenare från Camfil på utvalda platser i lagerlokalen där luften behöver renas.

Videon längre upp på denna sida visar hur våra luftrenare används i lager och logistikcenter och hur de kan lösa det uppmärksammade luftproblemen i lokalerna.

  • Camfil tar hand om helheten. Vi tar fram en lösning som inkluderar allt som krävs för optimal luftkvalitet: utrustning, installation och service. Vi hjälper också till med finansiering där vi tillsammans med finansieringsbolaget tar fram en lösning som passar era behov. Vi jobbar med lokala servicepartners som finns nära dig för service och kan rycka ut snabbt om något behöver åtgärdas.
  • Luftrenarna är designade och tillverkade i Sverige, utrustade med marknadens bästa HEPA-filter och garanterar extremt hög driftsäkerhet. Luftrenarna kan styras från dator, surfplatta eller telefon via systemet Air Image. Systemet innehåller en sensor som automatiskt kan reglera flödet på luftrenarna beroende på hur pass förorenad luften är. På så sätt reduceras också energikostnaderna.
  • Camfils luftrenare erbjuder höga luftflöden med låga tryckfall. Jämfört med våra konkurrenter klarar du dig på färre maskiner i lokalerna, vilket i sin tur ger en lägre investeringskostnad.
    Tack vare hög kapacitet på våra EC-fläktar och filter, kan luftrenarna oftast köras på lägre varvtal vilket ger lägre ljudnivå med bibehållen luftomsättning i lokalen.

VIDEO

Kundcase DB Schenker Västerås

DB Schenker i Västerås hade stora problem med damm och avgaser i sin godsterminal. Tillsammans med APS hjälpte vi dem att förbättra luftkvaliteten, minska dammet  och sänkte samtidigt deras värmekostnader.

Läs mer >>

KUNDCASE DB SCHENKER I NORGE

Se vår film om hur vi förbättrat inomhusmiljön på DB Schenker i Norge. Tormod Wood, Fastighetschef på DB Schenker berättar om den lyckade installationen

Se fler kundcase >>

TA REDA PÅ VAD LUFTEN INNEHÅLLER

Upplev ren inomhusluft och sänk dina energikostnader med Camfils intelligenta sensorsystem Air Image.

Läs mer >>

kundCase

Publicerad den 27 augusti 2019