Ren luft ger bättre studiemiljö

Skolelever i Storbitannien lär sig vikten av ren luft

Camfil har samarbetat med en skola i nordvästra England för att förbättra inomhusluftkvaliteten för eleverna under deras tentamenperiod. Camfils luftrenare användes i de idrottshallar där tentamen genomfördes. 

ABC för luftfiltrering i skolbyggnader

Skolor och andra utbildningsinstitutioner presenterar flera utmaningar för designers och slutanvändare. De flesta skolor är olika, både vad gäller design, layout och med olika krav på klassrum, gym, omklädningsrum, cafeterior och auditorier. Universitetsområdena innehåller många olika typer av byggnader med varierande luftkvalitetskrav i större skala. Luftkvaliteten mäts utifrån temperatur, luftfuktighet och koncentrationen av partiklar och gasformiga föroreningar. Hälsoskador orsakade av dålig luftkvalitet inomhus, vilket redan är väl dokumenterat, sträcker sig från allmän irritation och luftvägar till akut eller kronisk sjukdom. När luften i klassrummen blir bättre och fri från skadliga föroreningar, förbättras studiemiljön och produktiviteten.

FÖRDELAR MED REN LUFT I UNDERVISNINGSBYGGNADER

  • Minskad frånvaro för elever och lärare
  • Minskat slitage på byggnaden, men ökad energieffektivitet
  • Minskade krav för ventilation av utomhusluften

Och det viktigaste: du investerar i eleverna - en av de viktigaste investeringarna för framtiden.

City luftrenare klarar examen

Vår luftrenare City är en serie luftrenare med det mest effektiva HEPA-filtret på marknaden.

Dessa luftrenare är utformade för att komplettera befintliga ventilationssystem och ger reducerade energikostnader, bättre och effektivare produktion och en hälsosammare arbetsmiljö med mindre damm och färre skadliga partiklar.

Camfils luftrenare ger ökat välbefinnande och det känns lättare att andas. Bakterier, damm, virus och skadliga partiklar i luften kan orsaka kliande ögon, huvudvärk, täppta näsor och kan till och med orsaka astma och andningssvårigheter. Våra luftrenare rengör luften och bekämpar dessa problem effektivt. Om du investerar i en luftrenare investerar du i ökad produktivitet och minskad sjukfrånvaro. Inte minst får du luft som känns lätt att andas.

Projekt

Kund:
Skola i Lancashire

Plats:
Nordvästra England

Datum:
Maj 2013

Område:
Utbildning

“Camfil förstår behovet av bättre arbetsmiljö för både elever och lärare i skolan. Ren luft är kritiskt, speciellt under tentamen. Vi kommer att arbeta nära personalen i skolan för att få feedback de kommande månaderna.
Publicerad den 27 november 2018